Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın bugün basında yer alan “KIB-TEK Yönetim Kurulu'na AKSA ile sözleşmeyi hazırlama yetkisi verildiği” yönündeki söylemiyle ilgili açıklama yaptı ve İhale Yasası'nda bir süre önce yapılan değişikliğin Bakanlar Kurulu’na KIB-TEK Yönetim Kurulu'na sözleşme yapma emri verilmesi konusunda yetki vermediğini, dolayısıyla Erhan Arıklı’nın açıklamasının yasal istinadı olmadığını savundu.

Oda Başkanı Ayer Yarkıner yazılı açıklamasında, KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı’nın da böyle bir konunun gündemlerinde olmadığını belirttiğine yer verdi ve “Arıklı‘nın KIB-TEK Yönetim Kurulu tarafından böyle bir talep olmadan ‘yetki verilmiştir’ açıklaması, yasaya aykırı ve şaibeli bir sürecin de belirtisidir” dedi.

Trafik denetimlerinde 217 sürücü rapor edildi Trafik denetimlerinde 217 sürücü rapor edildi

Yarkıner açıklamasında şunları kaydetti:

“Söz konusu değişiklik ile KIB-TEK Yönetim Kurulunun İhale Yasasında ‘idare’olması konusunda bir değişikliği içermemektedir. Bu durumda KIB-TEK Yönetim Kurulu sözleşme imzalanmadan önce; ihtiyaç duyacağı ‘elektrik arz güvenliği için’ kendi üretim kapasitesinin yetersizliği oranını ve bunun bütünleme oranını, esaslarını belirlemeli birim rayiç bedelini belirlemeli ve bu ihtiyacın karşılanmasında yegâne firmanın AKSA olduğunu, AKSA’dan tedarik maliyetinin kamu yararına en uygun maliyet olduğuna dair muteber piyasa araştırma raporunu ve belgelerini gerekçeleri ile Bakanlar Kurulu'na ve MİK Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Bu gerekçeler uygun bulunması halinde (Bakanlar Kurulu Kararı ve MİK Başkanlığınca) doğrudan tedarik için yetki verilmesi hususu gündeme gelecektir.

KIB-TEK Yönetim Kurulu, AKSA ile doğrudan alım sözleşmesi yapma yetkisini talep ederken İhale Yasasının şeffaflık, kamu yararı, tek kaynak ispatı gibi ilkeleri dikkate almak zorundadır. Bu ilkeler dikkate alınmadan yapılacak direk alım sözleşmesi için Bakanlar Kurulunun yetki vermiş olması, ihale yasası ile kendilerine verilen sorumluluklardan muaf olması demek değildir.

Sözleşme konusu ‘elektrik arz güvenliği’ için gerekli teknik şartname olmadan ve kamu yararını sağlayan idari hükümler belirlenmeden, şeffaflık olmadan, kamu yararı gözetilmeden AKSA’nın tek kaynak gösterilerek sözleşme yapılması için herhangi bir geçerli neden bulunmamaktadır. KTMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak KIB-TEK ‘e kamu yararına en uygun elektrik enerji arz güvenliği kaynaklarının tespiti için teknik destek vermeye hazırız.

KIB-TEK Yönetim Kurulunun ve KIB-TEK Genel Müdürü’nün bu yasal konuya hassasiyet göstermeleri konusunu istirham ederiz. Aksi halde İhale Yasası prensiplerinde şeffaf ve rekabetçi kamu yararı gözetilerek sözleşme yaptıkları hususunu kanun önünde ispat etmek zorunda kalacaklardır”.

Editör: TE Bilisim