Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Pazartesi gününden itibaren Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetlerini durdurma ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerini yapmama kararı aldığını açıkladı.

Sabah işe giriş ve çıkışta atılan imzaların atılmayacağını da duyuran sendika, gerekli adımların atılmaması halinde ilerleyen günlerde eylemlerin genişletilerek, devam edeceğini bildirdi.

Tıp-İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bir süreden beri sağlık hizmetleri sunumunda yaşanan aksaklıklara bakanlığın çözüm bulmaması nedeniyle Pazartesi gününden itibaren sendikanın eylemlilik sürecine geçeceğini belirtti.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra göreve geldiği zaman sağlıktaki sorunları ve çözüm önerilerini içeren bir mektubun Altuğra’ya verildiğini ifade eden Taşçıoğlu, şöyle devam etti:

“Aradan geçen üç buçuk ayda sorunların çözümüne yönelik somut adımlar atmak bir yana, öncelikli olarak elzem olup ivedilikle hizmet satın alınması zorunluluk arz eden Endokrinoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları gibi uzmanlık alanlarında hizmet satın alımını düzenleyen bir tüzük hazırlayıp uygun şartlarda hizmet satın alımına gitmediniz.”

-“Toplum sağlığını hiçe saydınız”

Devlet hastanesinde endokrinoloji hastalarının ve plastik cerrahi uzmanlık alanına giren hastalığı olan hastaların hizmet alamadığını ve sağlık hizmetlerinin sekteye uğradığını kaydeden Taşçıoğlu, “Toplum sağlığını hiçe saydınız” dedi.

Pandemi sona ermeden Acil Durum Hastanesi’nde verilen hizmetlerin sonlandırılıp, Covid-19 hastalarının, acil servislerde ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi servislerinde takip etme kararı üretildiğine işaret eden Taşçıoğlu, diğer hastalara ve hizmet veren personele de bulaş olmasına, vakaların artması ile ölüm sayılarının artmasına seyirci kalındığını ileri sürdü.

-“Acil servislerde verilen hizmetleri çökme noktasına getirdiniz”

Devlet hastanelerinin acil servislerinde ihtiyaç duyulan hekim istihdamlarının yapılmadığını ifade eden Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu, keyfi görevlendirmelerle acil servislerde verilen hizmetlerin çökme noktasına getirildiğini iddia etti.

Asistan hekimlerin sorunlarını çözmek için bir adım atılmadığını da kaydeden Taşçıoğlu, “Onları acil servislerde hekim açığını gidermek adına zorla nöbet tutturarak, nöbet ücretlerini de eksik ödediniz” dedi.

Taşçıoğlu açıklamasında, “Son olarak acil durumlar için yapılan Acil Durum Hastanesi’ne, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki bazı servislerin taşınması kararını ısrarlı, mobbinge varan baskılarla gerçekleştirmek istiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Taşçıoğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yönetim Kurulu düzenli olarak haftada bir toplanıp, hastanenin işleyişi ve sorunların çözümüne yönelik karar üretilene, hizmet satın alımına yönelik somut adımlar atılana, bazı servislerin zorla Acil Durum Hastanesi’ne taşınması kararından ve baskılardan vazgeçilene ve asistan hekimlere zorla acil servislerde nöbet tutturmaktan vazgeçilene kadar sendikanın eylem kararı aldığını belirtti.

Tıp-İş Başkanı Taşçıoğlu, Pazartesi gününden itibaren sabah işe giriş ve çıkışta atılan imzaları atmama, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği’nin ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil servisler hariç tüm dış hizmetlerini durdurma ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniklerini yapmama kararı aldıklarını kaydetti.

Mustafa Taşçıoğlu, gerekli adımların atılmaması halinde ilerleyen günlerde eylemlerin genişletilerek devam edeceğini de bildirdi.

Editör: TE Bilisim