Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Neofitos Hacıgeorgiyu’nun Enerji Düzenleme Kurumu (RAEK) üyeliği pozisyonuna yeniden atanması çerçevesinde, enerji konusunda bazı açıklamalarda bulunduğu haber verildi.

Haravgi gazetesi, “Elektrik ve Doğal Gaz Piyasaları Sınanıyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, enerji konularındaki büyük gecikmelerle (yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrik üretimi için doğal gazın gelişi) ilgili özür dilemek yerine, rekabetçi elektrik piyasasının işleyişiyle ilgili düzenleyici çerçeve, RAEK ve ofisinin kamu hukuku kapsamında tek bir tüzel kişi olarak kurulması aynı zamanda iletim sistemi operatörünün bağımsız olmasıyla ilgili yasaların oylanmasını son iki yılın başarısı olarak ortaya koyduğunu belirtti.

Açıklamasında, Güney Kıbrıs, İsrail ve Girit’in elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması projesi olarak adlandırılan “Euroasia Interconnector” projesinin inşaat çalışmaları için Avrupa Birliği’nden 657 milyon Euro sağlandığını anımsatan Anastasiadis, projenin uygulanması için “Kıbrıs-Yarın” programı çerçevesinde ise 100 milyon Euro daha sağlandığını kaydetti.

Buna paralel olarak Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan arasındaki elektrik bağlantısı için ikili aşamada Mısır’la, üçlü aşamada da Yunanistan’la karşılıklı anlayış memorandumları imzalandığını anımsatan Anastasiadis, 2030 yılına kadar enerji depolanmasının teşvik edilmesine ilişkin destek planları için yaklaşık 80 milyon Euro tahsis edilmesinin beklendiğini, 2025’e kadar ise, 35 milyon Euro’luk bir finansmanla 400 bin akıllı sayaç kurulacağını belirtti.

RAEK üyeliği pozisyonuna yeniden atanan Hacıgeorgiyu ise açıklamasında, içinden geçilen dönemin Ukrayna’daki savaş yüzünden yoğun bir kargaşa dönemi olarak tanımlandığını, elektrik ve doğal gaz piyasalarının sınandığını, fiyatların ise tüketiciler açısından gittikçe daha yüksek seviyelerde seyrettiğini sözlerine ekledi.