Avcıoğlu: "Özkıraç asılsız ve haddini aşan yorumlarda bulunmuş"

Avcıoğlu: "Özkıraç asılsız ve haddini aşan yorumlarda bulunmuş"
banner32

Avcıoğlu’nun, Özkıraç iddialarına tek tek yanıt verdiği açıklaması şu şekilde:

“17 Kasım 2020 tarihinde, geçmişte KIBTEK’e çeşitli kademelerde hizmet etmiş mesai arkadaşlarımızla birlikte buluşmuş olduğumuz yemek hakkında 18 Kasım 2020 tarihinde ELSEN Başkanı Kubilay Özkıraç asılsız ve haddini aşan yorumlarda bulunmuş, yapmış olduğu açıklamalarda ismim geçmesi hasebiyle de cevap hakkım doğmuştur.

Bu bağlamda;

1- Şahsıma ait Güneş Enerjisi işi yapan Şirket olduğunu iddia etmiştir, bu iddia doğru değildir. KIBTEK Yönetim Kuruluna atandığım 13 Mart 2018 tarihinden itibaren Elektrik İnkişaf Yasasının ilgili maddeleri uyarınca, yasanın tanımış olduğu 3 aylık yasal süre içerisinde, yine yasada tanımlandığı şekilde şahsıma ait olan Şirket ve/veya hisseleri 2018 yılında elden çıkardım.

Hal böyle iken, şahsım ile ilgili asılsız iddiaları ortaya atıp Yönetim Kurulunun UBP kanadındaki biri Elektrik Müteahhitliği ve Altyapı İşleri yapan şirket sahibi olan, diğeri Elektrikli Cihaz ve Ev Aletleri Ticareti yapmakta olan şirket sahibi olan ve KIBTEK’e Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan kişilerden bahsetmekten dahi çekinmesi oldukça manidardır.

2- KIBTEK Yönetim Kurulunun 4 adet Çift Yakıtlı Jeneratör alımı konusunda keşif bedelini 42 Milyon Euro olarak belirlediği, bu keşif bedelini dönemin Başbakanının müdahale ederek 28 Milyon Euro’ya düşürdüğünü, aradaki 14 Milyon Euro’nun (konuşmasında hesap hatası yaparak 12 Milyon Euro olarak belirtmiştir) Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından paylaşılacağını iddia etmiştir, bu iddia külliyen yalandır.

Bahsi geçen 4 Jeneratörün alımı için UBP-DP Hükümeti döneminde 26.10.2017 tarihli, HÇE/373/2017 No’lu Yönetim Kurulu Kararı (İhale değil Doğrudan Alım için) karar alınmış, bu iş için ilgili üretici firma tarafından 46,437,325 Euro teklif verilmiş, yapılan pazarlık sonucunda fiyat 42,500,000 Euro’ya düşürülmüş, fakat akabinde hükümet düştüğü için bu alım gerçekleştirilememiştir.

Akabinde göreve gelen CTP-HP-DP-TDP Dörtlü Hükümeti döneminde bu konuda 23 sayfalık “ENERJİ ÜRETİMİNİN MEVCUT DURUMU ve YATIRIM İHTİYACI” raporu doğrultusunda 13.06.2018 tarih ve AH/131/2018 No’lu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Uluslararası İhaleye çıkılması kararı alınmış bu karar daha detaylı çalışma yapılması gerekçesiyle dönemin Bakanı tarafından yürütülmemiş, yapılan daha detaylı çalışmalar sonucunda hazırlanan 146 sayfalık “ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM SENARYOLARI” raporu doğrultusunda 27.12.2018 tarihinde AH/333/2018 No’lu Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde yine Uluslararası İhaleye çıkılması kararı alınmış bu karar da yine dönemin Bakanı tarafından AB ile Kablo konusunda gerçekleştirilecek görüşmeler gerekçe gösterilerek yürütülmemiş, akabinde 28.02.2019 tarih ve MS/01/2019 No’lu Yönetim Kurulu Kararı ile yine bu 4 Jeneratörün alımı için Uluslararası İhaleye çıkılması kararı alınmış, bu sefer karar yürütülerek Bakanlar Kurulunun onayına sunulmuş, Tufan Erhürman Başkanlığında Bakanlar Kurulunca onaylanarak, 26.04.2019 tarihinde TE(K-I) 641-2019 Karar numarası ile Resmi Gazetede yayınlanarak, ihale edilmek üzere Merkezi İhale Komisyonuna gönderilmiştir.

