Nami: "TL'nin yaşadığı şoklara karşı KKTC'nin nasıl korunacağına dair kurumsal yapılar oluşturulmalı"

Nami: "TL'nin yaşadığı şoklara karşı KKTC'nin nasıl korunacağına dair kurumsal yapılar oluşturulmalı"
banner32
banner78

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkilerin artık yeni bir yapıya kavuşturulması ve özellikle TL’nin yaşadığı şoklara karşı KKTC’nin nasıl korunacağına dair kurumsal yapılar oluşturulması gerektiğini söyledi.

KKTC ekonomisinde yıllar içinde ciddi yapısal sorunlar oluştuğunu belirten Nami, “Ancak bunlar çözülemeyecek nitelikte kesinlikle değildir. Bunu ifade ederken sorunların tamamının yerel kaynaklı olduğunu da ifade etmek doğru olmaz” dedi.

Görevi boyunca bunların altını çizdiğini, gereğinin yapılması için çalıştığını söyleyen Nami, “Umarım görevi devralacak olanlar günlük sorunların ötesinde geleceğe yönelik uzun soluklu bir vizyon içinde hareket ederler ve büyük resmi gözlerinden kaçırmazlar” diye konuştu.

Nami, bugün Ekonomi ve Enerji Bakanlığı olarak, Şubat 2018 - Mayıs 2019 dönemine denk gelen 15 aylık sürede yürüttükleri çalışmalar ve gerçekleştirilen icraatları aktardığı basın toplantısı düzenledi.

“300 BİN TL BORÇLA DEVRALDIK, BORÇSUZ DEVREDİYORUZ”

Nami, 300 bin TL borç ile devraldıkları Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı, borçsuz, tahsilatları artırılmış, tasarrufu benimsemiş ve mali disiplini sağlamış bir şekilde devrettiklerini belirtti. Nami, yıllar itibarıyla biriken kamu alacaklarının tahsilatını yüzde 69 oranında artırdıklarını vurguladı.

16 YASAL MEVZUAT

Ticaret Dairesi’ne 30, Sanayi Dairesi’ne ise 20 yıldan sonra ilk kez kadrolu personel alımı yapıldığını kaydeden Nami, 15 aylık dönemde 7’si yasa ve 9’u tüzük olmak üzere toplam 16 yasal mevzuatın yürürlüğe girmesini sağladıklarını söyledi.

Nami, yenilenebilir enerji miktarını devraldıkları miktarın iki katından fazlasına, yani 11 MW’tan 27 MW’a çıkmasını sağladıklarını kaydetti.

KIBTEK tarihinde ilk kez, santral alımı için ihale kararı alındığını, aynı zamanda akaryakıt alımının da uluslararası ihaleye çevrildiğini söyleyen Nami, Dünya Bankası’ndan yenilenebilir enerjinin sistemdeki yüzdesini arttırmak için gerekli şebeke analizi talep edildiğini belirtti.

Artan akaryakıt fiyatlarına rağmen, elektrikte 8 ay boyunca zam yapılmadığına işaret eden Nami, Çoklu Tarife Sistemi’nin hayata geçirildiğini, konut abonelerinin yüzde 69’unun 300 kws’ın altında tüketim yaparak yeni sunulan yüzde 15 indirimden yararlandığını söyledi. 

Nami, Acil İşletme Kredisi’nin, birçok sanayici ve işletmeci için, içinde bulunulan ekonomik koşullarda bir can suyu olduğunu, toplamda, 28,4 milyon TL, Acil İşletme Sermayesi Kredisi kullandırıldığını dile getirdi.

“YOL GÖSTERİCİ OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, bakanlık olarak, Şubat 2018 - Mayıs 2019 dönemine denk gelen 15 aylık sürede, ekip arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü çalışmaları ve gerçekleştirilen icraatları paylaşmak amacıyla basın toplantısını düzenleme kararı aldıklarını belirterek, “Erhürman hükümeti döneminde, hükümet programı paralelinde yürüttüğümüz çalışmaları paylaşacağımız bu basın toplantısı şeffaflık ve hesap verebilirlik için önemli olmasının yanında, göreve başlayacak yeni ekip için de yol gösterici olmasını temenni ediyorum” dedi.

