Lefkoşa Mahalli Barosu yeni adli yılın herkese hayırlı olmasını diledi.

Lefkoşa Mahalli Barosu adına mesaj yayınlayan Başkanı Av. Arzu İzveren, hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasının adaletin teminatı olduğunu, yargının da adaletin teminatı olan hukukun üstünlüğünün korunup uygulanmasında en etkin rolü oynayan erk olduğunu kaydetti.

Yargıdaki personel azlığı, binaların yetersizliği, bilgiye ulaşımın zor ve yavaş olması, yürütmenin uygulamadaki eksiklikleri gibi sorunların adalete erişimi geciktirdiğini kaydeden İzveren, yeni adli yılda Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yapılan yeni düzenlemelerle binanın kullanım alanlarının genişlemesinin Lefkoşa Mahkemesindeki bina eksikliği nedeniyle yaşanan sorunların giderilmesinde önemli bir adım olduğunu ifade etti.

İzveren, özellikle bu yıl elektronik ortamdaki dosyalamaların geliştirilmesinin birçok dava yükünü üzerinde taşıyan Lefkoşa’da yapılan dosyalamalarda kolaylıklar sağlamasına rağmen yeterli olmadığını, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında bilgiye ulaşım konusunun ciddi şekilde işleyişi yavaşlattığını belirtti.

Arıklı: “15 Temmuz, darbeci ve teröristlere geçit verilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi” Arıklı: “15 Temmuz, darbeci ve teröristlere geçit verilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdi”

İzveren mesajında şunlara da yer verdi:

“Demokratik toplumların adil ve eşitlik temelinde işlemesi adalete erişim ile sağlanır. Biz avukatlar adalete erişim yolunda en önemli aracılarız. Bu nedenledir ki adalete erişimin yasalara uygun, sağlıklı bir şekilde sağlanmasında bizlere çok önemli görevler düşmektedir ve bu bilinç içerisinde hareket ederken karşımıza çıkan engeller görmezden gelinemez. En çok aktif avukatlık yapanların yarısını oluşturan Lefkoşa’da avukatların yaşadığı sorunların ve görev ifa ederken karşılarına çıkan engellerin daha görünür olması kaçınılmazdır. Her zaman söylüyoruz avukatlık mesleği her şeyden önce bir kamu görevidir ve fedakârlıkla yaptığımız bir meslektir.

Bizler mesleğimizi icra ederken yürütme ve yasamanın da etkin bir şekilde çalışması ve görevlerini yeterli ve eksiksiz yerine getirmesi adaletin sağlanmasında önemlidir.

Geçtiğimiz adli yılda büyük kayıplar yaşadık. 6 Şubat depreminde kaybedilen canların, canlarımızın acısı ve değerli meslektaşımız Elay’ımızın ani kaybı yüreklerimizde derin yaralar açmıştır. Depremde kaybettiğimiz canlarımızın müsebbiplerinin bir an önce yargılanması ve adaletin yerini bulması en büyük temennimizdir.

2023-2024 Adli Yılı’nın tüm yargı camiasına, toplumumuza hayırlı olmasını dileriz.”

Editör: TE Bilisim