Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen) Başkanı Akın Manga, geçici memur, geçici işçi, sözleşmeliler ve mevsimlik işçi statüsünde çalışanlar için iş güvencesi istedi.

Manga konuyla ilgili yazılı açıklamasında, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde geçici memur, geçici işçi, sözleşmeliler ve mevsimlik işçi statüsünde çalışanların, büyük bir yük üstlendiğini kaydetti.

“Bu kesimler kadrolu memurlar gibi kamu hizmetinin külfetini çekmektedirler. Ancak eşit işe eşit ücret, hak ve menfaatlerden mahrumdurlar ve iş güvencesine dahi sahip değildirler” diyen Manga şöyle devam etti:

Ertan  Birinci Ankara'daki konferasnta vurguladı: “Medyada haksız rekabet söz konusu” Ertan  Birinci Ankara'daki konferasnta vurguladı: “Medyada haksız rekabet söz konusu”

“Memur-Sen olarak bu kesimlerin mağduriyetinin giderilmesi ve iş güvencesine kavuşturulmaları yönünde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Ancak üzülerek gözlemlemekteyiz ki bazı sendikalar, kamuda var olan verimsizliğin sebebinin, siyasilerin yarattığı bu geçici statülerdeki istihdamlardan kaynaklandığını vurgulamakta ve bu insanların üzerinden politika geliştirmektedirler. Daha da ileriye giderek siyasilerin arka kapılardan istihdam edilenler olarak söylemlerini geliştirmektedirler.

Memur-Sen olarak bizler asla bu tür açıklamaları kabul etmediğimizi, çalışan bu kesimler adına bir kez daha vurgular Hükümet edenleri bir an önce iş güvencesinden yoksun olarak çalışan bu kesimleri iş güvencesi altına almaya çağırıyoruz.

Bu sebeple emeğin en yüce değer olduğunu savunan ve bu kesimler üzerinden politika yapan sendikaları da sağduyulu olmaya davet ediyoruz.”

Editör: Burhan CANBAZ