Nami, detaylı icraat raporuna KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın web sitesinden ulaşılabileceğini vurguladı.

“BAKANLIĞI MALİ DİSİPLİNE KAVUŞMUŞ, BORÇSUZ BİR ŞEKİLDE DEVREDİYORUZ”

“Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı mali disipline kavuşmuş, borçsuz bir şekilde devrediyoruz” diyen Nami, göreve geldiklerinde önlerinde buldukları acil konuların başında, bakanlığın 2016-2017 yıllarına ait, bütçe yasası ihlal edilerek, piyasaya bırakılan mal ve hizmet alımı borçlarının geldiğini belirtti.

Nami, şöyle dedi: “Bunların tahsili için bu gerçek ve tüzel kişiler dava etmişti. Bu hali ile devletin itibarını zedelemenin yanında mahkeme kararı ile gecikme faizleri ile bu ödemeler bakanlığımız tarafından kendi bütçe imkanlarımız çerçevesinde ödenmiştir. Bütçe yasası ihlal edildiği ve devlet zarara uğratıldığı için konu savcılığa intikal ettirilmiştir. 300,000 TL borç ile devraldığımız Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nı, borçsuz, tahsilatları arttırılmış, tasarrufu benimsemiş ve mali disiplini sağlamış bir şekilde devrediyoruz.”

“KAMU ALACAKLARINA SAHİP ÇIKTIK. TAHSİLATLARI YÜZDE 69.29 ORANINDA ARTTIRDIK”

Diğer acil bir konunun ise bakanlığa bağlı birimlerdeki tahsilat sorunları olduğuna dikkati çeken Nami, “Biz bunlarla ilgili de süratle harekete geçtik. Organize Sanayi Bölgeleri’ne ait  ‘Kira’ ve ‘Ortak Hizmetlere Katkı Paylarının’ tahsilatı konusunda yıllar itibarı ile biriken kamu alacaklarının tahsilatını yüzde 69.29 oranında arttırdık. Geçmiş yıllarda tahsil edilmiş olması gereken ancak tahsil edilmeyen 5 milyon TL civarındaki rakam, ilgili kişilere yazılı ve sözlü gerekli tebligatlar yapılarak bir kısmı tahsil edildi, tahsil edilemeyen kısım ise Kamu Alacakları Usulü Yasası uyarınca tahsili için Maliye Bakanlığı Gelir ve Vergi Dairesi’ne iletildi” dedi.

Nami, aynı şekilde Serbest Liman bölgesinde neredeyse kronik hale gelmiş gecikmiş tahsilatları da tahsil ettiklerini belirtti.

“İŞLEYİŞİNDE HANTAL VE ÇAĞDIŞI KALAN BAKANLIKTA, YAPISAL SIKINTILARI BÜYÜK ORANDA AŞTIK”

Nami, rekabet edebilir bir ekonominin her geçen gün artan gerekliliklerine cevap vermekte eksik kalan bir Ekonomi ve Enerji Bakanlığı devraldıklarını dile getirerek, 15 aylık sürede, işleyişlerinde hantal ve çağdışı kalan bakanlık ve bağlı kurumlarında, yapısal sıkıntıları da aşmak için harekete geçtiklerini söyledi.

Nami, bu çerçevede Ticaret Dairesi’ne 30, Sanayi Dairesi’ne ise 20 yıldan sonra ilk kez kadrolu personel alımı yapıldığını, Kalkınma Bankası’na geçici personel alındığını, Serbest Liman bölgesindeki personel sıkıntısını çözebilmek için geçici işçi alım süreci başlatıldığını ve benzer şekilde uzun yıllardır istihdam yapılmayan Resmi Kabz ve Mukayyitlik Dairesi için de münhal açılarak Kamu Hizmeti Komisyonu nezdinde işlemler tamamlandıklarını anlattı.

