Kuir Kıbrıs Derneği tarafından yürütülen Gökkuşağı Projesi kapsamında hazırlanan "Kıbrıs’ın kuzeyinde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Bağlamında Müfredat Boşluk Analizi" başlıklı araştırmanın basıldığı ve çevrimiçi olarak yayımlandığı bildirildi.

“Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nın Komitede görüşülmesine devam edildi “Kuzey Kıbrıs Muhasebe ve Denetim Meslek Yasa Tasarısı”nın Komitede görüşülmesine devam edildi

Dernekten yapılan açıklamaya göre, proje, Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse ediliyor.

Kıbrıs’ın kuzeyinde eğitim ve sağlık sektörlerinde LGBTİ+ kapsayıcılığını artırmayı amaçlayan Gökkuşağı Projesi çerçevesindeki "Kıbrıs’ın Kuzeyinde LGBTİ+ Kapsayıcılığı Bağlamında Müfredat Boşluk Analizi" adlı araştırmanın veriler yanında toplumsal cinsiyet eşitliği ve LGBTİ+ konularının eğitim müfredatında nasıl işlendiğini değerlendirdiği kaydedildi.

Açıklamaya göre araştırmada, Kıbrıs'ın kuzeyindeki ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde kullanılan ders kitaplarının LGBTİ+ farkındalığı ve toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden değerlendirilmesi amaçlandı.

Editör: Burhan CANBAZ