Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, sosyal sigorta reçeteleri konusunda hekimlerin eksik olduğu bir sistemin sorunları çözemeyeceğini, hastaların ilaca ulaşımını güçleştireceğini belirtti.

Lefkoşa’da ve Lapta’da ani ölüm… 36 ve 68 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti Lefkoşa’da ve Lapta’da ani ölüm… 36 ve 68 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti

Birlikten yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi bünyesinde Eylül 2023 tarihinden beri sürdürülen reçete soruşturması kapsamında yaşanan sorunlar ve yeni sistem söylemleriyle birlikte halkın ilaca erişiminde sorunlar yaşandığı kaydedildi. 

Soruşturmanın düzgün yürütülmesi ve yeni planlanan sistemin doğru ve yetkili meslek örgütleri ile kurgulanması gerektiği belirtilen açıklamada,  31 Ocak tarihinde paydaşlarla imzalandığı açıklanan protokolde, Kıbrıslı Türk hekimlerin temsiliyetinin bulunmadığı ifade edildi.

Bakanlığa çağrıda bulunulan açıklamada, “Hekimlerin eksik olduğu bir sistem kurgulanmasında her şeyin yoluna girmeyeceğini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na açıkça belirtmek ve yaptığı birçok hataya yenilerini eklemekten vazgeçmeye açıkça çağrıda bulunuyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tüm kamu ve serbest hekimlerin yasal statüde üyesi bulundukları KTTB’ni süreçten dışlayarak, hastaların ilaca erişimini güçleştirecektir” denildi.

Sistemin doğru, güvenilir ve işlevsel olması için hekim bacağının temsiliyetinin doğru zeminde olması gerektiği belirtilen açıklamada, tüm hekim ve diş hekimlerini temsil eden örgütün, yasa ile kurulmuş Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olduğu vurgulandı.

İvedi şekilde yapılacak yeni düzenleme ile Sigortalar Dairesi İdari Meclisine, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve KT Eczacılar Birliği temsilcilerinin tekrardan alınması gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Yeni sistemde, 40 yaş altı sigortalı kişi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ayda 4 kalem, 40 yaş üstü kişilere ayda en fazla 8 kalem ilaç ödeneceği belirtilmektedir. Ayrıca oral antibiyotik tedavi süresi 7 gün, parenteral tedavi süresi 5 gün ile kısıtlanmıştır. Bu düzenlemeler, Sosyal Sigortalar Yasası’nın sigortalılara sunulacak hizmetleri tanımlayan 73. maddesinin 4. fıkrasında ‘Tedavi süresince ilaçların sağlanması’, maddesine açık şekilde aykırı olduğunu belirtmek isteriz. İlgili bakanlık ve daireyi yasal yükümlülüklerini tam yerine getirmeye çağırır, hastaların her türlü tedavi kısıtlamalarının yasal olmadığını vurgular, hasta haklarına saygılı kararlar üretmeye ve yasal zeminde düzenlemeler yapmaya açıkça davet ederiz. Ayrıca bir reçetenin yasal olabilmesi için, yasal mevzuat gereği reçete üzerinde doktorun kaşe ve ıslak imzasının olması zorunludur. Aksi durumda üzerinde doktor imza ve kaşesi olmayan reçetenin yasal olmayacağını eczacı ve sorumlu daireye tekrardan hatırlatmak isteriz.”

Kamu ve özel sektörde çalışan tüm hekimlerin yasa gereği üye olduğu ve tüm hekimleri temsil eden meslek örgütü KTTB’yi dışlayarak atılan adım ile “gerçekçi, kapsayıcı çözüm bulmanın mümkün olmadığı” savunulan açıklamada, yeni bir karmaşaya neden olunacağı ve sigorta primi yatırıp ilaca erişemeyecek olan hastaların mağdur olacağı ileri sürüldü.

Editör: Burhan CANBAZ