Haziran 2019 sonunda bu daireye de uzun yıllardan sonra amme tayinli 6 yeni memur istihdam edilmesi imkanı yarattıklarını, diğer taraftan ticaret rejimindeki bürokrasilerin aşılması için izin süreçlerini sadeleştirdiklerini ve tüm dairelerde otomasyon sisteminin kurulması için çalışma başlattıklarını ifade eden Nami, yasal mevzuattaki eksiklikleri giderdiklerini, sanayiciler, esnaf ve iş insanlarının rekabet edilebilirliğini arttırmak, yeni iş alanlarına imkan sağlamak ve piyasadaki ürünlerin standartlarını yükseltmek için gerekli yasal düzenlemeleri de hayata geçirdiklerini belirtti.

“İCRAAT YAPABİLMEK İÇİN BİRÇOK ALANDA EKSİK OLAN YASAL MEVZUATI DA GELİŞTİRMEK GEREK”

Nami şu bilgileri paylaştı:

“Bilindiği üzere hedeflediğimiz icraatları yapabilmek için birçok alanda eksik olan yasal mevzuatı da geliştirmek gerekmektedir. 15 aylık kısa dönemimiz içinde EEB olarak 7’si yasa ve 9’u tüzük olmak üzere toplam 16 yasal mevzuatın yürürlüğe girmesini sağladık. Benzer zaman dilimi içinde bu seviyede bir performans EEB için bir ilk olmuştur. Bahse konu yasal mevzuat arasında başlıca Ar-Ge, Teknopark, Organize Sanayi Bölgeleri Rehabilitasyon Yasası ve Ürün Güvenliği Yasası ve tüzüklerini sıralayabiliriz.” 

“HAL YASASINI SONLANDIRIP BAKANLAR KURULUNA GÖNDERDİK”

Yasalaşmasını sağladıkları çalışmalar yanında EEB’dan çıkmış ancak Bakanlar Kurulu veya Meclis onayı bekleyen çalışmalar da bulunduğuna işaret eden Nami, toplamda 7 yasa tasarısının Meclis’in, 2 yasa tasarısı Meclis’e sevk edilmek üzere Bakanlar Kurulu’nun ve 2 tüzüğün de yine Bakanlar Kurulu’nun onayını beklediğini belirtti.

“EN ÖNCELİKLİ HAL YASA TASARISI”

Hal Yasa Tasarısı’nın paydaşların görüşlerinin alınması ve dünyadaki başarılı örneklerin incelenmesi ile yapılan çalışmalar sonrasında Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu ifade eden Nami, “Paralelinde Çevre Dairesi, Tarım Dairesi ve İçişleri Şehir Planlama Dairesi ile istişare toplantıları olarak kurulacak hallerin yerleri üretici ve tüketicilerin azami fayda sağlayabileceği alanlar da belirlenmiştir. Yeni hükümetin bu tasarıyı gecikmeden Meclis’e sevk etmesi ve hem tüketicinin güvenli ürün tüketmesi hem de üreticinin ürününe hak ettiği değeri almasının sağlanması en büyük temennimdir” dedi.

“EKONOMİNİN GÜÇLENMESİ, ENERJİ MALİYETLERİ İLE BİREBİR İLİŞKİLİDİR”

Ekonominin güçlenmesinin, enerji maliyetleriyle birebir ilişkili olduğuna işaret eden Nami, bu maliyetleri aşağıya çekmek için enerjide başta güneş enerjisi olmak üzere, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını üretimde daha yoğun kullanmayı, enerji verimliliğini, tasarrufunu ve üretiminde çeşitliliği hedeflediklerini dile getirdi.

“AKILLI ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ’NE GEÇİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ ALTYAPIYI OLUŞTURDUK”

Nami konuşmasına söyle devam etti:

“Öncelikle ülkemizde pahalı üretilen elektrik enerjisinin verimli kullanılmasına büyük önem verdik ve bu yönde somut çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çerçevede bir yerel şirketimiz ile KKTC’de enerji verimliliğinin sağlanması ve geliştirilmesine ilişkin iş birliği protokolü imzaladık ve ilk adım olarak Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nda Akıllı Enerji Yönetim Sistemi’ne geçilebilmesi için gerekli altyapıyı oluşturduk. İlk ölçümleri gerçekleştirdik ve doğru yönetim ile kamu binalarında yüzde 25’e varan enerji tasarrufunun elde edilebileceğini ortaya çıkardık.”

