Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda dün İstatistik Kurumu verileri ve yükseköğretim kurumlarının denetlenmesine yönelik iki araştırma komitesi kurulmasının ardından bugün de üyeleri belirlendi.

Meclis’te "başkanlığın genel kurula sunuşları" bölümünde İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komitesi’nin üye sayısını belirleyen kararı okunarak, 7 üyeli özel bir komite oluşturulması oy birliğiyle onaylandı.

Daha sonra Ülkedeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis araştırması açılması konusunda 7 üyeli özel bir meclis araştırma komitesinin oluşturulmasına yönelik karar kabul edildi.

İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi şu isimlerden oluştu: “UBP; Resmiye Eroğlu Canaltay, Oğuzhan Hasipoğlu, Alişan Şan, Hasan Taçoy, CTP; Devrim Barçın, Doğuş Derya, Salahi Şahiner.”

“Ülkemizdeki Yükseköğretim Kurumlarının Faaliyetlerinin İdari ve Mali Denetim Sisteminin ve YÖDAK’ın Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırması Komitesi” ise şu milletvekillerinden oluştu: “UBP; izlem Gürçağ Altuğra, Hasan Küçük, Yasemin Öztürk, Ziya Öztürkler CTP; Armağan Candan, Şifa Çolakoğlu, Sıla Usar İncirli”

Dövizde son durum Dövizde son durum

Daha sonra güncel konuşmalara geçildi.

-Barçın

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın, “Sosyal Sigortalı Çalışanların Hakları, Mağduriyetleri ve Yapılması Gerekenler” konulu güncel konuşma yaptı.

İstatistik Kurumu Başkanının enflasyon ve hayat pahalılığına yönelik açıklamalarını eleştiren Barçın, kurum başkanının gerçekleşmemiş hayat pahalılığına yönelik rakam vermemesi gerektiğini söyledi.

Barçın, güneyden kuzeye geçişlerde sınırlarda sigortalara yönelik deprem vergilerinin bir kararname ile karayollarının yapılmasına aktarıldığını söyleyerek, bu kararnameyle uygulamanın sona ermesi arasında geçen sürede toplanan vergiyi kimin aldığını sordu. Barçın, “Bu para hizmet yerine birilerinin cebine gitti” diyerek, devletin zarar uğratıldığını iddia etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na EYT ile ilgili çalışmaların ne aşamada olduğunu açıklaması çağrısında bulunan Barçın, çalışmanın aşamalarının ve ne zaman sonlanacağının toplumla paylaşılması gerektiğini söyledi.

Barçın, sigortalarda ise yaşı geldiği halde prim eksikliği olduğundan emekli olamayan çok sayıda kişi bulunduğunu, sistemde yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyleyerek, sigorta prim borçlanması hakkının beş yıl, on yıla kadar sağlanması gerektiğini belirtti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova, Barçın’ın bir gazeteden gördüğü bir cümleyi algı operasyonu yaparak kürsüden paylaştığını “piyasayı korkutma görevi üstlendiyse bu görevin yanlış olduğunu” söyledi.

Berova, İstatistik Kurumu'nun gerçekleşen verileri üzerinden analiz yaptığını üç aylık projeksiyon yapılacaksa bunun gerçekleşen verilerin Planlama Örgütünün projeksiyonuyla yapıldığını söyledi.

Deprem vergilerine ilişkin soruyu yanıtlayan Berova, deprem sonrası okulların güçlendirilebilmesi amacıyla yasa ortaya çıktığını ve bu kapsamda karar vericinin de belirlendiğini sürece sivil toplum örgütü temsilcilerinin de katılımının sağlandığını organizasyon planlamasının Başbakanlık altında gerçekleştiğini belirtti.

Berova, kaynak noktasında gelir elde edilmesi düşünülen noktalardan birinin de kapı geçişleri olduğunu, bu uygulamada sigortalara 20 euro eklendiğini söyledi.

Yapılan düzenlemeyi anlatan Berova, düzenleme sonuna gelindiğinde ise kamusal amaçlı farklı alanlarda kullanımına yönelik adım atıldığını ve bu verginin karayollarında tamirat ve tadilat konularında kullanılmasına yönelik çalışma yapıldığını ayın 13’ünde kararname ile yollar için ayrılması kararı alındığını belirtti.

Devleti zarara uğratmak için gelirleri azaltma gerektiğini söyleyen Berova, devletin zarar görmediğini söyleyerek, bu alanda devletin aldığı vergilerle ilgili bilgi verdi.

Berova, depremle ilgili yasada toplanan paraların durumuna değinerek, bu paranın deprem ve diğer doğal afetlere yönelik mali yardım ve hazırlık projesi altında kayıt halinde ödenekleştirildiğini ve projelerin hayat bulması için gereğinin yapıldığını belirtti.

Her bir kuruşun doğru şekilde harcanması adına her türlü hususu ortaya koyduklarını dile getiren Berova, rakamlarla ilgili bilgi verdi.

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, emeklilik yaşına gelmiş primleri beş yıla kadar eksik olanlara yönelik yasanın hazırlandığını, görüşlerin alınacağını söyledi.

Sosyal Sigortalara 1 Ocak 2008 öncesi kaydı olanlarla ilgili çalışmanın yapıldığını, emeklilik yaşının 55’e indirildiğinde farkın 9 bin kişi olduğunu, bu konuya yönelik çalışma da yapıldığını söyleyen Gardiyanoğlu, sürdürülebilir bir formül için ikinci bir çalışma başlatıldığını belirtti.

