Cumhuriyet Meclisi’nin, Dokuzuncu Dönem, Beşinci Yasama Yılı başladı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 10.30’da toplandı.

Törensel açılışa, Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Millet Partisi (MP) katıldı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, yeni yasama yılı dolayısıyla yaptığı konuşmada, Covid-19 dolayısıyla Meclis açılışına konuk çağrılmadığını söyledi.

Sennaroğlu, Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü birleşimi ile 9’ncu Dönem, 5’inci Yasama Yılı çalışmalarını başlattıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının öz yönetimsel anlamda Türk Cemaat Meclisi ile başlayan parlamento çalışmalarının daha sonra Kıbrıs Türk Federe Meclisi ile devam ettiğini ve cumhuriyetin ilânından sonra açılan Cumhuriyet Meclisi ile birlikte etkin bir şekilde faaliyetlerini devam ettirdiğini ifade eden Sennaroğlu, şöyle devam etti:

“Meclisimizin açılışından itibaren bu çatı altında görev alarak halkımıza hizmet eden tüm milletvekillerimizi saygıyla selamlıyor ve hayata veda edenleri rahmetle anıyorum.

Ülkemizde demokrasinin, çağdaşlaşmanın, kalkınmanın en büyük itici gücü ve halkımızın iradesinin yansıdığı yer, Cumhuriyet Meclisi’dir. Bu nedenle öncelikle Cumhuriyet Meclisimizin yeni Yasama Yılının halkımıza, devletimize ve demokrasimize hayırlı olmasını diler, meclisimizin, yüksek sorumluluk bilinci içerisinde halkımızın umutlarına ve beklentilerine cevap verebilecek verimli bir çalışma yılı geçirmesini temenni ederim.

Yeni reformlarla hukuki olarak tespit ettiğimiz aksaklıkları gidermeliyiz. Bu hususta sivil toplum örgütleri, kurumlar, kuruluşlar ve halkımızdan gelen taleplere kulak vererek dünyadaki gelişmelere paralel bir şekilde yeni yasaların çıkarılmasına ve yasal düzenlemelerin yapılmasına en hızlı şekilde başlamalı ve ilerlemeliyiz.

Meclisimizin yeni yasama yılında bu çerçevede çok önemli çalışmalar gerçekleştireceğine inanıyorum. Dolayısıyla siyasi rekabet ile halka hizmet yarışı arasındaki çizginin en iyi korunduğu yerin, Meclisimiz olması gerektiğini düşünüyorum. Yeni dönemde meclis çalışmalarına katkı sağlayacak olan tüm milletvekillerimize şimdiden teşekkür ediyorum.”

Meclis Başkanı Sennaroğlu, dünyada, tarih boyunca çeşitli salgın hastalıklar ve virüslerin hep var olduğunu ifade ederek, bu hastalıkların etkilerinin belli bir süreç sonunda en aza indirilebilmesinin çoğu zaman mümkün olduğunu söyledi.

Yaklaşık olarak bir buçuk yıldan beridir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının da bu tarz bir hastalık olduğunu ifade eden Sennaroğlu, şunları kaydetti:

“Böylesi bir salgınla mücadele etmek için halkımıza, kurumlara ve devletimize önemli görevler düşmektedir.

Covid-19 salgını bir sağlık krizi olmakla birlikte, dokunduğu her ülkeyi sarsan bu küresel salgın, yıkıcı ve derin izler bırakacak sosyal, ekonomik ve kimi zaman siyasi krizlere yol açan bir yapıya sahip olmuştur. Bu nedenle Covid-19 süreci, başta sağlık sektöründe olmak üzere ülkelerin etkin ve yapıcı politikalar geliştirmesini zorunlu kılmıştır.

Covid-19 sürecinde, Cumhuriyet Meclisi çalışmaları da haliyle etkilenmiştir. Bu yıl salgın nedeniyle Cumhuriyet Meclisi’nin birleşimlerine kısa aralar verilmek zorunda kalınmıştır. Bu durumdan komite çalışmaları da etkilenmiş ve birçok yasa tasarısı ve önerilerinin yasalaşması imkanı sağlanamamıştır. Bu nedenle Bakanlar Kurulu tarafından, ekonomik krizleri önleyici tedbirlerin alınması amacıyla, işyerleri ve çalışanları destekleyici bir dizi nakdi ve önemli ekonomik konuları içeren, Yasa Gücünde Kararnameler yayımlanmıştır. Böylelikle kararnameler, hem işyerlerinin ayakta durmasına hem de çalışanların işlerini kaybetmemesine vesile olmuştur.”

Sennaroğlu, Kıbrıs’ın da içerisinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında kan, gözyaşı, savaş ve krizin yıllardır devam ettiğini belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi ve diplomatik gücü yanında kahraman Türk ordusunun caydırıcı özelliği sayesinde diyalog kanalları açık tutulmuştur” dedi.

Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerin bunu doğrular nitelikte olduğunu ifade eden Sennaroğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ortaya koyduğu kararlı duruş sayesinde bölgesel istikrar korunmaktadır. Yarım asırdır süregelen Kıbrıs sorunu, arzu edilen bir biçimde henüz çözüme ulaşamamıştır. Bu nedenle devletimizi güçlendirmeye devam etmeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda devam eden desteği bizim için büyük önem taşımakta ve devletimizi güçlendirmektedir. Siyasi ve ekonomik alanda güçlü ve istikrarlı bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile çözümü yakalamamızın daha olası olduğuna inanıyorum.

Bu bağlamda, bu anlayış ve bilinç doğrultusunda ülke sorunlarına çözüm getirmek ülkemizin temel ihtiyacı olan yasal düzenlemelerin uzlaşı ortamı içerisinde hayata geçirilebilmesi yönünde Meclis Başkanı olarak gayret göstereceğimi ve sonuç alma adına uğraş vereceğimi belirtirim.”

Sennaroğlu, Beşinci Yasama Yılının ülkeye, millete, milletvekillerine ve Cumhuriyet Meclisi’ne hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Cumhuriyet Meclisi’nin geçmiş “Dördüncü Yasama Yılı” ile ilgili faaliyetlerini içeren raporun dağıtıldığını ifade eden Sennaroğlu, bu raporda Dördüncü Yasama Yılına ait meclis faaliyetleri hakkında bilgiler yer aldığını, ayrıca bu faaliyet raporunun meclis e-posta adreslerine gönderildiğini ve meclis web sayfasında da yayımlandığını kaydetti.

Sennaroğlu, konuşmasının sonunda “Hepinize, Yüce Meclis adına saygılar sunarım” ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, konuşmasının ardından parti başkanlarına söz verdi.

Editör: TE Bilisim