Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün, HP Milletvekili Jale R. Rogers başkanlığı’nda saat: 10:00 da toplandı.

Komite gündeminde bulunan, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nı madde madde oylamaya başladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yasa Tasarısı’nın Genel Gerekçesi:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bugün kullanılmakta olan Kıbrıs Türk Esnaf ve ZanaatkarlarOdasıYasası 1993 yılında yürürlüğe girmiştir. 1993 yılından bugüne dünyadaki hızlı değişimler ve Oda’nın kurumsal gelişmesi yeni bir Yasa yapılması zorunluluğunu doğurmuştur. Yürürlükte olan Yasada esnaf ve Zanaatkâr kavramları net değildir. Bundan dolayı ülkemizde esnaf-tüccar ve Zanaatkâr-sanayici ayrımı yapılamamaktadır. Geçen zaman içerisinde ülke çapında bir örgütlenme olan KTEZO’sına fiili olarak bağlı meslek birlikleri oluşmuştur. Bu amaçla Oda’nın federatif yapısını daha da güçlendirmek ve bağlı birliklerin çalışma usul ve esaslarını belirlemek gerekliliği ortaya çıkmıştır. Esnaf ve Zanaatkâr işyerlerinin standartlarını AB normları çerçevesinde yükseltmek onların olası bir çözümde rekabet edebilme güçlerini artıracaktır. Yukarda belirtilen gerekçelerle Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın ve esnaf zanaatkârların güçlendirilerek, hizmet kalitesinin artırılacağı yeni bir Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Yasası yapılması öngörülmüştür.

HP Milletvekili Jale R. Rogers başkanlığı’nda toplanan Komite’ye, HP Milletvekili Hasan Topal, CTP Milletvekili Sıla U. İncirli, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ve UBP Milletvekili Özdemir Berova katıldı.