Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) ve üniversite rektörlerinin katıldığı Özel Komite Toplantısı’nda, “Yükseköğretim 5 Yıllık Kalkınma Planı Taslağı” görüşüldü. Komite, 5 Yıllık Kalkınma Planı Taslak Raporuna son şeklini vererek, YÖDAK Başkanlığı’na teslim etti.

YÖDAK’tan yapılan açıklamaya göre, “Yükseköğretim 5 Yıllık Kalkınma Planı” hakkında çalışma yapmak üzere YÖDAK Başkan ve üyeleri ile rektörlerin katıldığı toplantılar 1 Aralık 2023’te yapılmaya başladı. İlk toplantı Rauf Raif Denktaş Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, görüşülen konular arasında  önceliği 5 Yıllık Kalkınma Planı alarak konu ile ilgili çalışmalar yapmak üzere Yükseköğretim Özel Komitesi oluşturulmasına karar verildi. 

Komiteye başkanlık yapan Prof. Dr. Zafer Ağdelen ilk toplantısını Dünya Barış Üniversitesi ev sahipliğinde 5 Aralık 2023 tarihinde yaptı. Komitenin hazırladığı ön rapor, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nde düzenlenen “İkinci Rektörler İstişare Toplantısında” 8 Ocak’ta görüşüldü ve rektörlerin onayına sunuldu.

Toplantıda, Yükseköğretim 5 Yıllık Kalkınma Planının hazırlanması için bir aylık ek sürenin verilmesi ve çıkan sonucun Üniversitelerarası Akademik Koordinasyon Kurulu’nda (ÜAKK) değerlendirilip, onaylandıktan sonra, YÖDAK Başkanlığı tarafından Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü’ne gönderilmesi kararı alındı.

YÖDAK Başkanlığı’nın talep ettiği ek süre Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü tarafından uygun bulunarak, konuyla ilgili 18, 25 ve 29 Ocak’ta, YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Zafer Ağdelen başkanlığında üç toplantı yapıldı.

Yükseköğretim Özel Komitesi bugün, Bakanlar Kurulu tarafından 2019 yılında onaylanarak, Resmi Gazete’de yayınlanan “Yükseköğrenim Strateji Belgesi”ni temel alarak, 5 Yıllık Kalkınma Planı Taslak Raporuna son şeklini verdi. Hazırlanan taslak rapor, ÜAKK’da görüşülüp, onaylanmak üzere Komite Başkanı tarafından YÖDAK Başkanlığı’na teslim edildi.

Bakan Çavuşoğlu, hizmet içi eğitimlere katkı koyan üniversiteler ile bir araya geldi Bakan Çavuşoğlu, hizmet içi eğitimlere katkı koyan üniversiteler ile bir araya geldi

YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Turgay Avcı, YÖDAK- üniversiteler iş birliği, iletişimi ve koordinasyonu ile yükseköğretime yön vermede önem taşıyan bu tür çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Editör: Burhan CANBAZ