Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Başkanı Mustafa Baybora, "kooperatifler üzerindeki siyasi vesayetin son bulması ve kooperatiflerin öz kaynakları ile kurduğu Kooperatif Merkez Bankası ve İştiraklerin kooperatiflere geri iade edilerek özerklik sağlanması" gerektiğini vurguladı.

KTÖS Başkanı Mustafa Baybora tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunda kooperatifçilik ve kooperatiflere olan güvenin erozyona uğradığı belirtilerek, bu güvensizliğin nedeni olarak “siyaset” gösterildi.

Türkiye ve Avrupa’da kooperatif kimliği gelişim sağlarken, Kuzey Kıbrıs’ta 1984 yılından beridir siyasetin vesayetinde olduğu ifade edilen kooperatifler ve kooperatifçiliğin gerilediğinin kaydedildiği açıklamada, “Kooperatif iştiraklerinde yaşananlar bunun en çarpıcı örneğini oluşturmaktadır. Son günlerde Koop-Süt’te yaşananlar, hissedarların ve kamuoyunun gözü önünde olmaktadır. Koop-Süt yönetiminin siyasetten icazet alarak görev yapması kurumun pazar payını küçültmüştür” denildi.

Açıklamada, kooperatifçiliğin gelişimi için “reçete” de paylaşıldı.

Reçetenin içeriği şöyle:

62. Mehmetçik Üzüm Festivali 2-11 Ağustos'ta yapılıyor 62. Mehmetçik Üzüm Festivali 2-11 Ağustos'ta yapılıyor

 “Kooperatifler üzerindeki 40 yıllık siyasi vesayet son bulacak, kooperatiflerin öz kaynakları ile kurduğu Kooperatif Merkez Bankası ve iştirakler kooperatiflere geri iade edilerek, özerklik sağlanacak. Kooperatif Şirketler Mukayyidi üçlü kararname kapsamından çıkartılarak liyakate bağlı olarak Meclis tarafından atanacağına ilişkin yasal düzenleme yapılacak ve siyasi istismarın önüne geçilecek. Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin kadro ve organizasyon şeması revize edilerek denetim yapısının etkinleştirileceği yasal düzenleme yapılacak. Demokrasi, adalet ve dayanışma gibi değerlerin kooperatif kimliğini güçlendirdiği ilkesine bağlı kalarak, kooperatifçilik eğitiminin ilköğretimden başlayarak yükseköğrenime kadar olan süreçte işletme modeli olarak öğretilmesi ve toplumun bilinçlenmesi sağlanacak. Amaç ve hedeflere bağlı kalarak kısa, orta ve uzun vadede kooperatiflerin yeniden organizasyonu sağlanacak.”

Editör: Burhan CANBAZ