Bakanlar Kurulu, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Geçitkale Havaalanı'nın Tahsisi ve Kullanım Hakkının Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı'na Verilmesine İlişkin Protokol"ün imzalanmasına karar verdi.

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan karara göre, Protokol'ün imzalanması hususunda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na yetki verildi.

Töre, Malatya’da konteyner kenti ziyaret etti Töre, Malatya’da konteyner kenti ziyaret etti

Kararda Protokol'ün, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki mevcut dostluk ve kardeşlik ilişkilerini geliştirme amacı ile iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasında askeri eğitim ve işbirliği faaliyetlerini geliştirmek maksadı ile hazırlandığı kaydedildi.

- Resource Consulting Ltd. ile imzalanan sözleşme feshedildi

Öte yandan Bakanlar Kurulu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Resource Consulting Ltd. arasında imzalanan "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Geçitkale Havaalanı'nın İşletme Haklarının Verilmesine İlişkin Sözleşme"yi feshetti. Yine dünkü Resmi Gazete’de yer alan kararda, sözleşmenin fesih gerekçesi olarak “ödenmesi gereken meblağların ödenmemesi, bazı fıkralara uyulmaması ve yurt güvenliği ve savunması açısından Bakanlar Kurulu tarafından 13 Aralık 2019 tarihli kararı ile Sözleşmenin 11 'inci maddesinde belirtilen mücbir sebeplerin devam etmesi nedeni ile Geçitkale Havaalanı'nın aynı maksatla kullanılmasının devamlılığının gerekmesi” gösterildi.