Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplumu İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin yürüttüğü “Gökkuşağı Projesi” kapsamında sağlık ve eğitim alanında düzenlenen 2. Uzman Odak Grup Toplantısı yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İnsan Hakları Evi’nde yer alan toplantıda, “Sağlık ve Eğitim Profesyonellerinin LGBTİ+’lara Yönelik Tutumlarının Haritalandırılması” ve “Eğitim Müfredatlarının Mevcut Durum Analizi” çalışmalarının sonuçları ve önerileri, sağlık ve eğitim sektörlerinde çalışan uzmanlarla tartışıldı.

Bu araştırma çalışmalarının, LGBTİ+ kapsayıcı eğitim modüllerinin geliştirilmesi için yapılacak çalışmalara temel oluşturacağı kaydedildi. Sağlık ve eğitim sektöründe çalışan profesyonellere yönelik hazırlanacak kapasite artırma eğitim modüllerinin içeriği, araştırmalar sonucunda çıkacak olan ve eksiklikler ışığında hazırlanacak ve genel LGBTİ+ terminolojisini, ayrımcılığın kökenlerini ve önleme yöntemlerini, LGBTİ+ların sağlık ve eğitime erişim haklarını iyileştirme yöntemlerini içerecek.

Eğitim profesyonellerine yönelik toplantıya, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Ortaöğretim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği ile Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Kuir Kıbrıs Derneği eğitim ekibi temsilcileri katıldı.

Sağlık profesyonellerine yönelik toplantıda ise, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Pozitif Düşün İnisiyatifi ve Kuir Kıbrıs Derneği sağlık ekibi temsilcileri yer aldı.

Toplantının ilk bölümünde araştırma uzmanı Prof. Dr. Şenel Hüsnü Raman, ikinci bölümde ise, araştırma uzmanı Yasemin Taneri sunum yaptı.

Uzman Odak Grup Toplantısı’ndan çıkacak raporlar karar vericiler, paydaşlar, yerel yönetimler, sendikalar ve meslek kuruluşları ile paylaşılacak ve Kuir Kıbrıs Derneği’nin web sitesinde yayınlanacak. Ardından modül geliştirme çalışmaları başlayacak.

Çalışmalar hakkında daha fazla bilgi almak için Kuir Kıbrıs Derneği’nin 0542 858 58 47 numaralı dayanışma hattı veya [email protected] mail adresine ulaşılabileceği bildirildi.

Editör: TE Bilisim