Yine aynı amaç doğrultusunda, Enerji Verimliliği Komitesi’ni oluşturduklarını ve bu konuda daha ileri çalışmalar yapılmasının temellerini attıklarını da dile getiren Nami, “Diğer taraftan, uzun vadede yegane çıkış yolumuz olan yenilenebilir enerji konusunda da cesaretli adımlar attık ve sistemdeki yenilenebilir enerji miktarını devraldığımız miktarın iki katından fazlasına, yani 11 MW’tan 27 MW’a çıkmasını sağladık” diye konuştu.

“YIL SONUNA KADAR 70 MW YENİLENEBİLİR ENERJİ”

Verilen izinlerle sene sonunda ülkemizde yenilenebilir enerji kullanım miktarının 70 MW seviyesine geleceğine işaret eden Nami, bunun kurulu gücün yüzde 20’si kadarının yenilenebilir enerji üretimi demek olduğunu kaydetti.

“RUM YÖNETİMİ BU ORANIN GERİSİNDE”

banner69
Nami, bir AB ülkesi olmasına rağmen Rum yönetiminin bu oranın çok gerisinde olduğuna dikkati çekerek, bu alanda sağlıklı ilerleme sağlanması için attıkları önemli adımlardan birinin de verilen izinler için sağlanan kurulum süresini 1 yıldan 6 aya çekmek ve zamanında yatırımı yapmayanların izinlerini iptal ederek yatırım yapacak olanların önünü açmak olduğunu söyledi.

“ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNE BİLİMSEL YAKLAŞTIK”

Görev süreleri boyunca, enerji yatırımlarının doğru zaman, teknoloji ve büyüklükte yapılması için yoğun mesai harcadıklarını belirten Özdil Nami, tüm taraflarla istişareler gerçekleştirdiklerini, ülkede ilk kez konunun akademik uzmanlarıyla çalışmalar yaptıklarını ve enerji arzıyla ilgili raporlar hazırlattıklarını anlattı.

Nami, üretim eksikliği olduğu iddialarının basında da bolca yer aldığı bir ortamda ana sorunun toplam üretimde değil pik saatlerdeki güç ihtiyacı ile yedek güç eksikliği olduğunu tespit ettiklerini vurgulayarak, “Buradan hareketle pahalı yatırımlara girmeden önce mevcut imkanlar ile neler yapılabileceğini bilirkişiler ile değerlendirdik. Bu çerçevede ilk etapta “tercih sizde” tarifesini hayata geçirdik ve ülkemizde ilk kez üretim yanında talep idaresi yönünde de adım attık” dedi.

“KIBTEK TARİHİNDE İLK KEZ SANTRAL ALIMINDA İHALE KARARI ÜRETİLDİ”

Nami, diğer taraftan daha uzun vadede ortaya çıkacak üretim ihtiyacının karşılanması ve bunun daha modern metotlarla yapılması için dikkatli çalışmalarla üzerlerinde oluşturulmaya çalışılan baskılara rağmen tarafsız ve şeffaf şekilde yürüttüklerini ve bu çalışmalar sayesinde ülkede ilk kez santral alımı için rekabetçi bir ihale şartnamesi hazırlanmasını sağladıklarını belirtti.

“TOP MERKEZİ İHALE KOMİSYONU’NDA”

Nami, bu sayede, KIBTEK tarihinde ilk kez, santral alımı için ihale kararı aldıklarını, üstelik bunun uluslararası bir ihale olacağını, ihale şartnamesini ilgili tarafların görüşüne sunduklarını, web sitesinde yayınladıklarını ve gelen görüşleri değerlendirerek, Bakanlar Kurulu kararının akabinde, şartnamenin İngilizceye çevrilerek Merkezi İhale Komisyonuna (MİK) gönderildiğini anlatarak, “İhalenin MİK tarafından yayınlanması bekleniyor. Bu sayede ilk yatırım maliyetlerinin aşağı çekilmesi için önemli bir gerekliliği yerine getirmiş olduk” dedi.

