Halkın Partisi (HP) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı Özgül Ezgin, kadına yönelik şiddetin 2023'te hala küresel bir salgın niteliğinde olduğunu ve milyonlarca kadının hayatını derinden etkilemeye devam ettiğini kaydederek, şiddetle mücadele kadınların dünya çapında güçlenmesinin kritik olduğunu vurguladı. 

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin dünya genelinde en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olduğunu belirten Ezgin, dünya genelindeki savaşlar, iklim değişikliği, yoksulluk ve salgın gibi krizlerin de kadınları ve kız çocuklarını eşit olmayan bir şekilde etkilediğine dikkat çekti; şiddetin sebepleri, sonuçları ve dünyadaki durumunun dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Ezgin, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” çerçevesinde dünya genelinde kadına yönelik şiddete genel bir bakış sunmayı, yaygınlığını, nedenlerini, olumsuz sonuçlarını ve 2023 yılı için ortaya konan çözümleri inceleyen komite çalışmasının özetini kamuoyu ile paylaştı.

- “Kadına şiddet; yoksulluk, eğitim eksikliği, çocuk evlilikleri, ayrımcılık ve eşitsizlik gibi birden fazla sosyal sorunla kesişmektedir”

Ezgin, yaptığı açıklamada, yaklaşık 736 milyon kadının hayatlarında en az bir kez, özellikle fiziksel veya cinsel yakın partner şiddeti, partner dışı cinsel şiddet veya her ikisine de maruz kaldığının tahmin edildiğini, bu rakam cinsel taciz durumlarını içermediğini kaydetti.

Kadına ve kız çocuklarına şiddetin kıtalara göre yaygınlığı ve bölgelere göre farklılıklarına değinen Ezgin, kadınlara yönelik şiddete dikkat çeken ve yasal değişiklikler ile şiddeti azaltmaya çalışan “#Metoo” hareketine işaret etti. 

Ezgin, kadına yönelik şiddetin sebeplerinin karmaşık olduğunu ve sosyal, kültürel, ekonomik ve psikolojik faktörlere bağlı olduğunu belirterek, sebepler arasında şunları sıraladı:

“Cinsiyet eşitsizliği, kültürel ve sosyal normlar, eğitim ve güçsüzlük, ayrımcılık ve ataerkil düzen, aile ve ilişki dinamikleri, medya etkisi, psikolojik faktörler, yasal ve kurumsal engeller, yoksulluk, çatışma/kriz durumları.”

Gülbahar: “KKTC Meclisi bir an önce tanınma ve iki devletli çözüm çabalarına destek veren karar almalı” Gülbahar: “KKTC Meclisi bir an önce tanınma ve iki devletli çözüm çabalarına destek veren karar almalı”

- “Kadınlara yönelik şiddet, bireysel düzeyde olduğu kadar toplumda da önemli bir kamu sağlığı sorunudur”

Ezgin, kadınlara yönelik şiddetin bireysel düzeyde olduğu kadar, toplum için de bir sorun teşkil ettiğinin altını çizerek, şiddetin sağlık sistemlerinin tükettiğini, iş gücü verimliliğini azalttığını, ek masraflar ortaya çıkararak finansal etkiler yarattığını ve şiddettin kuşaklar boyunca devam etmesine neden olarak toplum güvenliğine tehdit oluşturduğunu kaydetti. 

Şiddetle mücadelede ilerlemeler yaşanmasına, son 10 yılda neredeyse 50 ülkenin ev içi şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler geçirmiş ve ulusal eylem planları oluşturmasına rağmen 2023 itibarıyla küresel düzeyde devam eden zorluklar mevcut olduğunu belirten Ezgin, “kürtajın yasaklanması çalışmaları, İstanbul Sözleşmesi'nin feshi, Taliban rejiminin kadınları toplumsal yaşamdan silmesi” örneklerini verdi. 

Ezgin, her ne kadar bazı ilerlemeler olsa da kadına yönelik şiddetle mücadelede tutumları değiştirmek, yasaları uygulamak, destek hizmetleri sağlamak, adalete erişimi sağlamak ve kadınların güçlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

- “Mücadelenin başarıya ulaşması için neler yapılmalıdır?”

Mücadelenin başarıya ulaşması için neler yapılması gerektiğine ilişkin görüş de paylaşan Ezgin, ilk olarak yasaların uygulanmasının önemine dikkat çekti. Buna ek olarak, kırsal alanlara ulaşılması gerektiğini ifade eden Ezgin, kadına yönelik şiddeti azaltma çabaları genellikle kentsel alanlarda yoğunlaştığını, kırsal topluluklardaki kadınların izole durumda ve yetersiz hizmet aldığını savundu.

Ezgin, eğitim ihtiyacı ve farkındalığa da değinerek, yerleşmiş kültürel önyargıların kadına yönelik şiddeti körüklemeye devam ettiğini, eğitim kampanyalarının uzun vadede zihniyetleri ve sosyal normları değiştirmesi gerektiğini dile getirdi, okulların erkek çocuklara kadınlara eşit olarak saygı duymayı öğretmesi gerektiğini ekledi. 

Kadınların ekonomik kaynak eksikliğinin giderilmesine gerekliliğine de vurgu yapan Ezgin, bu kapsamda mesleki eğitim, mikro krediler, danışmanlık, yardım hatları ve barınma evlerinin sağlanması gibi seçeneklere dikkat çekti.  Ezgin, “Kadınları güçlendirmek ve ekonomik açıdan istismarcılara bağımlılığı azaltmak için daha fazla girişime ihtiyaç vardır” dedi. 

Ezgin, tutumları değiştirmek, yasaları uygulamak, destek hizmetleri sağlamak, adaleti sağlamak ve kadınların güçlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak için dünya genelinde acilen çok daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Editör: Genç Editör