Rum Bakanlar Kurulu, kısa süre önce cezaevlerindeki aşırı doluluk sorununu çözmek amacıyla beş kişilik bir Ad hoc Komitesi oluşturdu ve bu sorunu çözecek bazı önerilerde bulundu.
 
Komite Başkanı, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı Müsteşarı Andreas Gregoriou,  yaptığı açıklamada, hükümetin koronavirüsünün yayılma riskini önlemek için cezaevlerinde uygulamaya koyduğu son tedbirlerin, doluluğun azaltılması anlamında az bir katkısı olduğunu çünkü aşırı doluluğun hiç bitmeyen bir sorun olduğunu ifade etti. 
 
Tedbirler uygulanmadan önce tutuklu sayısının 800’ün üzerinde olduğunu, bugün tutuklu sayısının yaklaşık 700 olduğunu belirten Gregoriou, ancak cezaevinin kapasitesinin yaklaşık 500 olduğuna işaret etti.

Andreas Gregoriou, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’nın bu sorunu çözmek için son aylarda bir dizi tedbir aldığını, beş kişilik Ad hoc Komitesi’nin görevinin, Merkezi Cezaevleri’nde uzun süreden beri var olan bu soruna altı ay içinde çözüm üretmek ve nedenlerini saptamak olduğunu vurguladı.

Ad hoc Komitesi Başkanı, daha sonra iyi uygulamaları olan diğer ülkelerin inceleneceğini, Kıbrıs’tan başka ülkelerin de benzeri sorunları bulunduğunu söyledi.
 
Amaçlarının ek tedbirlerle orta ve uzun vadede bu soruna çözüm bulmak olduğunu anlatan Gregoriou, Merkezi Cezaevi’nde zamanında alınan etkili tedbirlerin ceza infaz kurumunda COVID-19 koronavirüsünün yayılmasını önlediğini kaydetti.
 
Andreas Gregoriou, hapishanede ceza alanlardan değil mahkemesi süren 2-3 kişide koronavirüsü teyit edildiğini bildirdi.

Komite üyesi, Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Bölümü Kamu Hukuku Öğretim Görevlisi Dr. Costas Paraskeva ise Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, Kıbrıs’ta cezaevlerindeki doluluğun hem Cezaevleri Dairesi hem de ülkenin ceza yargılama sistemi için önemli bir sıkıntı olduğuna dikkat çekti. 
 
Avrupa Konseyi Onur Kırıcı veya Ceza veya Şiddet ve İnsanlık Dışı Muamelenin Önlenmesiyle ilgili Avrupa Komitesi’nde Güney Kıbrıs'ın  Temsilcisi de olan Paraskeva, cezaevlerinde aşırı doluluğun Avrupa’daki birçok ceza yargılama sistemi için ortak bir sorun olduğunu belirtti.
 
Avrupa Konseyi’ndeki 47 üye ülkeden birçoğunun, aşırı doluluk olmanın sonuçlarından şikâyetçi olan bazılarının, toplam tutuklu sayısı kapasitenin altında olan bazı ülkelerin bile bu sorunu çözmek için çağrı yaptığını anlatan Dr. Costas Paraskeva, “Maalesef Kıbrıs da bu sorundan nasibini aldı” dedi.
 
20 yıldan bu yana Kıbrıs’la ilgili çeşitli raporlarda, sorunun var olduğunun belirtildiğini ve sürekli hükümete uygun tedbir alması çağrısı yapıldığını kaydeden Paraskeva, cezaevlerinin aşırı dolu olmasının, hem insan hakları hem de cezaevinin etkin yönetiminde Merkezi Cezaevi Yönetimi ve ceza yargı sistemi için büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Dr. Costas Paraskeva, Bakanlar Kurulu’nun ad hoc komitesi atamasının, hem cezaevi nüfusunun artmasının sonucunun incelenmesi ve tespiti hem de çözümü için pratik öneriler yapılabilmesini amaçladığını söyledi.

Editör: TE Bilisim