TC-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Heyeti Ankara’daki resmi temaslarına devam ediyor. 
UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay Başkanlığı’ndaki Dostluk Grubu heyeti, bugün TBMM’de faaliyet gösteren Türk Dünyası ülkelerinin Dostluk Grubu Başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Türkiye – Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Türkiye – Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Türkiye Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir yer aldı. Toplantıya ayrıca Türkiye – KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem de katıldı.

Türkiye – Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım toplantıdaki konuşmasında, Türk Konseyi’nin isminin Türk Devletleri teşkilatı olarak değiştikten sonra bazı önemli gelişmeler olduğunu belirtti. Türkiye’nin Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve bölge coğrafyasıyla çok iyi ilişkileri olduğunu ve oradaki gelişmeleri yakinen takip ettiğini, bölgeye Bakan seviyesinde sürekli ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktardı. Ayrım, “biz istiyoruz ki KKTC de Türk Devletleri Teşkilatı’nın bir parçası olsun” dedi. 

Türkiye – Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de konuşmasında Türk dünyası ve islam dünyası birbirleriyle iletişimi ne kadar kuvvetli tutarsa bu durumun o kadar avantajlı bir sonuca dönüştürülebileceğini belirterek  KKTC’nin de bu organizasyonda var olması ve katılmasıyla ortaya çıkan meselelerin daha kolay aşılabileceğine dair inancını belirtti. Öztürk, “biz her zaman KKTC ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanındayız” dedi. 

Türkiye - Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı ve ayni zamanda TÜRKPA yönetiminde yer alan İbrahim Aydemir, inançlarının ve arzularının uluslararası etkinliklerde Türkiye neredeyse yanında mutlaka KKTC’nin de yer alması yönünde olduğunu belirtti. Aydemir, “inşallah milletler camiasında ilerleyen zamanlar içerisinde böyle bir özel devlet olarak da KKTC de yer alacak” dedi. KKTC’nin iktisadi ve sosyal yönden ne kadar gelişir, ne kadar tanınır ve bilinirse, kendilerinin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak o derece mutlu ve huzurlu olacaklarını belirtti. Aydemir, KKTC’deki tüm gelişmeleri an be an takip ettiklerini de vurguladı. 

Türkiye – KKTC Dostluk Grubu Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, birlikten güç doğduğunu ve bu güce de en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan geçtiğimizi vurgulayarak sözlerine başladı. Canaltay, Kıbrıs Türk halkının büyük acılar çektiğini ama asla ne Türklüğünden ne de Müslümanlığından vazgeçmediğinin altını çizi. 
Resmiye Eroğlu Canaltay, Pandemi’nin KKTC ekonomisine getirdiği yüke dikkat çekerek ekonomik olarak bir atılım yapmanın gerekliliğini belirtti. Bu bağlamda, Türkiye’ye de teşekkürlerini sunan Canaltay, “Pandemi döneminde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın direktifleri doğrultusunda Pandemi Hastanesinin yapıldığını ve ülkeye aşıların gelmesinden ötürü teşekkür ederiz” dedi. 
“Ekonomik anlamda bugün hala daha Türkiye’nin desteği ile KKTC’nin ekonomisini toparlayabiliriz” diye konuşan Canaltay, Türki Cumhuriyetlerle ve TÜRKPA ile kurulacak ilişkilerin ekonomik olarak da  KKTC’nin güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtti.  Resmiye Eroğlu Canaltay, “bu ilişkilerin kurulmasıy ve Türkiye’nin destekleri, KKTC’nin ekonomik kalkınma ve siyasi tanınmasına büyük destek olacaktır” diye konuştu.