Merkezi İhale Komisyonuna İhale Dosyasındaki Keşif Bedeli 36,732,749.55 Euro’dur. Ayrıca madem ki böyle bir iddiası vardı, 2018 ve 2019 yıllarında da Sendika Başkanı Kubilay Özkıraç idi, 2 yıldır susmasının sebebi nedir? Maddi veya Manevi bir beklenti içerisinde miydi? Talep edilmesi halinde tüm bu dökümanlar gerek KIBTEK arşivleri, gerekse şahsımda mevcuttur.

3- Bazı Yönetim Kurulu Üyelerinin Banka Hesaplarında anormal hareketlilikler yaşandığı iddia edilmiş ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerini zan altında bırakmıştır.

Aralık 2019’da KIBTEK Yönetim Kurulu Başkanlığına tüm KIBTEK Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Birinci Derece Akrabalarımızın sahip olduğu taşınır/taşınmaz mallar dahil olmak üzere, Mal Bildirimi Beyanında bulunduk, bu beyan Ocak 2020’de Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arşivlerine girmiştir ve orada mevcuttur.

Bugün yeni bir Mal Bildirimi Beyanında bulunmaktan zerre çekincem yoktur. Kendisi iddiaları ile kimi ve/veya kimleri kasdettiğini belgeleri ve isimlerle birlikte açıklamakla mükelleftir.

4- Şahsımı ve KIBTEK’de birlikte mesai yaptığım diğer bazı arkadaşları AKSA Lobiciliği ile suçlamıştır, bu da külliyen yalandır. Şöyle ki KKTC’nin AKSA’dan kurtulmanın yolunun ne olduğunu geçmişte defalarca, en son ise 26.08.2020 tarihinde Enerji Kıbrıs ve Petro Türk yayın organlarında yayınlanan “Yatırım için zaman daralıyor” başlıklı yazılarım ve şahsıma ait olan Sosyal Medya Hesaplarımdan da detaylı veri ve rakam içeren paylaşımlar ile de ortaya koydum.

Bu yazılar haricinde yalnızca 2018 ve 2019 yıllarında 30’un üzerinde TV ve Radyo yayınına katılarak Yatırım yapılmasının önemi ve AKSA’nın Elektrik Fiyatları üzerindeki olumsuz etkilerini bizzat ben canlı yayınlarda dile getirdim, bu yayınlarda dönemin Bakanını da sert bir dille eleştirdiğim için dönemin Bakanlar Kurulundan 4 kere görevden alınmam da talep edildi, ama görevden alınmadım, tüm bu yayınların kayıtları arşivlerde mevcuttur, talep edilmesi halinde paylaşılır.

Yine Kasım 2019’da Başbakanlıkta, ELSEN ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında imzalanan 60-80 MW’lık Jeneratör alımı protokolü konusunda, protokolün hazırlığında bizzat ben Yusuf Avcıoğlu, Hasan Ulaş Altıok, Hüseyin Sönmezoğlu, Ersan Kaşif, Özdemir Tokel, Hüseyin Ademgil ile birlikte tam 13 saat emek harcayarak protokolün hazırlığında görev aldık, hatta şiddetle yatırımı savunduğum için gruptaki arkadaşlardan biri şahsıma “Sen Hükümet kanadının mı Sendikanın mı temsilcisi olarak buradasın?” sorusunu yöneltilmiş, bende kendilerine doğru olan ne ise ondan yana olduğumu belirtmek durumunda kalmıştım, orada bulunan bu arkadaşlar da buna şahittir. Biz bu protokolün hazırlanması için ter dökerken o sıralarda Kubilay Bey nerede idi? Ben nerede olduğunu ve ne yaptığını biliyorum, talep etmesi halinde onu da açıklarım.

banner69
5- Kubilay Bey Kurumu zarara uğratmaya ve batırmaya çalıştığımızı iddia etti, bu iddia da külliyen yalandır. KIBTEK Yönetim Kurulu Asbaşkanı olarak bizzat ben, dönemin KIBTEK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şefik ile birlikte, “Uygulanmayan Tarife Düzenlemeleri, Borcuna Rağmen Bağlanan Elektrik Abonelikleri ve İç Denetim Şubesinin Kesme/Bağlama Denetlemelerinin Engellenmesi” sonucunda ortaya çıkan ve Bağımsız Denetçi tarafından tespit edilen net zarar konusunda 22.09.2020 tarihinde, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı hakkında Sayıştay ve Ombudsman’a şikayette bulunduk. Şikayetimize rağmen herhangi bir değişiklik yaşanmamış, bahsi geçen uygulamalar aynen devam etmekte, zarar ise 260 Milyon TL’yi aşmış durumdadır.

