Girne Belediyesi’nin 6, 7 ve 8’inci sınıflara yönelik geleneksel etkinliği olan, öykü yarışması ile ilgili tema “Daha Da Yaşanılabilir Bir Girne Düşünüyorum” olarak belirlendi.

Belediye’den verilen bilgiye göre bugün bir basın toplantısı düzenlenerek bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan öykü yarışmasıyla ilgili bilgi verildi.

Girne Belediyesi’nde yer alan basın toplantısında, öykü yarışmasıyla eş zamanlı olarak, çocuklara yönelik bir anket kitapçık dağıtılacağı da belirtildi. Avrupa Komisyonunun hazırladığı kitapçığın, Türkçe’ye çevrilip, Girne Kentine uyarlandığına işaret edilen toplantıda, anket kitapçığındaki amacın çocuklarda aidiyet duygusunun arttırılması olduğu kaydedildi.

Basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Daire Müdürü Cengiz Topel Uzun, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri ve Belediye Kültür – Sanat Danışmanı Serdar Tuksal ve Girne Bölgesi okul müdürleri katıldı.

-Şenkul: “Kentin geleceği olan gençlerin fikir ve isteklerini de almak istiyoruz”

TC Milli Savunma Bakanlığı yarın KKTC'de 50 gemiyle geçit töreni yapacak TC Milli Savunma Bakanlığı yarın KKTC'de 50 gemiyle geçit töreni yapacak

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul şehrin refahını artırarak daha yaşanılır bir hale gelmesi için çalışırken, bu süreçte ülkenin ve kentin geleceği olan gençlerin fikir ve isteklerini de almak istediklerini belirtti. Şenkul, öykü yarışmasıyla hem gençlerin fikirlerini alacaklarını hem de onlara edebiyatı sevdirerek, yeteneği olan gençleri teşvik edeceklerini kaydetti.

Göçmen nüfusun yoğun olduğu Girne’de bireylerin, kente aidiyet duygusunu gün geçtikçe kaybettiğini dile getiren Şenkul, daha yaşanabilir bir kent yaratılması için bu aidiyet duygusunun mutlaka oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Kentin ve ülkenin geleceği olan gençlerde bu duyguyu yaratmak için, Avrupa Komisyonunun hazırladığı kitapçığı, Türkçeye çevirip Girne Kentine uyarladıklarını dile getiren Şenkul, “Şehrin Refahını Nasıl Artırırsınız” başlığıyla hazırlanan anket kitapçığın, yarışmayla paralel olarak 6, 7 ve 8’inci sınıflara” dağıtılacağını dile getirdi.

-Uzun: “Bu gibi projelere katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Dairesi Müdürü Cengiz Topel Uzun da gençlere ülkelerine yönelik aidiyet duygusu kazandırılması konusunda bakanlık, yerel yönetimler, kurum, üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık, GİKAD, Uluslararası Final Üniversitesi İşbirliğinde hayat bulan Yeşil Okullar Projesi ve Girişimcilik Derslerinin bu projelerin en iyi örnekleri olduğunu dile getiren Uzun, çocuklar ve gençlerin, ülkelerine aidiyet duymalarını sağlayacak bu gibi projelere katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

6, 7 ve 8’inci sınıflara yönelik, “Daha da Yaşanılabilir Bir Girne Düşünüyorum” Öykü yarışmasında, 1’inciye 5 bin, 2’inciye 3 bin, 3’üncüye 2 bin Türk lirası ödül verilecek.

-Yarışma katılım koşulları

Yarışmaya katılım koşulları ise şöyle:

“Girne bölgesine bağlı tüm özel ve devlet okullarında okuyan 6. sınıf, 7. sınıf ve 8. sınıf öğrencileri yarışmaya katılabilir. Yazı dili olarak Türkçe kullanılmalıdır. Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kağıdında, elle ya da bilgisayarda yazılmış şekilde olmalıdır. Öyküler minimum 3 (üç), maksimum 5 (beş) A4 kağıdından oluşmalı ve kağıtların sadece ön yüzleri kullanılmalıdır. Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen) öyküler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Öykülerin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış ya da elle çizilmiş resimlere yer verilemez. Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzünde öğrenci veya okul ile ilgili kişisel bilgilere yer verilemez. Öykü tamamlandıktan sonra yeni bir A4 sayfasına öğrencinin adı-soyadı, okulu, adresi, telefon numarası, fotoğrafı ve kısa özgeçmişinden oluşan bir bilgi formu eklenmelidir. Yukarıdaki maddelerde belirtilmiş kurallara uymayan katılımcıların öyküleri değerlendirilmeye alınmayacaktır”.

Editör: Burhan CANBAZ