İzcan: “KIB-TEK’in peşkeş çekilmesini engellemeliyiz” İzcan: “KIB-TEK’in peşkeş çekilmesini engellemeliyiz”

Bağımsızlık Yolu, Şehir Planlama Dairesi’nin Lefkoşa İmar Planı’nda öngörülen değişikliklerle ilgili toplantıda önerilerini sundu.

Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan açıklamaya göre, öneriler arasında şunlar bulunuyor:

"Yeni yapıların yapım aşamasından çıkan hafriyatın yeniden kullanımına kadar çevresel etki ve enerji verimliliğini hesaplayan yönetmelikler hazırlanması; inşaat ve tadilat yapılan binalarda inşa aşamasında ortaya çıkan malzemelerin hiçbir şekilde çevreye taşmayacak şekilde hazırlık yapılması; çıkan hafriyat, moloz ve çöp gibi atık malzemelerin de önce konteyner çöplere daha sonra da büyük çöp alanına taşınmasına yönelik mevzuatın oluşturulması; değişiklik öngörülen bölgelerle ilgili bölge halkının da sürece dahil edilmesi; konut bölgesi olarak ilan edilen bölgelerde, bölgeye yapılacak yatırım oranında yeşil alan, durak, yürüyüş yolu, sağlık ocağı gibi kamunun faydasına yönelik yatırımlar yapılmasını öngören yönetmelikler hazırlanması; halkın kullanımında olup ticari unvan verilmesi öngörülen bölgelerle ilgili sürecin nasıl olacağı hakkında somut örnekler verilmesi, halkın görüşünün de alınmasını içeren mekanizma oluşturulması da bulunuyor.

Editör: Burhan CANBAZ