Cumhuriyet Meclisi’nde bazı yasa tasarısı ve önerilerinin üçüncü görüşmelerine yönelik tezkereler onaylandı.

Buna göre, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı; Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi; Katma Değer Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmelerine dair tezkereler oy birliğiyle kabul edildi.

-İncirli

Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi üzerine söz alan CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, Akdeniz Havzası’ndaki Kıbrıs’ın iklim krizinden çok etkilendiğini söyleyerek, bununla ilgili hükümetin ne yaptığının bilinmesi gerektiğini söyledi.

Sıla Usar İncirli, ülkenin yeşil bakımından sıkıntılı ve kırılgan olduğunu, bunun başta ekonomi ve sağlık olmak üzere ülkeye zarar vereceğini belirtti.

Sıla Usar İncirli, “Uluslararası onay yasaları sırf süs olsun diye de meclisten geçirilmez. Elbette CTP olarak bu onay yasasına olumlu oy vereceğiz ama bundan sonra hükümetin bu konuda atacağı adımları takip edeceğiz” dedi.

Genel Kurulda, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesiyle ilişkin oluşturulan geçici ve özel ad-hoc komite ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depreme Dair Mali, İdari ve Sosyal Önlemlerin Takibine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Ad-Hoc Özel Komite ile ilgili kararlar da okunarak oylandı.

Öte yandan Çocuk İzlem Merkezi Yasa Önerisi ile Hal Yasası Tasarısı’nın komitede görüşülmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

-Erhürman

Meclis İç Tüzüğü'nün 62'nci maddesi uyarınca söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsias Otel’de kaybedilen çocuklar, veliler ve öğretmenlerle ilgili oluşturulan ad-hoc komiteye ve bu konudaki hassasiyete işaret ederek, “Bu ad-hoc komitenin adeta hukuk bürosu gibi, süreci takip eden, verileri derleyip toparlayan değerlendiren ve süreç konusunda kamuoyunu tek ağızdan sağlıklı bilgilendiren bir yapıya ulaşması gerek” dedi.

Deprem sonrasında merkezi idarenin yürüttüğü çalışmalarda KTMMOB'nin yer aldığını kaydeden Erhürman, depremden bir dakika öncesine dönülmemesi, KTMMOB Yasası ile İmar Yasası ile ilgili değişiklik yasa tasarısı ve önerilerini geri çekilmesini istedi.

Erhürman, “Madem ki her konuda onlarla çalışıyoruz, yasal düzenleme yapmaya kalkarken de onlarla birlikte çalışmamız gerçeğini idrak ettiğimizi gösterelim. Meclis olarak bunu birlikte yapalım…” dedi.

Erhürman muhtemelen 2023’ün depremle ve doğal afetle mücadele yılına dönüşeceğini kaydederek, “Bütçeyle ilgili, gelirlerle, giderlerle ilgili her kalemdeki değerlendirmemizi bunu dikkate alarak yapmalıyız” dedi.

Alınan verilerin paylaşıldığını, buna göre ülkenin deprem bölgesinde olduğunu belirten Erhürman, hızla böyle bir ihtimale karşı hazırlıkların tamamlanması gerektiğini söyledi.

O kaynağın nasıl yaratılacağı meselesinin önce komitede sonra da Meclis’te konuşulması gerektiğini kaydeden Erhürman, Ocak ayı itibarıyla 174 milyon TL mahalli gelirlerde fazladan gelir gerçekleşmişse bunun da konuşulması gerektiğini kaydetti.

-"Okullar ve hastaneler öncelikli"

Erhürman, “Eğer gelirlerde öngörünün üzerinde rakamlar ortaya çıktıysa bu rakamları nereye harcayacağımız bellidir. İhtiyaçlar bellidir. Okullarımızın ve hastanelerimizin güçlendirilmesi öncelikli olmak üzere ihtiyaçlar karşımızda duruyor” dedi.

Merkez Bankası’nda oluşacak kârın paylaşılmasına da değinen Erhürman, yıl sonunu beklemeden bu konunun konuşulması gerektiğini, 1 milyarın üzerinde gerçekleşecek bu rakamın Meclis'te bir kalem olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

Külliye konusuna da değinen Erhürman, “lüks” tüketimden alınacak vergi, yabancılara mülk satışı gibi konuların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Deprem olmadan bir dakika önce külliye diye anılan yeni meclis ve cumhurbaşkanlığı binası konusunda farklı görüşmelerimiz vardı ya… Bu tartışmalara dönmüyorum. O gün de söylenen öncelikli ihtiyaç bu değildi sözü çok daha güçlü hale geldi. Türkiye Cumhuriyeti’nden bu dönemde 8 milyar liralık bir katkı geleceği beklentisinde olmak adil değil…” şeklinde konuştu.

