banner22

"Belediyelerin Anayasal haklarının erozyona uğratılmasına sessiz kalmayacağız"

"Belediyelerin Anayasal haklarının erozyona uğratılmasına sessiz kalmayacağız"
banner32

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, “belediyelerin Anayasal haklarının erozyona uğratılmasına sessiz kalmayacağını ve sineye çekmeyeceğini” belirterek, yeni oluşacak hükümetten; “teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin getirdiği veya gerektirdiği yasal değişikliklerin Belediyeler Yasası içinde yer alması için yasa tasarısı çalışmalarını” gündemine almasını beklediğini bildirdi.

Belediyeler Birliği, bu yasa tasarısı çalışmalarını hazırlama ve yeni oluşacak hükümetin gündemine getirmeyi kendine birincil görev olarak gördüğünü de kaydetti.

GENEL KURUL DÜZENLENDİ

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği bugün “art arda gelen yasa tasarıları arasında yerel yönetimleri yakından ilgilendiren tasarılarda belediyelerin Anayasal görevlerine müdahale olduğunu gözlemlediği” gerekçesiyle Genel Kurul düzenledi.

ÖZÇINAR

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Belediyeler Birliği Genel Kurulu sonrası alınan kararları basın toplantısı düzenleyerek açıkladı.

Özçınar, Belediyeler Birliği’nin amacının; “üyeleri arasında ortak olan ideal ve ilkeleri korumak ve gerçekleştirmek için daha ileri bir birlik sağlamak” olduğunu belirtti.

Vatandaşların, kamu işleminin sevk ve idaresine katılma hakkının demokratik ilkelerden biri olduğunu, bu hakkın en doğrudan kullanılma alanının da yerel yönetim düzeyinde olduğuna işaret eden Özçınar, yerel yönetimlerin varlığının hem etkili hem de vatandaşlara ikamet ettiği veya çalışma hayatını yürüttüğü yerden süratle ve doğrudan ulaşmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin, özerk yerel yönetimlerin korunması ve güçlendirilmesinin Anayasaya ve demokratik ilkelere dayalı bir KKTC’nin varlığına önemli bir katkı sağladığı düşüncesinde olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Yerel yönetim seçimleriyle oluşan belediyelerin karar organlarına, sorumluluklarının kullanılmasındaki olanak ve yöntemler bakımından ve bu sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli kaynaklar bakımından geniş bir özerkliğe sahip yerel makamların varlığının gerektiğinde ısrarlıdır.

Ancak yerel yönetimlerin varlığı ve yerinden yönetim hizmetleri ile ilgili halen yürürlükte olan Anayasa kurallarına rağmen gün geçtikçe KKTC Belediyelerinin ekonomik güçlerinin zayıflatıldığı ve hizmetleri yerine getirmesini sağlayan Belediyeler Yasası’ndaki temel yetkilerin yeni yasa tasarıları veya tadil yasa tasarıları gündeme geldikçe her seferinde yerel yönetimlerin hareket kabiliyetini sağlayan bu kuralların ve ilkelerin erozyona uğratıldığı ve/veya kısıtlandığı ve/veya yerel yönetimler ve yasaları yok varsayılarak belediyelerin görevlerinin merkezi Devlet Yönetimi idari organlarına kaydırıldığı, belediyeciliğin ruhuna, süratine, yerinden yönetim ilkesine aykırı yasa çalışmaları yapıldığı ve/veya yapılmaya çalışıldığı, yapılan yasa tasarıları ile belediyelerin yerinden yönetim ilkesi gereği yürüttüğü bu görevleri yerine getirecek başka organlar oluşturulmaya çalışıldığı, belediyeler yasası altında bulunması gereken çağdaş gelişmelerin ve/veya oluşumların ve/veya kuralların başka başka yasalara serpiştirilerek başka yetkili makamların karar almasına ve/veya yürütmesine bırakıldığı hayret, üzüntü ve kızgınlıkla izlenmektedir.”

Mahmut Özçınar, Belediyelerin ve yasal olarak oluşturulmuş Belediyeler Birliği’nin, Anayasal haklarının erozyona uğratılmasına sessiz kalmak ve sineye çekmek niyetinde olmadığını belirterek, “Teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin getirdiği ve/veya gerektirdiği yasal değişikliklerin öncelikle belediyelere özgü düzenlenmiş 51/1995 Sayılı Belediyeler Yasası içinde yer alması için yasa tasarısı çalışmalarını hazırlama ve yeni oluşacak hükümetin gündemine getirmeyi kendine birincil görev olarak gördüğünü kamuoyuna bu açıklama ile sunmak isteriz” dedi.

Basın toplantısında yer alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli de, belediyeleri ilgilendiren ve vatandaşa kaliteli hızlı ve sürdürülebilir hizmetin sunulmasını sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER