Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası, “Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2” Emirnamesi’nin yürürlükten kaldırılacağına yönelik duyumlar aldıklarını belirterek, Hükümet ve Başbakanı "Emirnameyi yürürlükten kaldırma niyetlerinden vazgeçmeye ve 2019 yılında onaylanmış İmar Planını Resmi Gazetede ilan ederek yürürlüğe koymaya" davet etti.

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazimağusa İskele ve Yeni Boğaziçi Bölgesinin planlanması ile ilgili süreç hatırlatılarak, 2018 yılında İmar Planı yürürlüğe girinceye kadar geçecek sürede uygulanmak üzere Emirname yayımlandığı, 2019 yılının sonunda ise Birleşik Kurul sürecinin tamamlanması ile İmar Planı’nın onaylandığı belirtildi.

Onaylanan Planın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin "engellendiğinin" kaydedildiği açıklamada, “Resmi Gazetede ilan edilerek yürürlüğe konulması beklenen bir İmar Planı varken, yasalara aykırı usullerle, yetkili ve yetkin olmayan taraflarca bir 'İmar Planı' yaptırılarak yürürlüğe konulmaya çalışmıştır. Odamız tarafından dava ile ara emri alınarak, usulsüzce hazırlanmış olan dokümanın yürürlüğe girmesi durdurulmuştur. Halihazırda, Planlama bölgesinin kıyı kısımları dışındaki bölgelerinde, İmar Yasası altında yayınlanmış olan Emirname yürürlüktedir. Planlama bölgesinin kıyı kısımlarında ise Fasıl 96 Yollar ve Binaları Düzenleme Yasası altında 1989 yılında yayınlanmış olan Gazimağusa Kıyı Şeridi Turizm Bölgeleri Bildirisi yürürlüktedir” ifadelerine yer verildi.

- “Kamu yararı adına kaygılıyız”

Açıklamada, yürürlükteki Emirnamenin “hukuksuz, yasalara, bilime ve akla aykırı” bir biçimde yürürlükten kaldırma çabaları ile ilgili duyumlar olduğu belirtilerek, “Kamu yararı adına kaygılıyız. Böylesi bir niyeti ve çabayı anlamakta zorluk çekiyor, hayret ve kaygıyla karşılıyoruz. Bu çabayı, kamu yararına tamamen aykırı ve sadece belli bir zümrenin, kesimlerin ve bireylerin çıkarlarına hizmet edecek, bölgede durumu kaosa sürükleyecek bir girişim olarak değerlendirmekteyiz” denildi.

“Bu bağlamda, söylentileri uzun zamandır süregelen niyet gerçekse, Emirnameyi yürürlükten kaldırmasının amacı nedir? Kimlere, ne tür çıkarlar sağlayacaktır? Emirname'nin yürürlükten kaldırılması ile bölgede hangi kurallar yürürlüğe konulacaktır? Bu kurallar hangi mevzuat altında yürürlüğe konulacaktır?” sorularının sorulduğu açıklamada, Planlama Makamı, bağlı olduğu Bakanlık ve Hükümet açıklama yapmaya çağırıldı.

Emirnamelerin kaldırılmasının yasal ve hukuksal olarak mümkün olmadığının vurgulandığı açıklamada, İmar Yasası’na ve Emirnameye göre, Emirnamenin Gazimağusa İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı’nın yürürlüğe girmesi ile yürürlükten kaldırılabileceği kaydedildi.

- “Şehir Plancıları Odası olarak gerekli hukuksal yollar dâhil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğimizi duyururuz”

Emirnamenin yürürlükten kaldırılması halinde yasal boşluk oluşacağı, kaos yaratılacağı ve vahim sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunulan açıklamada, “Emirname kalksın, Fasıl 96 yürürlüğe girsin” zihniyetinin yasal olmadığı gibi savunulacak bir tarafı da olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Şehir Plancıları Odası, Planlama Makamını, bağlı olduğu Bakanlığı, Hükümeti ve Başbakanı, eğer gerçekten varsa, hukuksuz, yasal olmayan, akla ve bilime aykırı bir şekilde Emirnameyi yürürlükten kaldırma niyetlerinden vazgeçmeye çağırır! Onun yerine, kamu yararına adına bölgedeki belirsizliği giderebilmek için, 2019 yılında onaylanmış İmar Planının onaylandığını bir an önce Resmi Gazetede ilan ederek yürürlüğe koymaya davet eder. Aldığımız duyumların gerçek olmamasını umar, böylesi bir yanlış uygulama karşısında Şehir Plancıları Odası olarak, mücadele için en geniş işbirliğini ve dayanışmayı sağlayarak gerekli hukuksal yolları dâhil olmak üzere her türlü mücadeleyi vereceğimizi saygı ile duyururuz” ifadeleri kullanıldı.