Hukuk Komitesi toplandı

Hukuk Komitesi toplandı
banner83
banner80

Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün, CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı’nda saat: 11:00’ de toplandı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite daha sonra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTTmatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oy birliği ile kabul etti ve Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı madde madde görüştü ve oybirliği ile kabul etti. 

Komite gündeminde bulunan, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı’nın genel görüşmesine de devam etti.

UBP Milletvekilleri, Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na,oybirliği sağlamakla birlikte bazı çekincelerini içeren şerh koydu.

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi söyle: 

“Seçimle veya atanma yoluyla göreve gelip kamu hizmeti görenlerin mal bildiriminde bulunmaları Anayasa’nın 73’üncü maddesi gereğidir. Hazırlanan bu Yasa Tasarısı ile Anayasanın gereği yerine getirilerek, kamu hizmeti görenler hakkında haksız mal edinilmesi durumunda cezai müeyyide uygulanması sağlanarak yolsuzluk ve haksız rant ile mücadele amaçlanmıştır.

Bu amaçla hazırlanan Yasa Tasarısı sistematik bir şekilde mal bildiriminde bulunulmasını zorunlu kılarken, mal bildiriminde bulunmakla yükümlü kişilerin mal bildiriminde bulunup, bulunulmadığının takibini, mal bildiriminin şekil ile içerik açısından kurallara ve içeriğinde yer alan beyanların gerçeğe uygunluğunun denetim koşullarını da düzenleyerek haksız mal edinmenin önlenmesi hedefi gütmektedir.

Siyasi ve kamu yaşamı içinde yolsuzluk ve rant kültürünün önüne geçebilmek için adalet, eşitlik, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerine dayanarak mevkiinin kötüye kullanılmasını engellemek ve yapılacak denetimler ile gerektiğinde yaptırım uygulamak maksadıyla “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Yasa Tasarısı” hazırlandı”.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Posta Süreçlerinde Kullanılan ve Offline Olarak Çalışan Yazılımın Online Yapıya Geçirilmesi, PTTmatik Cihazları Kurulumu İşlerinin Yürütülmesine ve Elektronik Hizmetlerin Geliştirilmesine İlişkin Protokol (Onay) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi ise: 

“Yasa Tasarısı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Rukumeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hukiimeti arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Posta Dairesinin on-line havale ve elektronik hizmetlerin geliştirilmesine yönelik olarak posta süreçlerinde kullanılan ve off-lineolarak çalışan yazılımın on-line yapıya geçirilmesi ve PTlMatik cihazlarının kurulunu ile mevcut işbirliğinin uluslararası yükümlülüklere saygı göstererek, eşitlik, karşılıklı saygı ve müşterek menfaatler temelinde, tarafların uzmanlıklarını ve gelişim ihtiyaçlarını hesaba katarak, ulusal mevzuatlar çerçevesinde, bilimsel, teknik, teknolojik, yasal, idari ve ticari işbirliğinin geliştirilmesini teşvik etmek ve her iki ülkenin posta alanındaki ortaklığım güçlendirmek amaçlandı”.

Açıklamada, Komitenin toplantısına, davetli olarak yetkili ve görevlilerin katıldığı kaydedildi. 

CTP Milletvekili Doğuş Derya Başkanlığı’nda toplanan komiteye, HP Milletvekili Jale R. Rogers, HP Milletvekili Erek Çağatay, HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, CTP Milletvekili Asım Akansoy, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk ve UBP Milletvekili Özdemir Berova katıldı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER