Küçükbaş ve büyükbaş hayvan hastalıklarının eradikasyonu için başlatılan çalışmanın ikinci aşaması için bugün Veteriner Dairesi ile Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği arasında sözleşme imzalandı.

Hayvan Hastalıkları Kontrol Sözleşmesi’ne Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı imza attı. İmza törenine Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve AB’den bir uzman da katıldı.

ŞAHALİ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali törende yaptığı konuşmada, küçük ve büyük baş hayvan hastalıkları ile mücadele projesinin devamlılık gerektiren bir proje olduğunu, bu düşünceyle hükümetlerin değişmesine rağmen projenin sürdürüldüğünü kaydetti.

Projenin, gıda güvenliği, hayvansal ürünlerin ekonomik sürdürebilirliği, hayvan ürünlerinin ticareti, istihdam ve hayvancılık alanında yatırım açısından önemli olduğunu kaydeden Şahali, projenin gerek AB katkıları gerekse de ülkenin kendi kaynaklarıyla takibinin yapılmasının bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

HAYVAN SAYILARI

Kuzey Kıbrıs’taki küçük ve büyük baş hayvan sayılarının azalmakta olduğu yönde basında çıkan haberle ilgili olarak ise Şahali, hayvan hastalıklarıyla mücadele projesi kapsamında hayvan sayımı da yapıldığını, aynı zamanda eldeki eski rakamların güvenilir olmadığının da görüldüğünü, bu nedenle doğru değerlendirme yapılamayacağını kaydetti.

Şahali, “Hayvan sayısındaki değişimi, doğrudan ekonomik sebeplere bağlamak çok doğru olmaz” dedi

Bakanlık olarak tarımsal ve hayvansal ürün ihtiyacı üzerinde çalışma başlattıklarını, hedefin gıda üretimi bakımından kendi kendine yeter bir düzeye gelmek olduğunu kaydeden Şahali, “Şu anda o noktada olmadığımız için her gün için özellikle et kaçakçılığıyla ilgili vakalar basında yer almaktadır. ..Kaçakçılığa da zemin yaratan bir durum var ortada” dedi.

Yetiştiriciliğin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Şahali, ancak gerek canlı gerekse de karkas halinde hayvan ithalatının hükümetin gündeminde bulunmadığını ifade etti.

HAYVAN REFAHI

Hayvan Refahı Yasası’nın güncellenmesinin de gündemlerinde olduğunu kaydeden Şahali, pet hayvanlarının denetiminin gündeme alınmasının gerektiğini ifade etti.

Şahali, av hayvanları ile ilgili bir yön belirlemek için birden çok tarafın bir araya gelmesi gerektiğini kaydetti.

ATABEN

Veteriner Dairesi Müdürü Hüseyin Ataben, birinci aşamada büyükbaş hayvanlarda Brusella, Lökoz Tüberküloz hastalığı, küçükbaş hayvanlarda ise sadece Brusella hastalığı için tarama yapıldığını, taramada sadece hayvan varlığının yüzde 1.5’inde Brusella mikrobuna rastlandığını kaydetti.

Birinci aşamada hayvan ticaretine engel olan hastalıkların tarandığını, ikinci aşamada büyükbaş hayvanlarda görülen Şap ve LSB hastalıkları, küçükbaşta ise koyun keçi vebası ve çiçeğinin eradikasyonunun hedef alındığını kaydeden Ataben, “Ülkedeki hayvan varlığımızın çok kısa bir süre içerisinde AB norm ve kuralları çerçevesinde hastalıktan ari statüde olduğu belgelenmiş olacak” dedi. 

Çalışmaların tümünün Avrupa Birliği mali ve teknik desteği ile yürütüldüğünü kaydeden Ataben, hastalıktan ari işletmelerin tescil edilmesinin hayvan üreticilerine ekonomik kazanım getireceğine inandıklarını kaydetti.

SAYILI

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Umut Sayılı ise, birinci etapta Veteriner Dairesi ile ciddi bir işbirliği gerçekleştirerek, taramayı 6-7 aylık bir sürede tamamladıklarını, bunun memnuniyet verici bir süreç olduğunu kaydetti.

Sayılı, “Bu projenin ara vermeksizin devam etmesi ve ülkemizin bu hastalıklardan ari konuma gelmesi en büyük temennimizdir” dedi.

Veteriner Dairesi’ne göre, KKTC’deki büyük baş hayvan sayısı 62 bin, küçükbaş hayvan sayısı ise 280 bin civarında.