“AKARYAKIT ALIMINDA İLK KEZ ULUSLARARASI İHALE KARARI”

Aynı şekilde yine bir ilk olarak akaryakıt alımını da uluslararası ihaleye çevirdiklerine işaret eden Nami, “Sağlıklı rekabet koşullarının oluşturulması için bu da bir gereklilikti“ dedi.

“ORTAK ENERJİ ÇALIŞMA GRUBU’NU HAYATA GEÇİRDİK”

Nami, icraatlarıyla ilgili basın toplantısında konuşmasına şöyle devam etti:

“Yenilenebilir enerji kapasitemizin artmasına ve elektrikte Avrupa Enterkonnekte Ağı’nın bir parçası olmamıza olanak tanıyacak olan, ‘KKTC ve TC arasında Enterkonnekte Kablo Projesi’ ile ilgili çalışmalarla birlikte, LNG, CNG gibi alternatif çalışmalar en üst düzeyde yürütülen istişareler ve Ortak Enerji Çalışma Grubu Katkıları ile süreç içerisinde devam ettik. Ülkemizi, enerjide Avrupa Enterkonnekte Sistemine bağlamak, dolayısıyla, yenilenebilir enerji kaynaklarını güçlendirmek için TC ve Avrupa’da görüşmeler yaptık. Avrupa Elektrik İletim İşletmecileri Ağı ile resmi temas kurduk. Ardından top Türkiye’de dedik”

“DÜNYA BANKASI’NDAN ŞEBEKE ANALİZİ TALEP EDİLDİ... ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR”

Nami, Dünya Bankası’nda yenilenebilir enerjinin sistemdeki yüzdesini arttırmak için gerekli çalışmaların yapılması hususunda uzman desteği talep ettiklerini, bu talebin ilgili mercilerle görüşülerek, AB tarafından finanse edilmesini sağladıklarını aktardı.

Nami’nin, Dünya Bankası’nın çalışmaları hakkında verdiği bilgiler ise şöyle:

“Ocak 2019 tarihinde Dünya Bankası’nın Kıbrıs’a gelerek çalışmalarına başladı. Dünya Bankası uzmanları ile yürütülen çalışmada, ‘Elektrik talebi projeksiyonlarının gözden geçirilmesi’,  ‘En düşük maliyetli üretim genişleme planının oluşturulması’ ve ‘Yenilenebilir enerji ile üretim genişleme planının şebeke üzerindeki etki değerlendirmesi’ konuları çalışılmıştır.

Mevcut şebekede, yenilenebilir enerji ve depolama sistemlerini de göz önünde bulunduracak olan en düşük maliyetli üretim genişleme planı ile ilgili ilk değerlendirme raporu Haziran 2019’da hazır olacak.”

“ELEKTRİĞE 8 AY BOYUNCA ZAM YAPMADIK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, artan akaryakıt fiyatlarına rağmen, elektrikte 8 ay boyunca zam yapmadıklarını, oluşan fiyat değişikliğinin devlet tarifelerine yansıtıldığını anımsatarak, “Çoklu Tarife Sistemini hayata geçirdik. KIBTEK tarihte ilk kez enerjide talep yönetimi yapıyor. Konut abonelerinin yüzde 65’i çoklu tarife sayesinde daha enerji kullanımlarını daha düşük miktarlara mal ettiler. Yüzde 69’u 300 kws’ın altında tüketim yaparak yeni sunulan yüzde 15 indirimden yararlandı” dedi.

Nami konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

“Az önce de ifade ettiğim gibi, enerjide tasarruflu kullanımları destekleyecek, ‘çoklu tarife sistemi’yle toplumumuzun enerji kullanımları belli saat aralıklarında, yüksek kullanım saatlerine kıyasen daha düşük fiyatlandırdık. Bu sayede, gerek hane halkının bütçesine, gerekse reel sektörün enerji maliyetlerine olumlu yönde katkı konulması hedeflenirken, diğer taraftan da talep yönetimi ile enerji tüketiminde ‘peak’ olarak adlandırılan yoğun saatlerdeki kullanımını, ‘off-peak’ olarak adlandırılan yoğun enerji kullanımının bulunmadığı saatlere aktarılması için önemli bir adım attık. Bazı çevrelerin ‘halk benimsemedi’ ve ‘yüzde 65 gizli zam yapıldı’ iddialarına rağmen, gelen veriler gerek hane halkı gerekse KIBTEK adına olumlu. 129 bin 317 konut abonesinin yüzde 65’i üç zamanlı kontrol sizde tarifesi ile tekli tarifeye göre daha düşük maliyetlerle enerji tüketti. Yüzde 69’u 300 kws’ın altında tüketim yaparak yeni sunulan yüzde 15 indirimden yararlandı.”

Nami, bu çalışmayı yaparken kamuoyuna yayılan dedikodu nitelikli söylentilerin aksine casinoları, ışıklı reklam panolarını ve gece kulüplerini çoklu tarifenin dışında tuttuklarını, bununla da kalmayıp casinoların elektrik tüketiminde aldıkları kilovat saat başı 10 kuruş teşviği çoklu tarife ile ilgili yapılan nizamname değişikliğinde ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

“YASAL MÜKELLEFİYETLERİNİ YERİNE GETİRMEYEN 198 SANAYİ ARAZİSİNİ İPTAL ETTİK”

Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili de görevleri döneminde önemli adımlar atıldığına işaret eden Nami, göreve geldiklerinde birçok organize sanayi bölgesi arazisinin atıl olduğunu ve esasen rant elde etmek için elde tutulduğunu tespit ettiklerini ve bu sorunun ortadan kaldırılması için 198 iptali kimseden çekinmeden gerçekleştirdiklerini belirtti.

“ÇOK PAYDAŞLI KOMİTE ARACILIĞI İLE BU ARAZİLERİ YENİDEN KİRALAYARAK YATIRIMA AÇTIK”

Sanayi Dairesi tarafından iptal edilen sanayi arazilerinin ihtiyaca göre adil ve şeffaf bir yaklaşım ile yeniden dağıtılması için, Kalkınma Bankası, KOBİGEM-YAGA, KTEZO, KTSO temsilcileri ve Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bürokratlarından oluşan bir değerlendirme komitesi oluşturduklarını dile getiren Nami, komitenin, dağıtım için kriterler belirleyerek, gazete ve sosyal medya aracılığı ile duyuru yaptığını ve başvuru kabul ettiğini, bu sayede herkesin adil olduğunu kabul ettiği bir yöntem ile 150’yi aşkın yeni dağıtımı da partizanlık karıştırmadan gerçekleştirdiklerini anlattı.

“TİCARET DAİREMİZ GENEL PİYASA DENETİMLERİNİ ARTTIRDI”

Nami, Ticaret Dairesi’nin, Ocak 2018 - Nisan 2019 döneminde ülke genelinde 8 bin 199 iş yerini denetlediğini, en çok tüketilen 30 farklı ürün için piyasadaki fiyat değişikliklerinin de haftalık olarak takip edildiğini. ALO 171 şikayet hattıyla 2 bin 48 çağrıya cevap verildiğini, tüm bunlarla birlikte tüketici haklarıyla ilgili farkındalık çalışmalarının arttırıldığını paylaştı.

“SERBEST BÖLGE’DE, OLUMSUZLARI VE EKSİKLİKLERİ ORTADAN KALDIRDIK”

Bakan Nami, kira borcunu aksatan ve/veya faaliyette olmayan şirketler tespit edilip hukuki işlemlerin başlatıldığını, Konvansiyonel Liman ile Serbest Bölge arasında güvenlik noktası oluşturulduğunu, müdürlük idari binasında ve Gemikonağı’nda bulunan idari binadaki alt yapı sıkıntılarının giderildiğini söyledi.

