Rum Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi Bakan Vekilleri Komitesi’nin dünkü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Titina Loizidu davasındaki kararının icrasını izleme ve denetleme sürecini iptal kararından hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı.

Alithia’nın haberine göre bakanlık tarafından yapılan açıklamada hem bu kararın hem de örgüt sekreterliğinin Loizidu davasının kapatılmasında (Rum tarafı açısından) “olumsuz” rol oynamasının hayal kırıklığı yarattığı kaydedildi.

AİHM kararının icrasını izleme ve denetleme sürecinin durdurulması kararının “hukukî açıdan dayanaksız ve siyasi açıdan sorunlu olduğu, Türkiye’ye de yanlış mesajlar verdiği” iddiasında bulunan Dışişleri Bakanlığı “bakan vekilleri komitesinin bu kararı Türkiye’nin Titina Loizidu’nun malını kendisine iade etme yükümlülüğünü kaldırmaz veya durdurmaz” ifadesini kullandı.

de “Türkiye’ye, Kıbrıs Aleyhine Bir ‘Hediye’ Daha” başlıklı haberini Rum yönetiminin Avrupa Konseyi Bakan Vekilleri Komitesi’nin dünkü kararına “uykuda yakalandığı” yorumuyla aktardı.