"Kuraklık tazminatlarının 30 Milyon TL'si bu hafta ödenecek"

"Kuraklık tazminatlarının 30 Milyon TL'si bu hafta ödenecek"
banner83
banner80

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.
Bakanlar Kurulu, aralarında kuraklık tazminatlarının 30 milyon TL’sinin bu hafta ödenmesi, önümüzdeki dönem çalışanların yatırımlarını gerçek maaş üzerinden yapmayanlara yaptırım uygulanması, “karakolda ölen tutuklu olayına tarafsız soruşturma yapılması” gibi bir dizi karar aldı.
Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, alınan kararların bazılarını açıkladı.
Özersay, Bakanlar Kurulu’nun kuraklıktan zarar gören 8 bin civarında üreticiye 66 milyon TL tazminat ödenmesine karar verdiğini, bu 66 milyon TL’nin 30 milyon TL’sinin bu hafta içerisinde ödenmiş olacağını belirtti.
Ödemelerin Maliye Bakanlığı ve Genel Tarım Sigortası Fonu aracılığıyla yapılacağını belirten Özersay, ihtilaflı olan arazilerin bu rakam içerisinden düşüleceğini ve aynı zamanda gübre beyanı eksik olanların kesintilerinin de bu rakam içerisinden yapılacağını ifade etti.
Özersay, bunlara ilaveten, kuraklıktan kaynaklanan sıkıntıları gidermek adına verim kaybı ödeneği olarak da dönüm başına 20 TL verilmesi kararı aldıklarını söyledi.
YATIRIMLARI GERÇEK MAAŞ ÜZERİNDEN YAPMAYANLARA YAPTIRIMLAR
Çalışma Bakanlığı’nın bugüne kadar yaptığı denetimlerle ilgili sonuçların da Bakanlar Kurulu’yla paylaşıldığını ifade eden Özersay, özellikle Sosyal Sigorta ve ihtiyat Sandığı yatırımlarını gerçek maaş üzerinden yapmayıp, özel sektör çalışanlarının bu bağlamda haklarının ihlal edilmesine sebep olanlara kısa bir süre sonra, bir taraftan geriye doğru ceza uygulaması diğer taraftan da vergi ve benzeri yaptırımlar uygulama kararı alındığını açıkladı. 
Özersay, Çalışma Bakanlığı’nın konuyla ilgili daha detaylı bir açıklamayı kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ DAİRESİ İÇİN BİNA VE PERSONEL
Özersay, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin fiilen çalışmalarına başlayabilmesi için gerek personel alımı, gerekse de kullanacağı bina bağlamında da karar üretildiğini söyledi.
KANATLI KÜMES HAYVANCILIĞI TÜZÜĞÜ
Özersay, Kanatlı Kümes Hayvancılığı sektöründe önemli hastalıkların kontrolü ve önlenmesiyle ilgili olarak hazırlanan tüzüğü de onayladıklarını bunun halk sağlığı açısından da çok önemli olduğunu kaydetti.
ATIK LASTİKLERİN YÖNETİMİ TÜZÜĞÜ 
Atık Lastiklerin Yönetimi Tüzüğü’nün de karara bağlandığını belirten Özersay, “tüzükte çevreye zarar verecek şekilde bu atık lastiklerin alımının önlenmesine ilişkin tedbirlerin yer alıyor. Aynı zamanda bu lastiklerin geri kazanımı ve ekonomik olarak kullanımıyla ilgili kurallar da bulunuyor” dedi.
KARAKOLDA ÖLÜME TARAFSIZ SORUŞTURMA
Özersay, bu yıl içerisinde Polis karakolunda tutuklu bulunan şahsın hayatını kaybetmesiyle ilgili iç soruşturma yapılmasına ve bunun için de bir soruşturmacı atanmasına da karar verdiklerini belirtti. 
Özersay, “Bu gibi durumlarda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kuralları ve prensiplerine uygun olarak, insan hakları ihlallerinin önüne geçilmesi için, polisin kendi içerisinde gerçekleşen bu ölüm hadisesiyle ilgili olarak gerçeğin ne olduğunun ortaya çıkarılmasına, daha tarafsız bir araştırma yapılabilmesi için soruşturmacı atanmasına karar verilmiştir” dedi.
KIRSAL KESİM ARSASI ALIMINA KUR SABİTLEME
“Kırsal kesim arsalarının alımıyla ilgili yapılan sözleşmelerde önümüzdeki altı ay boyunca döviz kuru sabitlenmesine karar verildiğini” de açıklayan Özersay, “daha önce hak sahibi olan ve kendilerine kırsal kesim arsası verilen şahısların yapacakları sözleşmelerde ödemeleri gereken miktarın, döviz cinsinden sabitlenmiş biçimde, başka konularda aldıkları kararlara uygun olarak, sabit döviz kuru üzerinden ödenmesi ve bu şekilde kolaylık sağlanmasını uygun bulduklarını” söyledi.
DİĞER BAZI KARARLAR İLGİLİ BAKANLIKLAR TARAFINDAN AÇIKLANACAK
Özersay, bunun dışında, bazı yabancıların taşınmaz mal alımı, bazı askeri bölgelerin bu statüden çıkarılması ve özel mülklerle ilgili de çeşitli kararlar alındığını, bu kararların önümüzdeki günlerde ilgili bakanlıklar tarafından açıklanacağını belirtti.
 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER