El-Sen Genel Başkanı Çağlayan Cesurer, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun, sorun üreten bir yapı olmaktan çıkarılarak, ortak akılla yönetilecek şeffaf, hesap verebilir, özerk bir KIB-TEK’in yaratılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Cesurer, yetkililerden Meclis’te bekleyen Özerklik Yasa Tasarısı’nın bir an önce hayata geçirilmesini isteyerek, Enerji Üst Kurulu’nun Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmesini de eleştirdi.

Cesurer yaptığı yazılı açıklamada, EL-SEN yönetim kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde gerekli adımların atılmaması halinde bir haftalık süre sonunda süresiz grev dahil, eylem sürecine girileceğini duyurdu.

“Maliye Bakanlığı, gerekse Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın yapmış oldukları açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir” diyen Cesurer, KIB-TEK’in alım garantili anlaşmalar nedeniyle uğratıldığı zararlar ortada dururken yeni alım garantili anlaşmalara seyirci kalınmayacağını söyledi.

Cesurer, açıklamasında şunları ileri sürdü:

“Maliye Bakanlığı’nın Güngör’de çöplüğünde entegre katı atık yönetim projesi adı altında 29 yıllığına 15 Mwh ( yıllık toplam 120.000.000 Kw) sözleşme süresi boyunca Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından 13 $ Cent/KWh (on üç dolar sent) +KDV fiyattan alınması idare tarafından garanti altına alınmıştır. Ayrıca güneşten üretilecek elektrik hariç tutulmuştur.

Buradan soruyoruz yukarda adı geçen idare, ‘Para, Kambiyo ve İnkişaf Dairesi’nin bağlı bulunduğu Bakanlık ile konu Bakanlığın yetkili kılacağı diğer devlet organları ve birimlerini’ anlatır, kısacası Maliye Bakanlığı bu konuda tek yetkili olan KIB-TEK’ i devre dışı bırakmakla birlikte özel bir şirkete yine KIB-TEK’in 452.400.000 $ ödeme yapmasının önünü açmaya çalışmaktadır.”

Editör: TE Bilisim