Biz bu şikayetleri yaparken, ELSEN Başkanı olarak kendisi yine sessizliğini korudu. Kurum zarara uğratılırken Kubilay Bey neredeydi?

6- KIBTEK Mali Müşaviri olarak Görev yapmış Hasan Başoğlu’na Kuruma ait belge ve evrak sızdırdığım konusu da külliyen yalandır. Hasan Başoğlu ile en son görüşmem 2019 yılında Dörtlü Hükümetin bozulduğu günlerde olmuştur, o tarihten sonra kendisi ile ne yüz yüze ne telefoniyen herhangi bir görüşmem olmamıştır. Kendisi bu iftirayı da kanıtlamakla mükelleftir.

7- Yemekte ELSEN’e darbe yapıldığı ve Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin istifa ettirildiği iddia edilmiştir, bu da külliyen yalandır. Yemeğe ait fotoğraf üzerine yazmış olduğum “O iş bitti” sözcüğü, devam eden hükümet kurma çalışmalarına yönelik bir mesajdır, bunun böyle olduğunu, Kubilay Beyin bizzat kendisinin basın toplantısında çok sevdiği ve itibar ettiğini belirttiği, yemeğe katılan Ercan Hoşkara ve Hasan Ulaş Altıok’da çeşitli platformlarda dile getirmiştir.

Aksi yönde bir iddiası varsa kendisi bu iddiayı da ispat etmekle mükelleftir.

Bunlara ilaveten,

· UBP tarafından KIBTEK’e 88 kişi seçim yatırımı olarak sınavsız, münhalsiz istihdam edilmek istendi karşı çıktık, Sendika Başkanı sustu.

· KIBTEK Genel Müdürü Ahmet Dargın’ın görevden alınması Grev sebebidir dedi, Dargın görevden alınıp yerine UBP’li Genel Müdür atandı, Sendika Başkanı sustu.

· “Sayıştay Başkanlığı, Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Maliye Teftiş̧ ve İnceleme Kurulunun Raporları” sonucunda Polise yapılan şikayetler geri çekilmek istendi, karşı çıktık, Sendika Başkanı sustu.

· Elektrik Sirkat edenlerin Polise Şikayet edilmesine yönelik Yönetim Kurulu Kararı iptal edilmek istendi, karşı çıktık, Sendika Başkanı sustu.

· Kadro Hizmet Şeması, Terfi Tüzüğü, Terfi Komitesi ve Toplu İş Sözleşmesi ihlal edilerek terfi ve atamalar yapılmak istendi, karşı çıktık, Sendika Başkanı susmaya devam etti.

· Kurum içerisinde bir kısım personel sürgün edilmek istendi, karşı çıktık, Sendika Başkanı sustu.

· Üç adet yeni Amirlik ve Şube Sorumluluğu kadrosu açılması ve bu mevkilere de partizanca atamalar gerçekleştirilmek istendi, karşı çıktık, Sendika Başkanı sustu.

· Büyük bir Turistik Tesise Yönetim Kurulu Kararı ile ayrıcalık tanınmak istendi, karşı çıktık, Sendika Başkanı sustu.

· Merkezi İhale Komisyonundan İhale Yasağı Cezası alan Şirket ile Sözleşme uzatılmak istendi, karşı çıktık, Sendika Başkanı suskunluğunu korudu..

Özetle, Kurum UBP’nin arka bahçesi haline getirilmek istendi, biz karşı çıktık, Sendika Başkanı sustu.

Şimdi tüm bunlardan sonra Sendika Başkanı çıkıp, özeleştiri yapacağına, UBP Çalışanları Sendikasının Başkanı mı, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikasının Başkanı mı olduğuna karar vereceğine, kendi başarısızlığı sebebiyle Yönetim Kurulundan istifa eden Üyelerinin faturasını başkalarına kesmeye, suni gündem yaratılarak softa şaşırtması yapmaya çalışıyor.

Baskı, tehdit ve çamur at izi kalsın politikalarına hiçbir zaman boyun eğmedim, bundan sonra da eğecek değilim.
Kubilay Beyin de Basın Toplantısında dile getirdiği üzere, HERKES HADDİNİ BİLECEK !

Asılsız bu iddialar ile çamur atmaya devam edilmesi halinde, bu iddiaları ortaya atan ve yayanlar hakkında tüm hukuki haklarımı kullanmaktan çekinmeyeceğimi de belirtmek isterim.
Kamuoyunun bilgisine”

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER