Kişisel Verilerin Korunması Yasası uyarınca oluşturulacak Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için Meclis’te yapılmasına karar verilen seçimde aday olmak isteyenlerin, 17 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na başvurması gerektiği duyuruldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için seçim yapılması kararı ve üyelik için aranan nitelikler, dünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

Buna göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliğine, Cumhuriyet Meclisi tarafından yapılacak seçim için aday olmak isteyenlerin, aranan nitelikleri taşıdıklarını kanıtlayıcı belgelerle en geç 17 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na başvurması gerekiyor.

Üyelik için aranan nitelikler ise şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak; üniversite veya dengi bir yüksekokuldan mezun olmak; kamu haklarından yasaklı bulunmamak; bir yıldan fazla hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, ırza geçme, hileli iflas ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı mahkum olmamış olmak; disiplin suçundan ötürü kamu hizmetinden azledilmemiş olmak.”

Editör: TE Bilisim