Gardiyanoğlu, kamu hastanelerinde sigorta kayıtlarını yaptırmayanların zorluk yaşadığını ancak sistemin açıldığını, kayıt yaptırmayanların haktan yararlandırılamamasına yönelik sorunun giderildiğini söyledi.

Halka çağrı yapan Gardiyanoğlu, evlenenlerin evlilik belgelerini, çocuklarının doğum belgelerini en yakın sosyal sigortalara götürerek kayıt yaptırmalarını gerektiğini anımsattı.

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, devletin deprem için kaynak yaratma adına bir alana yönelik 20 euro vergi koyduğunu eğer bu paranın başka kamusal yatırımlar için kullanılmasını öngörüldüyse aradaki 13 gün boyunca oluşan maliyetin devleti zarara uğrattığını savundu.

Barçın, İstatistik Kurumu Başkanı’nın yaptığı açıklamayı yeniden aktararak, piyasayı korkutanın kendisi olmadığını söyledi.

Kurum başkanının suni zamlar yapılmasının önünü açtığını savunan Barçın, başkanın bu tarz açıklama yapma yetkisi olmadığını söyledi.

-Candan

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, “Halk Geçim, Hükümet Kurultay Derdinde” konusunda güncel konuşma yaptı.

Candan, bu sabah Güzelyurt’ta yapılan eyleme değinerek, narenciyenin sokağa dökülmüş olmasının üzücü olduğunu söyleyerek, “Siz Güzelyurt’u vermişsiniz haberiniz yok” dedi.

Narenciyenin yollara döküldüğünü görmekten “üzüntü duyduğunu” söyleyen Candan, ihracatçı, üretici, kontraktör gibi tüm kesimlerin bugünkü eyleme katılarak durumun devam edemeyeceğini aktardığını belirtti.

Candan, yetkililerin sorunun çözüldüğüne ilişkin açıklamalar yaptığını ancak yapılan eylemin bunun böyle olmadığını gösterdiğini söyledi.

Türkiye’de yaşanan bazı gelişmeler nedeniyle üretilen narenciyenin ihracatında sorun yaşanacak noktaya gelindiğini bu sorunun daha da büyük sıkıntılara yol açabileceğini söyleyen Candan, hükümetin geç kalarak yapmaya çalıştığı girişimlerin yeterli sonucu üretmediğini iddia etti.

Candan, hükümetin büyük ortağı ile küçük ortağının gündeminin ise kurultay olduğunu ileri sürerek, “Olan Kıbrıs Türk halkına, tüm tüketicilere oluyor” dedi.

Narenciyenin dalında kalması, üreticinin yetersiz fiyatla tazmin edilmesinin doğru olmadığını söyleyen Candan, hükümetin hemen Güzelyurt’a giderek bu sorunun çözümüne yönelik çalışma yapması gerektiğini belirtti.

-Çavuş

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, tarım bütçesi içinde yüzde 6 payın yüzde 20’ye çıkardıklarını, yaptıkları tüm çalışmaları üreticilerle istişare içinde yaptıklarını söyleyerek, “Güzelyurt’u verdik” sözlerini kabul etmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Çavuş, sezon girişinde ortaya çıkan sıkıntıya yönelik birçok çalışma yapıldığını çaba sarf edildiğini, fümigasyon için çaba harcandığını anlattı.

Böcek ve risk yokmuş gibi açıklama yapılmasının doğru olmadığını ortada bir sıkıntı bulunduğunu dile getiren Çavuş, her şeye rağmen bir kısmının ihraç edilebileceğini, her an her şey olabileceğini ancak buna rağmen hiçbir şey yapılmadığının söylenmesinin doğru olmadığını belirtti.

“Sizden fazla Güzelyurt’a gidiyorum. Haftanın dört günü Güzelyurt'tayım” diyen Çavuş, bu ürünü yetiştiren ağaçlara yönelik mücadele noktasında olduklarını, iki aydan beri çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

“En büyük sıkıntı rektör böceğin, sezona girerken ortaya çıkması oldu” diyen Çavuş, sorunlarla ilgili "mücadele edilmemiş" denmesinin doğru olmadığını söyledi.

Güzelyurt’un “altın değerinde olduğunu o altına altın katmak için çalıştıklarını” dile getiren Çavuş, eşitsizlik olmasın diye eşit ödeme yapıldığını belirtti.

Dalında kalacak narenciyeyi tespit için komisyon kurulduğunu dile getiren Çavuş, adaletli ödeme için çalışma yapılacağını, sorunun üstesinden geleceklerini kaydetti.

Çavuş, Yeşil Hat Tüzüğü’nü de kullandıklarını ve kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

Transit geçişlerde Irak ve Azerbaycan’da sıkıntı olmadığını görüşmelerin devam ettiğini dile getiren Çavuş, Türkiye için de çabanın devam ettiğini belirtti.

-Candan: “Merak ediyorum Sayın Bakan Güzelyurt’ta gittiğinde kimlerle görüşüyor?”

Yeniden kürsüye çıkan CTP Milletvekili Armağan Candan, aylardır kürsüden aynı konuları dile getirdiklerini söyledi, sanki ilk defa bunlar konuşuluyormuş gibi bir hava yaratıldığını kaydetti. 

“Merak ediyorum Sayın Bakan Güzelyurt’ta gittiğinde kimlerle görüşüyor?” diye soran Candan, “Bugün Güzelyurt’ta görüştüğümüz üreticiler bize ‘Gidin Meclis’i onların kafasına yıkın’ dediler.” şeklinde konuştu.

Editör: Burhan CANBAZ