Erhürman, “Siyasi bir tartışma yapmıyorum. Rasyonel şekilde bunu değerlendirmemiz gerektiğini söylüyorum…” dedi.

Afet Acil Durum Eylem Planlarının oluşturulması gerektiğini ifade eden Erhürman, bu konuda da düğmeye basılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, Ercan’ın iç hat olması tartışmasına işaret ederek, böyle olursa bütçede gelirler kaleminde düşüş, giderler kaleminde yükseliş olma riski olduğunu söyleyerek, bu konuda bir cevap almak istediğini belirtti.

1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı raporu ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı, Meclis Genel Kurulu'nda oy birliğiyle onaylandı.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türk Hava Yolları'yla bilet fiyatlarının nasıl aşağıya indirileceği noktasında görüşmeler yaptıklarını ve birtakım iyileştirme yapıldığını söyledi.

THY’nin Türkiye’de uyguladığı tüm kampanyaların KKTC’de de uygulanacağını dile getiren Arıklı, Batum’un iç hatlara alındığını ve olumlu sonuçlar sağlandığını anlattı.

Bilet fiyatlarının yüksekliğinin farkında olduklarını dile getiren Arıklı, bilet başına 1420 TL vergi alındığını, bu konuda Maliye Bakanlığı’ndan ricada bulunduklarını ve bu kadar yüksek vergi aldıklarının farkında olmadıklarını kaydetti.

Maliye Bakanının kendilerine bilgi vereceğini dile getiren Arıklı, verginin 20 Euro’dan 25 Euro’ya çıktığını, bu konuda da araştırma yapacaklarını belirtti. T&T’nin aldığı 15 Euro’nun net olduğunu ve değişemeyeceğini dile getiren Arıklı, T&T’nin 15 Euro dışında bir ücret almadığını kaydetti.

Depremle ilgili hükümetin stratejik çalışmaları olduğunu dile getiren Arıklı, acil olarak okulların gözden geçirildiğini ve daha sonra da kamu binalarının gözden geçirileceğini ve eylem planı hazırlanacağını belirtti.

İmar planı konusunda kimseden bir şey kaçırıyor durumda olmadıklarını söyleyen Arıklı, komitede hep birlikte konuşarak orta yolun bulunmasının doğru olduğunu kaydetti.

-Erhürman

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman tekrar söz alarak, imar planının muhataplarla görüşülmeden geldiğini ve bu metnin yeni dertler açacağını kaydetti.

İmar yasa tasarısındaki değişikliklerin belli olduğunu, bu yasanın geri çekilerek çalışılması gerektiğini söyleyen Erhürman, tasarıın geri çekilerek bilimsel temelde çalışma yapılamasını istedi.

-1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı raporu onaylandı

Daha sonra Komite Başkanı Teberüken Uluçay, 1986 Mali Yılı Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Kesin Hesap Yasa Tasarısı raporunu okudu.

Söz alan olmayınca tasarı görüşüldü ve oylandı. Tasarının bütünü, 36 kabul oyu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Sağlık Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine geçildi.

Komite Başkanı Yasemi Öztürk tasarıyı okudu. Bu tasarı da 35 kabul ile oy birliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, bugünkü çalışmalarını tamamladı.

Toplantıda ele alınan Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi 32 kabul oyuyla onaylandı.

Komite Başkanı Yasemi Öztürk’ün öneriyle ilgili komite raporunu okumasının ardından önerinin görüşülmesine geçildi.

Öztürk, Paris Anlaşması (Onay) Yasa Önerisi’nin öneminde dikkat çekerek, çevrenin çok önemli olduğunu muhalefet ve hükümetin birlikte hareket ederek siyaset üstü davranılmasını istedi.

-Akpınar

Daha sonra söz alan DP Milletvekili Serhat Akpınar, tasarının komiteye gelene kadarki sürecini anlatarak, 2030 yılında küresel amaçları yok sayarak var olmanın mümkün olmayacağını belirtti.

Ülkelerin yeni bir dünya düzenine hazırlık yaptıklarını ifade eden Akpınar, “Bizim de bu ekolojik mücadelenin parçası olmamız gerekir” dedi.

Akpınar, 2030 yılına uyum sürecinin başında olduklarını bu anlaşmanın ilk adım olacağını kaydederek, bu tasarının yasallaşmasından sonra neler yapılabileceğine örnekler verdi.

Akpınar, tüm insanların bu iklim değişikliklerine hazır olması ve tüm dünyanın aynı dili konuşması için çaba harcanması gerektiğini söyleyerek herkese hayırlı olmasını diledi.

