Kimliksizler Derneği Kıbrıs Rum Yönetimi’nin açıkladığı Kıbrıslı Türklere yönelik 14 maddelik paketin yeni bir açılım olarak değerlendirilemeyeceğini kaydetti ve 2007  yılında alınan Rum Yönetimi Bakanlar Kurulu kararı ile karma evliliklerden doğan Kıbrıslı Türk çocukların kimlik sorununun çözülemeyeceğinin açık olduğu vurgusunu yaptı.

Dernek açıklamasında, Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nden anayasa ve yasalarını herhangi bir ayrımcılık yapmadan tüm yurttaşlarına eşit uygulamasına engel olan tüm kararları ortadan kaldırmasını beklediklerini ifade etti.

Açıklamada, “Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümeti’nin yapması gereken Kıbrıslı Rum ya da Kıbrıslı Türk fark etmeksizin kendi vatandaşlarının çocuklarına herhangi bir ayrımcı muamele yapmadan vatandaşlık hakkını tanımasıdır” denildi.

Kimliksizler Derneği’nin eylem ve diplomatik temaslarının ve AB Parlamentosu Dilekçe Komitesi’nin aldığı kararın, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini bu konuda adım atmaya zorladığı belirtilen açıklamada, “Açıklanan paket beklentileri karşılamaktan uzak olsa da son 17 yıldır konuyla hiç ilgilenmeyen Rum Yönetimi’nin tüm bu eylemler ve görüşmeler karşısında karma/evlilik mağdurları ile ilgili harekete geçmek zorunda kalması ilerisi için sevindirici ve umutlandırıcıdır” ifadeleri yer aldı.

Dernek, pakette Karma Evlilik/Birliktelikten doğan çocukların vatandaşlık durumlarıyla ilgili yer alan unsurlara yönelik şu değerlendirmelerde bulundu.

“Rum Yönetimi vatandaşlık başvurularının 2007 yılında konuyla ilgili alınmış Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde incelenmeye başlanacağını açıkladı. Hali hazırda karma evlilik/birliktelik mağdurlarının ortaya çıkmasına sebep olan karar zaten 2007 yılında alınmış olan bu karardır. Söz konusu karar Kıbrıslı Türklerin karma evlilik/birliktelikten sahip oldukları çocuklarının birçoğuna vatandaşlık verilmesini engelleyen temel metindir.  Başka bir ifadeyle, Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili yasalara göre vatandaşlık hakkına sahip olan karma evlilik/birliktelik çocukları söz konusu Bakanlar Kurulu kararı nedeniyle on yıllardır mağduriyet yaşamaktadırlar. Karara göre, 'aksi kararlaştırılmadıkça, ebeveynlerinden birinin Cumhuriyet'e yasadışı yollardan girmiş veya ikamet etmiş olması durumunda' bir vatandaşın kaydı yasaktır”.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş'tan 15 Temmuz mesajı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş'tan 15 Temmuz mesajı

Dernek, 2007 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen kriterleri ise şöyle açıkladı: “20 Temmuz 1974 tarihinde veya daha önce doğan çocuklar. Ebeveynlerinden biri Türk vatandaşı olmayıp başka bir ülkenin (Avrupa ülkesi veya mütekabiliyet rejimi uygulanan herhangi bir ülke) vatandaşı olan çocuklar. Ebeveynleri 20 Temmuz 1974 tarihinden önce yurt dışında veya Kıbrıs'ta evlenmiş olan çocuklar. Kıbrıslı Türk babası veya annesi 1974 olaylarından bağımsız olarak bir Türk vatandaşı ile ilişkisi olan çocuklar (Kıbrıs dışında eğitim veya iş nedeniyle). Ebeveynleri karma Pile köyünde yaşayan çocuklar.”

Editör: Burhan CANBAZ