Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Girne Dr. Akçiçek ve Gazimağusa Devlet Hastanelerinde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, her iki hastanedeki sorunların çözülmesi için Sağlık Bakanı’nı göreve davet etti.

“Sorunları şeffaf ve tarafsız bir biçimde çözünüz” çağrısında bulunan Tıp-İş, bu konuda da sendikanın iş birliğine hazır olduğunu belirtti. Tıp-İş, Bakanlığın atacağı adımların takipçisi olacaklarını belirtirken, “gerekli her anda sendikal ve hukuki mücadelelerini yükselteceklerini” de kaydetti.

Başbakan Üstel, Engelliler Federasyonu yetkililerini kabul etti Başbakan Üstel, Engelliler Federasyonu yetkililerini kabul etti

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’ndan (Tıp-İş) konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, sendikanın sağlık sisteminin kapsayıcılığını artırmak ve her vatandaşın ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti alabilmesi için, sadece merkez değil, perifer hastanelerin de güçlendirilmesi gerektiğini savundukları ve öneriler yaptıkları ifade edildi.

“Hastanelerin altyapı, tıbbi cihaz ve ekipman, hekim, hemşire ve diğer sağlık çalışanı açısından geliştirilmesi gereken bir dönemde Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi ve Gazimağusa Devlet Hastanesinde geçen aylarda birçok hekim istifası olduğunu, birçok hekimin de başka hastanelere nakil talebinde bulunduğunu” aktaran Tıp-İş, “İstifa ve nakil taleplerinin gerekçelerinin ilgili hastanelerdeki başhekimlerin hekimlere baskı, tehdit ve mobbing uygulamaları olduğunu gördüklerini” belirtti.

Her iki hastanede de sorunların giderilmesi için Sendikanın hem hastane başhekimleri hem de Sağlık Bakanı ile “defalarca görüştüğüne” işaret eden Tıp-İş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sendikamız 13 Aralık 2022 tarihinde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yaptığı basın açıklamasında dahiliye uzmanı eksikliğini dile getirmiştir. Bugün gelinen noktada Sağlık bakanlığı bu sorunu çözemediği için ilgili hastanede dahiliye nöbetleri döndürülememektedir. Hastanenin üç kardiyoloji uzmanı ve tek kalan üroloji uzmanı Lefkoşa Devlet Hastanesi nöbetlerine destek vermekte, geriye kalan zamanlarında icapçı olarak Gazimağusa Devlet Hastanesinde hizmet vermektedirler. Hekim eksiklikleri nedeni ile iş yükü artan meslektaşlarımız ilaç, malzeme ve yardımcı personel eksiklikleri ile de ayrı bir mücadele verirken, hastane başhekimi sorunları çözme adına birleştirici olmak yerine hekimlere baskı ve tehdit yolunu seçmektedir. Sorunlarla zamanında ve yeteri kadar ilgilenmeyen ve sorunların esas kaynağı olan yetkilileri göremeyerek, yetersiz kalan hizmetlerin nedeninin hekimler olduğu yanılgısına düşmektedir. Sadece nöbet listelerinin düzenlenmesinde değil, günlük rutin işleyişte farklı gerekçelerle hekimlere, meslek onuruna yakışmayacak şekilde mobbing uygulamaktadır.”

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasasında başhekimin görev, yetki ve sorumluluklarının açıkça belirtildiğini, hastane başhekimlerinin yetkilerinin denetimle sınırlandırıldığını, başhekimin ceza veya benzeri yaptırımları uygulayamayacağını belirten Tıp-İş, “Kendine itaatsizliği ceza sebebi gören başhekim, sağlık bakanının ilettiği sözlü ve yazılı emirlere uymamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın muhatabının Sağlık Bakanı ve hükümet olduğu belirtilen açıklamada, “Bu yüzden, son bir kez de basın yolu ile Sağlık Bakanını bir kez daha göreve davet ediyoruz. Sorunları şeffaf ve tarafsız bir biçimde çözünüz. Her konuda olduğu gibi bu konuda da sendikamız iş birliğine hazırdır” denildi.

Sendika, “Sorunların çözümü noktasında bakanlığın atacağı adımların takipçisi olacaklarını ve gerekli her anda sendikal ve hukuki mücadeyi yükselteceklerini” de duyurdu.