-Solyalı

CTP Milletvekili Ürün Solyalı, iklim krizini yaratanın insan olduğu bu nedenle de çözüm üretmenin de insana düştüğünü söyleyerek, devlet üzerine düşeni yapmayı ertelese de sivil toplumun bu konuda çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

Yeşil Barış Hareketi’nin konuyla ilgili yaptığı paneli ve raporunu paylaşan Solyalı, devletin bu konuda herhangi bir plan hazırlığında olmadığını gördüklerini söyledi.

Solyalı, Paris Anlaşması’na olumlu oy vereceklerini ifade ederek hükümetin bu konuda samimi olduğunu düşünmediklerini belirtti.

Solyalı, KTMMOB ile ilgili hazırlanan tasarının da bu konudaki samimiyetsizliği ortaya koyduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin negatif etkilerinin her gün görüldüğünü ve yapılması gereken acil önlem planının da bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Solyalı, uygulanabilir çözümlerin çok önemli olduğunu dile getirdi.

-Şahiner

CTP milletvekili Salahi Şahiner, Paris Anlaşması’nın hakkı verilirse çok önemli işlere imza atacağını ancak böyle bir hükümetle dünyayla ortak mücadelede ne kadar başarılı olacağından duyduğu endişeleri dile getirdi.

Şahiner, yarım derecelik ısınmanın bile nelere sebep olacağını örnekleyen Şahiner, emisyon azaltım hedefiyle yapılan Paris Anlaşması’nın sözde kalmamasını ve dünyayla ortak hareket etmeyi diledi.

Yangınlarla mücadelenin yer aldığı madde 5’in sanki bu hükümete göre yazıldığını kaydeden Şahiner, orman alanlarıyla ilgili ciddi sorunlar olduğunu, cam kese böceğinin hortlamasının da buna en güzel örneklerden olduğunu kaydetti.

Görev ihmalinin sebep olduğu yangınların bedelini halkın ödediğini hatırlatan Şahiner, hâlâ bütçeye bu konuda bir kalem konmamasını eleştirdi.

Fosil yakıt tüketiminin ülkeye verdiği zararlara da değinen Şahiner, ihale yasasında yapılacak bir madde değişikliğiyle AKSA’yla olan sözleşmenin 15 yıl uzatılacağı duyumları aldıklarını söyleyerek böyle bir adımın Paris Antlaşması’nın sağlayacağı tüm faydaları havada bırakacağını belirtti.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Paris Anlaşmasının önemli bir adım olduğunu ifade ederek, kısa süre içinde mavi bayrak için gereken testlerin ve deniz taşıtları için mavi kart uygulamasının başlayacağını söyleyerek, yapılan çalışmaları anlattı.

Çocuklara çevre eğitimini kalıcı sağlamak için yapmayı planladıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Ataoğlu, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ataoğlu, İmar Yasası’nı da önümüzdeki hafta değiştirilmiş haliyle Meclis’e sevk etmeyi planladıklarını söyledi.

-Derya

Daha sonra söz alan CTP milletvekili Doğuş Derya, orman alanlarının imara açılmasıyla ilgili çalışmalar yapıldığı duyumu aldıklarını belirterek, “Bakanlar Kurulu’ndan izin alındı mı fizibilite çalışması yaptınız mı?” diye sordu.

Derya, tüm bunlardan dolayı Paris Anlaşması’nın da iyi niyetle Meclis’e getirilmesindeki samimiyetin sorgulandığını kaydetti.

Doğuş Derya, Mersinlik’teki yangın sonrasında hazırlanması gereken raporu da hâlâ göremediklerini ve bu alanların devlete gelir getirmeyecek yatırımlar için verildiğini savundu.

Derya’yı yanıtlayan Bakan Ataoğlu, imara açılması konuşulan arazilerin turizm arazisi olduğunu ve çalışmalar tamamlanmadığı için Bakanlar Kurulu’nun ve Meclis’in henüz haberinin olmadığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu daha sonra Hafız Hüseyin Şiraz (Hacer) Vakfı’na Ait Lapta Hudutları Dahilindeki yaklaşık 20 dönüm arazinin Kıyamgözüm Yatırım Şti. Ltd’e 49 yıllığına kiralanabilmesi için Vakfın Mütevellisi Gönül Kazmacı'ya yetki verilmesiyle ilgili tasarıyı görüştü.

Tasarının 3. görüşmesi ivediliği olmaması nedeniyle ileri bir tarihte yapılacak.

Meclis Genel Kurulu son olarak Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nın üçüncü görüşmesini de gerçekleştirdi ve tasarıyı oy birliğiyle onaylandı.

Böylece bugünkü çalışmalarını tamamlayan Meclis’in gelecek birleşimi yarın saat 10’00’da yapılacak.

Editör: TE Bilisim