Koyun ve Keçi Cinsi Hayvanların Tanımlanması ve Kaydı Tüzüğü uyarınca, küçükbaş hayvan üreticilerinin, her yıl haziran ve aralık aylarında yılda iki kez Veteriner Dairesinin belirlediği tarihlerde daireye kayıtlı hayvan bilgilerini güncellemesi gerektiği hatırlatıldı.

Veteriner Dairesi Müdürlüğünden yapılan duyuruda, küçükbaş hayvan üreticilerinin bölge veteriner dairelerine hayvan miktarlarını güncel olarak bildirmesinin zorunlu olduğu, 1 - 29 Aralık döneminde küçükbaş hayvan üreticilerinin, bölge veteriner dairelerinden temin edecekleri bildirim formlarına, işletmelerinde bulunan tüm küçükbaş hayvanların kulak numaralarını yazarak bildirimde bulunmaları gerektiği belirtildi.

29 Aralık 2023 tarihine kadar beyanlarını yapmayan küçükbaş hayvan üreticileri, yapılacak denetimlerde yanlış beyanda bulunduğu saptanan küçükbaş hayvan üreticileri, hayvan işletmesinde brucella pozitif hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen küçükbaş üreticileri, varsa Veteriner Dairesi tarafından kesilen idari para cezalarını ödemeyen hayvan üreticileri ile, Daireye kulak numarası borcu olan hayvan üreticilerinin Veteriner Mevzuat Kuralları kapsamında doğrudan gelir desteği ödemelerinden yararlandırılmayacakları hatırlatıldı.

Yargıcı şıklığı Kıbrıs'ta Yargıcı şıklığı Kıbrıs'ta

Duyuruda, üreticilere 29 Aralık tarihine kadar beyanlarını yapmaları, varsa ödenmemiş ceza veya kulak numarası ücretlerini ödemeleri uyarısında bulunuldu.

Editör: Genç Editör