“28,4 MİLYON TL ACİL İŞLETME SERMAYESİ KREDİSİ KULLANDIRILDI”

Kalkınma Bankası’nın, sunduğu yeni ürün ve hizmetlerle ekonomiye katkı sağlamak için çalıştığını ifade eden Nami, şöyle devam etti:

“Kalkınma Bankası’nda meslek örgütleri, odalar ve kalkınmada öncelikli bölgelerle istişare toplantıları yaparak, ihtiyaçları belirledik. Banka, mevcut ürünlerinin yanında yeni kredi ürünleri geliştirdi. Bunlardan biri olan Acil İşletme Kredisi, birçok sanayici ve işletmeci için, içinde bulunduğumuz ekonomik koşullarda bir can suyu oldu. Toplamda, 28,4 milyon TL Acil İşletme Sermayesi Kredisi kullandırıldı.

Yenilenebilir Enerji Yatırımları yüzde 38.70’lik bir oranla geçtiğimiz süreç içerisinde onaylanan kredilerin büyük payını oluşturdu. Yine yeni bir ürün olarak sunulan mikro krediler, ülke genelinde tüm bölgelerde yıllık cirosu 500 bin TL ve altı olan gerçek veya tüzel kişilerin asgari 10 bin ve azami 100 bin Türk Lirası yatırım ve/veya işletme kredisi ihtiyaçları için kullandırıldı.”

“DALINDA ÜRÜN BIRAKMADIK”

“Cypfruvex’te, ülkede üretilen narenciyenin iyi bir fiyattan alınıp satılabilmesi için gerekli çalışmaları üretici birlikleri ve ihracat yapan diğer özel sektör temsilcileriyle birlikte yaparak üretilen tüm ürünlerin iyi bir kesim ve ihracata uygun paketlendiğinden emin olduk” diyen Nami, ürünlerin, ağırlıklı olarak Türkiye ve Kuzey Irak pazarlarına sevk edildiğini, gelecek yıllarda pazar alanlarını geliştirmek için çalışmalar yapıldığını kaydetti.

“OLAĞANÜSTÜ ŞARTLAR VE ZORLUKLAR İÇİNDE GEÇMESİNE RAĞMEN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR GELECEĞE DÖNÜK ÖZ GÜVEN DUYGUMUZU ARTIRACAK NİTELİKTE”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, büyük bir kısmı iki bütçe görüşmesi, yerel seçim, döviz krizi ve bunun yarattığı nakit darlığına rağmen TC’den mali kaynak aktarımında yaşanan aksaklıklar gibi olağanüstü şartlar ve zorluklar içinde geçmesine rağmen gerçekleştirilen çalışmaların geleceğe dönük öz güven duygularını artıracak nitelikte olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle tamamladı:

“CİDDİ YAPISAL SORUNLAR VAR… TC-KKTC İLİŞKİLERİ YENİ YAPIYA KAVUŞMALI”

“KKTC ekonomisinde yıllar içinde ciddi yapısal sorunlar oluşmuştur. Ancak bunlar çözülemeyecek nitelikte kesinlikle değildir. Bunu ifade ederken sorunların tamamının yerel kaynaklı olduğunu da ifade etmek doğru olmaz. KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkiler de artık yeni bir yapıya kavuşturulmalı ve özellikle TL’nin yaşadığı şoklara karşı KKTC’nin nasıl korunacağına dair kurumsal yapılar oluşturulmalıdır.  Biz görevimiz boyunca bunların altını çizdik ve gereğinin yapılması için çalıştık. Umarım görevi devralacak olanlar günlük sorunların ötesinde geleceğe yönelik uzun soluklu bir vizyon içinde hareket ederler ve büyük resmi gözlerinden kaçırmazlar.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı görevimden ayrılırken duyduğu güven ve gösterdiği liderlik için Sayın Başbakan Tufan Erhürman’a, sergiledikleri dayanışma için bakan arkadaşlarıma ve bu dönemde verdikleri üstün katkı ve destek için tüm mesai arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum. Yorulmak bilmeden çalıştılar. Hep daha iyiyi nasıl elde edebiliriz diye uğraştılar. Kendilerine minnettarım. 15 ay içinde olsa ülkeme bu makamda hizmet etme imkanı bulmaktan dolayı son derece mutluyum. Benim için bir onurdu. Elbette talep edilmesi halinde edindiğimiz bilgi ve tecrübeler ile bu sorumluluğu üstlenecek arkadaşlarımıza da katkı vermeye hep hazır olacağız.”

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER