Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) tarafından yürütülen “Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi” çalışmasına ilişkin raporunun tanıtım ve sunumu bugün yapıldı.

KTSO’da saat 10.00’da başlayan etkinliğe, Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Demokrat Parti’den Hasan Tosunoğlu, bazı milletvekilleri, üst düzey yetkililer ve iş insanları katıldı.

KTSO’nun tanıtım filminin gösterimiyle başlayan etkinlikte, KTSO Genel Sekreter Vekili Belgin Özoğul, “Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektör Analizi” raporunun sunumunu yaptı. Özoğul’unun sunumu ardından konuşmalara geçildi.

-Özoğul

KTSO Genel Sekreter Vekili Belgin Özoğul yaptığı sunumda, sanayi sicil çalışmalarında odaları bünyesinde iki teknik uzmanının görev aldığına işaret ederek, çalışmalar kapsamında farklı sektörlerden sanayi firmalarının yerinde ziyaret edildiğini kaydetti.

Firmalardan alınan verilere ve tesis incelemelerine göre raporların hazırlandığına işaret eden Özoğul, raporların istatistiğe çevrilerek, veri tabanı oluşturulduğunu ve istatistiki veri tabanıyla “Kuzey Kıbrıs Sanayi Sektörel Analiz Raporu’nun” hazırlandığını söyledi.

Kapasite raporlarının iki yılda bir yenileneceğini belirten Özoğul, toplam 561 tesisin ziyaret edilerek, teknik analizlerinin yapıldığını aktardı.

- Raporlamaları ve sektörel analizleri tamamlanan firma sayısı 523

Raporlama ve sektörel analizleri tamamlanan firma sayısının 523 olduğuna dikkat çeken Özoğul, Kıbrıs Türk sanayisinin kapasitesinin toplam 27 alt sektör olduğunu ve bu sektörlerin ekonomiye 12 bin 954 istihdam olanağı sağladığını vurguladı.

-11 aktif sanayi bölgesi…Sanayicinin 10 bin adet makine teçhizat yatırımı var

Toplam makine teçhizat çalışmasına bakıldığında ise, sanayicinin 10 bin adet makine teçhizat yatırımı yaptığını ifade eden Özoğul, 11 tane aktif sanayi bölgesi bulunduğunu, en büyük sanayi bölgesinin Lefkoşa, sonra da Gazimağusa’da bulunduğunu kaydetti.

2018’lerden sonra yüzde 20’lerde olan enflasyon oranın şu anda yüzde 120 olduğuna işaret eden Özoğul, sanayicilerin zor koşullarda savaş vermeye çalıştığını söyledi.

-Yüzde 20 oranında büyüme

Devalüasyon, asgari ücret oranlarına, elektrik maliyetlerine bakıldığında sanayicilerin zor koşullarda hayatını sürdürmeye çalıştığına dikkat çeken Özoğul, tüm bunlara rağmen bu dönemde sanayicinin yüzde 20 oranında büyüme gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

-Ocak 2021-Ağustos 2022 dönemde 17 alt sektörde yeşil hattan ihracat yapıldı

Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracat yapıldığını kaydetti. Kıbrıs Türk Ticaret Odası’ndan alınan verilere göre Ocak 2021-Ağustos 2022 dönemde 17 alt sektörde yeşil hattan ihracat yapıldığını ve 91 firmanın bu ihracat faaliyetine katıldığına işaret eden Özoğul, önceleri 5 milyon Euro civarında olan yıllık ihracatın, 2022’nin başından bu yana 8 ayda 8 milyon Euro’ya ulaştığını vurguladı.

Raporun hedefinin Kıbrıs Türk sanayi sektörüne doğru yön verilmesi için sanayi ile ilgili sağlıklı istatistiki bilgi ve veri tabanının oluşturulması olduğunu belirten Özoğul, bunlar için sanayi sektöründeki firma sayısı, üretim konuları, üretim kapasitesi, ülke ekonomisine kazandırılan istihdam sayısı, makine teçhizat sayısı, teknolojik altyapı, tedarik zinciri yapısı, sahip olunan sertifikalar, üretim yerleri, üretim tesisinin durumları, tesis toplam alanı, kapasite kullanım oranı, sahip olduğumuz kapasitenin ne kadarının kullanıldığı, kapasite fazlalığı ve eksikliği, çalışan profilinin belirlenmesi gibi faktörlerin incelendiğini söyledi.

Özoğul, amaçlarının sanayi politikalarının ve hedeflerinin doğru verilerle oluşturulması olduğunu vurgulayarak, diğer amaçlarını ise şöyle sıraladı:

“Yatırım kararlarının mevcut kapasiteye ve ihtiyaca göre verilmesi, yerli üretimin geliştirilmesi için teşvik politikasının oluşturulması, sanayicinin hammadde ihtiyacının analiz edilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi için gerekli altyapının oluşturulması, sektörel ihtiyaç analizlerinin çıkartılması ve sektör ihtiyacına göre ortak kullanımlı üretim merkezleri oluşturulması, kooperatifleşme adımlarının atışması, finans sağlayıcı kuruluşların doğru yatırımlarla finansman sağlanması, sanayi sektörünün istihdam yapısının analiz edilmesi, sorun ve önerilen belirlenmesi ve gelecek için istihdam politikalarının oluşturulması.”

Özoğul, sunumunda sektörel bazda da bilgilendirmeler yaptı.

-Kamacıoğlu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu yaptığı açılış konuşmasında, Kıbrıs Türk sanayi sektörünün mevcut durumunu ortaya çıkarmak ve analiz etmek için gerekli sağlıklı verilerin oluşturulması amacıyla sanayi envanter çalışmalarının başlatıldığını kaydetti.

Ülkede sanayinin durumunun kötü olmadığını ama iyi de olmadığını belirten Kamacıoğlu, sanayicilerin yıllardır üretim için savaş içinde olduklarını kaydetti.

Son 20 yıllık sürede KKTC’ye gelen yarımların sadece yüzde 2’sinin sanayiye aktarıldığına değinen Kamacıoğlu, “Yüzde 2’yle 15 bin kişi çalışabiliyorsa, yüzde 8 veya yüzde 10’la neler yapılabileceğini siz hayal edin” dedi.

Bu dönemde her türlü zorluğun içinde sanayicilerin bulunduğunu ifade eden Kamacıoğlu, “Kıbrıs’ta ekonomiyi canlandırmak istiyorsanız sanayiciyi güçlendirmeniz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Sanayiciye yardım etmenin önemine işaret eden Kamacıoğlu, göreve geldikten sonra yapılanlara bakıldığında, resmi kaynaklara dayanan bir çalışma olmadığının görüldüğünü ifade etti.

Yapılan kapsamlı çalışmanın tamamının Kıbrıs Türk Sanayi Odası bütçesinden yapıldığına işaret eden Kamacıoğlu, şu ana kadar rapora yüzde 85 oranında bir çalışmanın yansıdığını ve önümüzdeki yıllarda daha çok veri elde edileceğine inanç belirtti.

Kamacıoğlu, Merkez Bankası başkanından, kredi verilirken sanayi sicillerinin incelenmesini istedi.