Başbakan Ünal Üstel, “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi”yle kesintilerin nereye harcanacağının belirlendiğini ve harcamaları denetleyecek komite kurulmasına karar verildiğini belirtti.

Üstel, “Yasa önerisi bugün komiteden oy çokluğuyla geçti. Komite çalışmalarına katılan ana muhalefet CTP’nin açıklamalarına anlam veremedik” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ünal Üstel, Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad Hoc) Komite Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova ve komite üyesi UBP milletvekili Emrah Yeşilırmak “Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi” konusunda Cumhuriyet Meclisi'nde basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Üstel, yasal düzenlemenin hazırlanması sürecine ilişkin bilgi verdiği toplantıda, Berova, komitenin kurulma süreci ve çalışmalar, Yeşilırmak ise gelir ve gider kalemleriyle ilgili bilgi verdi.

-Üstel

Ana muhalefetin isteği doğrultusunda Meclis’te bir ad hoc komite kurulduğunu ve partiler üstü bu komitede yasal düzenlemenin tekrar ele alındığını kaydeden Üstel, bütün iyi niyetlerini ortaya koydukları bu yöndeki çalışmaların bir haftadan beri devam ettiğini belirtti.

Başbakan Üstel, 6 Şubat tarihinde Türkiye’de yaşanan depremde, 50 bin kişinin yaşımı yitirdiğini, 49 KKTC vatandaşının da depremde hayatını kaybettiğini söyledi. Üstel, birçok değerli insan ve 35 şampiyon meleklerin kaybedildiğini söyledi.

Depremden dersler çıkarılması gerektiği inancıyla hükümetin gerek muhalefet, gerekse sivil toplum örgütleriyle (STÖ) yaptığı temaslar sonucunda bir yasal düzenleme yoluna gidildiğini söyleyen Üstel, bu yasa önerisi düzenlendikten sonra süratle Meclis gündemine getirildiğini kaydetti.

Ana muhalefetin isteği doğrultusunda Meclis’te bir ad hoc komite kurulduğunu ve partiler üstü bu komitede yasal düzenlemenin tekrar ele alındığını dile getiren Üstel, bu yöndeki çalışmaların bir haftadan beri devam ettiğini belirtti.

“Bütün iyi niyetimizi ortaya koyduk” diyen Üstel, yasa önerisinin tümünün bugün tamamlandığını ve halkın bilgisine getirildiği, tasarının oyçokluğuyla komiteden geçtiğini ancak toplantıda ana muhalefet milletvekillerinin de bulunduğunu kaydetti.

Bu çalışma devam ederken Genel Kurul açılmadan önce ana muhalefet partisi genel başkanının basın açıklaması yaparak komiteden çekildiklerini deklere ettiğini söyleyen Üstel, basın toplantısında CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın “komiteden komitenin anlamsız k olduğunu tespit ederek çekildiklerini” belirttiğini söyledi.

CTP’li komite üyelerinin yasa tasarısı oy çokluyla geçmesine rağmen komiteye devam edeceklerini söylediklerini ancak daha sonra basın toplantısıyla çekildiklerinin açıklandığını dile getiren Üstel, “Burada samimiyetsiz kim davrandı halkın takdirine bırakıyorum” dedi.

Üstel, depremin yaşattığı acıları bir kere daha yaşatmamak adına hükümetin süratli bir şekilde hazırladığı yasa önerisinin bütün kesimlerin elini taşın altına koyacağı şekilde hazırlandığını belirtti.

Önerinin bütçeye uygun şekilde yapılmasına rağmen daha çok kesimin katılması ve üzerine çalışması için çalışmaların yapıldığını dile getiren Üstel, kesintilerle birikecek paranın nerelere harcanacağını birer birer kamyonuna deklere ettiklerini kaydetti.

Buna rağmen soru işareti kalmaması için sivil toplum örgütleri ve muhalefetin katılacağı bir Denetleme Komitesi oluşturulmasının kabul edip, çalışma yaptıklarını belirten Üstel, bugün karşılaştıkları ve anlam veremedikleri basın açıklamasında dile getirilenlere yanıt vermek için önerinin içeriği ve kalemler hakkında bilgi vermek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Hükümetin bütçeden bir miktar desteği fona aktardığını söyleyen Üstel, Maliye Bakanı’nın bu yönde çalışmaların sürdüreceğini be kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Üstel, “Biz bu konuyu siyasileştirmek istemiyoruz, gailemiz ülkemizdir. Olası bir afet karşısında bir deprem karşısında ülkemizi hazır hale getirmek görevimizdir” dedi.

Depremde yaşamını yitirenlere rahmet dileyen Üstel, “Tüm halkımızın başı sağolsun” dedi.

