Dikmen Belediyesi, belediyeye borcu bulunan mükellefler için düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan açıklamada 15/2020 sabit kıymetlerin güncellenmesi ve birikmiş kamu alacaklarının tahsiline ilişkin indirimli mali düzenleme yasası altında belediyeye borcu olan mükellefler için düzenlemeye gidildiğini duyurdu.

Buna göre,15/2020 Sayılı yasada gecikme cezalarının indirimine tabi olan Kamu Alacakları “İçme Suyu, Emlak Vergisi ve İşyeri Vergileri” için söz konusu yasadan yararlanmak isteyen vatandaşların, başvurularını en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar Dikmen Belediyesi veznelerine yazılı olarak yapması gerektiği belirtildi.

Dikmen Belediyesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’nun aldığı ve 09 Mart 2020 tarih ve 15/2020 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Sabit Kıymetlerin Güncellenmesi ve Birikmiş Kamu Alacaklarının Tahsiline İlişkin indirimli Mali Düzenleme Yasası” Yasa Gücünde Kararname” kapsamında 31 Aralık 2018 tarihinde önceki vergi ve kamu alacakları uygulamasından yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişiliğe sahip yükümlüler başvurularını en geç 30 Eylül 2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Bu çerçevede;

1- Birikmiş olan borçlarının tümünün ödenmesi halinde gecikme cezalarının tümü yüzde 100 (yüzde yüz),

2 -Birikmiş olan borçlarının tamamının 6 ay eşit taksitler halinde ödenmesi halinde gecikme cezalarının yüzde 95 (yüzde doksan beş),

3- Birikmiş olan borçlarının tamamının 12 ay eşit taksitler halinde ödenmesi halinde gecikme cezalarının yüzde 90 (yüzde doksan), oranlarında gecikme zammı muafiyeti uygulanır. Ödemeler kredi kartı ile yapılacaktır.”

Editör: TE Bilisim