Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Barolar Birliği, (KTBB) ve Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), öğretmenlerin sürdürdüğü eyleme destek belirtti ve eylemi haklı bulduklarını açıkladı.

Üç örgütün ortak açıklamasında, "Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerleri olan öğretmenlerimiz ile gelecek nesilleri hazırlamak yerine, dıştan öğretmenler atanması düşünce ve talebi; ülkesine sahip çıkmayan, yönetim becerisinden yoksun, bir siyasi iradeden beklenen ama 'bu kadarını da yapmazlar' dedirten, ülkemizin yetişmiş insan kaynaklarını hiçe sayan bir adımdır" denildi.

Açıklamada, gelecek nesilleri dıştan atanacak öğretmenler ile yetiştirme düşünce ve talebi, “ülkesine sahip çıkmayan, yönetim becerisinden yoksun, bir siyasi iradeden beklenen ama ‘bu kadarını da yapmazlar’ dedirten, ülkenin yetiştirdiği insan kaynaklarını hiçe sayan bir adım” olarak nitelendirildi.

Eğitim Bakanlığı’nın esas görevinin “öncelikle kendi ülkesinin kültürel yaşantı ve değerlerine sahip çıkacak gelecek nesillerini yetiştirecek, bu bilinç ve kültürde kendi değerlerini yükseltecek potansiyeldeki öğretmenlere sahip çıkmak olmalıdır” vurgusu yapılan açıklamada, “Ülkemizde, eğitim sistemini sosyal devlet anlayışı ile yurdun dört bir yanında çocuklarımıza ücretsiz, eşit eğitim sisteminin sürdürülebilir kılmak olmalıdır” denildi.

Açıklamada, “Bu ülkenin yetiştirmiş olduğu değerleri olan öğretmenlerin, ülkenin gelecek nesillerini

hazırlamak için her türlü mücadeleyi göstereceğine inancım

Editör: TE Bilisim