-Berova:

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad Hoc) Komite Başkanı UBP Milletvekili Özdemir Berova, komitenin kurulma süreci ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Komitenin 26 Şubat tarihinde kurulduğunu söyleyen Berova, sivil toplum örgütlerinin fikirlerinden de yararlanıldığını, yasa önerisinin komite tarafından madde madde ve genel görüşülmesinin yapılacağını ve son şekille ilgili de ilgili kesimlerin fikrinin alınacağını belirtti.

Son komite toplantısında CTP’li vekiller Fikri Toros ve Devrim Barçın’ın da katkıları olduğunu ve tutanakları okuyarak çalışmalarda yer alıp katkı yapmaya devam edeceklerini açıkladıklarını söyleyen Berova, buna rağmen bugün CTP genel başkanının basın açıklamasında farklı açıklamalar yapıldığını kaydetti.

Yasa önerisinin içeriği ve oranlara değinen Berova, deprem akabinde eksikliklerin giderilmesi için okulların bakımı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın güçlendirilmesi gibi konularda toplumun elinin taşın altına koyması gereken bir döneme gelindiğini ve ad hoc komitenin de bu amaçla kurulduğunu anımsattı.

Hükümetin yasa önerisi daha görüşülürken tasarruflar yaptığını belirten Berova, buna yönelik bütçede kesintiler yapıldığını ve ileri tasarruf tedbirleri için de çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Gider kalemlerinin net olarak ortaya konmasının en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Berova, gider kalemlerinin net olarak ortaya konduğunu, sadece ve sadece yasa önerisinde belirlenen gider kalemleri üzerinde kullanılacağını kaydetti.

Berova, ‘bu kaynağı bütçe açığı için kullanacaksınız’ sözünün önüne geçmek için yasa önerisinde tereddütte yer bırakmayacak şekilde gider kalemlerinin belirlendiğini, bu konuda görüş ayrılığı olmadığının muhalefet tarafından da açıklandığını ifade etti.

Gider kalemlerinin detaylandırılması konusunda muhalefetin talebi olduğunu ve bunun yapılacağını söylediklerini kaydeden Berova, harcanacak miktarın denetimi için stö temsilcileri ve muhalefetin olduğu komite oluşturulacağını belirtti.

Muhalefet vekillerinin komitede ayağa kalkıp ayrıldıklarının söylendiğini belirten Berova, “Yok öyle bir şey. Ana muhalefet komitede bizimleydi" ifadelerini kullandı.

-Yeşirımak

Doğal Afet ve Depremle İlgili Mevzuatın Düzenlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad Hoc) Komite üyesi, UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, gelir ve gider kalemleriyle ilgili detaylı bilgi verdi.

Önerinin amacına da değinen Yeşilırmak, depremden zarar görenlerin ve KKTC’ye gelenlerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı, arama kurtarmaya yönelik çalışmaların desteklenmesi, deprem bölgelerindeki konsolosluklara yardım, Türkiye Cumhuriyeti devletine yardım, öğrencilerin ihtiyaçlarına destek gibi kalemler içerdiğini ifade etti.

Öneride KKTC’nin depreme hazırlanması anlamında ihtiyaç analizi ve bütçesi, eğitim harcaması ve okul binalarının bakım ve onarımı, okullarda deprem ve doğal afet eğitimleri, deprem ve doğal afetler noktasında barınma harcamaları gibi kalemlerin bulunduğunu söyleyen Yeşilırmak, doğal afetlerde sivil savunmanın arama kurtarma noktasında güçlendirilmesi ekipman alınması gibi noktalara destek içerdiğini kaydetti.

KKTC içinde yapı stokunun ve zemin testlerinin yapılması ve depremde hayatını kaybedenlere yönelik yasal süreçlerin takibi için de kalemler ayrıldığını söyleyen Yeşilırmak, tüm kalemlerle ilgili rakamlara yer verdi.

Gelirler noktasında rakamların sadece ‘maaşa indirgenmesi’ söyleminin “gerçeği yansıtmadığını” söyleyen Yeşilırmak, genel bütçeden aktarılacak rakamın dışında siyasi partilerden, kamu ve özel sektörden ayrıca taşınmaz mal stopajı, motorlu araç kayıt ruhsatları, şans oyunları izinleri gibi alanlardan fona katkı yapılacağını kaydetti.

Yeşilırmak, halkın gördüğü üzere bu çalışmadan ihtiyaçlar tespit edildiğini, gider kalemlerinin muhalefetle ortak belirlendiğini ifade etti.

Deprem Doğal Afet Komisyonu oluşturulacağını ve giderlerin önceliklerinin belirlenmesi noktasında kararın komisyonda olacağını söyleyen Yeşilırmak, yasa önerisinde artan miktarın bütçeye dahil edilmeyeceğine yönelik madde bulunduğunu ifade etti.

Editör: TE Bilisim