Halkın Partisi (HP) Tarım Komitesi Başkanı ve MYO üyesi ziraat yüksek mühendisi Yrd. Doç. Dr. Turgut Alas, Cumhuriyet Meclisi komitesinde oy birliği ile kabul edilen Hal Yasa Tasarısı'yla ilgili hem hükümete hem de ana muhalefete eleştirilerde bulundu.

Alas, “Hükümet sırf 'Hal Yasası'nı yaptık' demek için, muhalefet de sırf 'biz de yapılmasına karşı çıkmadık' diyebilmek için pratikte çalışmayacak ve esasen küçük üreticiyi korumayacak bir düzenlemeye imza atıyorlar. Bunun adı popülizmden başka bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Alas, mevcut yasanın üretici ve tüketiciyi değil tüccarı koruyacak şekilde yapıldığına; küçük üreticilerin üretimden kopmasıyla birlikte tarım arazilerinin inşaat ve yapılaşma şeklinde elden çıkarılmaya başlayabileceğine ve yeni rant fırsatçılarına imkan vereceğine dikkat çekti.

Alas aynı zamanda ana muhalefet partisi CTP’nin bütün bu olumsuzlukları bilmesine ve dile getirmesine rağmen, komitede yasa tasarısına olumlu oy vermesini ve tasarının oy birliği ile Meclis Genel Kurulu'na gelecek olmasını da eleştirdi.

Alas “Evet bu ülkede Hal Yasası şarttır ama nasıl olursa olsun değil, üretici ve tüketiciye zarar verecek şekilde değil” dedi.

Hal Yasa Tasarısı'nın hükümet ve muhalefet komite üyelerinin aldığı oy birliği kararıyla bugün Meclise geleceğini kaydeden Alas eleştirilerini şöyle sıraladı:

“Hâlihazırda var olan ve aslında üretici ile tüketiciyi korumak yerine daha çok tüccarı koruyan sistem bu yasayla resmi hâle getirilip yasalaştırılıyor.

Bu yasanın yaratacağı dezavantajlardan bir diğeri de küçük üreticinin üretimden kopması olacaktır. Bu üreticiler üretimden koptuktan sonra da sahip oldukları tarımsal arazilerin imar amacıyla satışı, inşaat şirketlerinin eline geçmesi vb. riskler oluşacaktır.
 

Halde üretici ve üretici birliklerine/örgütlerine/kooperatiflerine toptan satış hakkı verilmesi doğru bir adım olarak gözükse de şu anki yapıda işleyişte sıkıntılar olacağı açıktır. Ülkemizde özellikle küçük üreticilerin böyle bir şansı olmadığı gibi birçok küçük birlik ve örgüt bulunmaktadır. Çalışabilir bir sistem olması için öncelikle bunları bir araya getirecek bir yapının teşvik edilmesi ve sağlanması gerekmektedir. Yine ülkemizde kooperatiflerin yapısı ortadadır. Kooperatiflerin siyasi yapıdan arındırılması, daha özerk, profesyoneller tarafından yönetilen bir yapıya bürünmesi gerekmektedir. Aksi halde bu yasa bir çok farklı siyasi rant kapısını açacaktır.”

Açıklamasında eski Komite üyesi Salahi Şahiner’in söz konusu tasarı ile ilgili eleştirilerine yer veren Alas, “Peki bu yasa Meclis'ten geçtikten sonra ve bu eleştirdiğiniz şeyler yasalaştıktan sonra nasıl mücadele etmeyi düşünüyorsunuz?” diye sordu.

Hal Yasası'nın şart olduğunu vurgulayan Alas, “Fakat üreticiyi ve tüketiciyi değil belli rant çevrelerini koruyan bu şekli ile çok daha kötü sonuçlara sebep olacaktır.” dedi.

Alas açıklamasını, "Bu kadar zaman herkes hal yasası istedi bu yasa kötü ama hayır dersek de tepki alabiliriz ve hal yasasına karşı çıkan pozisyona düşeriz imajı çizen bir muhalefet ile üretici ve tüketiciden çok, tüccarı ve patronları memnun etmek için yasa geçirmek isteyen bir hükümet ile karşı karşıyayız.” ifadeleriyle tamamladı

Editör: TE Bilisim