Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Meclis’e gönderilen Kamu İhale Yasası değişikliğinin kamu kaynaklarının israfına ve işletmeler arasında haksız rekabete ve adaletsizliklere neden olacak nitelikte olduğunu savundu.

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, “ihalesiz alımların kamu kaynaklarının keyfi kullanımına yol açacağı da dikkate alındığı zaman, hükümetin bu değişikliklerde ısrar etmek yerine ihtiyaçlarını ihale kurallarına uygun bir şekilde karşılamayı tercih etmesi herkes çıkarına olacağı gibi kamu kaynaklarının daha verimli bir şekilde kullanılmasına da yardımcı olacaktır” denildi.

Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarı’nda ihalesiz alımlar için öngörülen miktarların asgari ücretin 10 katından 20 katına ve 20 katından 30 katına çıkarılmak istenmesinin, asgari ücretin yılda en az bir kez zaten artırılmakta olduğu dikkate alındığı zaman herhangi bir gerekçeden yoksun kaldığı ileri sürülen açıklamada, tasarının gerekçesinde döviz kurlarındaki artışın bu sınırları yukarı doğru artırmayı gerektirdiği belirtilmiş olsa bile, asgari ücretin sürekli olarak artırılmakta olduğu gerçeği göz ardı edildiği ve yasa değişikliği için ileri sürülen gerekçenin anlamsız kaldığı belirtildi.

Tasarının geri çekilmesi talep edilen açıklama şöyle sürdü:

“Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı ile su ve elektrik ile ilgili büyük projelerde üç yıl yerine 20 yıllık alımların ihalesiz yapılabilmesinin de önü açılmak istenmektedir. Hiçbir hükümetin, halkın 20 yıl süreyle kullanacağı mal veya hizmeti ihalesiz almaya yetkisi olmamalıdır. Hükümetler kendi görev sürelerinin ötesine taşacak alımları, kamu vicdanında hiçbir rahatsızlığa neden olmadan, yasal süreçler dışına taşmadan, açıklıkla ve titizlikle gerçekleştirmek zorundadırlar. Aksi uygulamaların, toplumda yolsuzluk algısının güçlenmesine ve sonuçta kamu yönetimine güvensizlik duyulmasına yol açacağına kuşku yoktur. Bunun sonucu ise tam anlamı ile yozlaşma olacaktır.

Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nı bu ilkelere göre değerlendiren Kıbrıs Türk Ticaret Odası, tasarının bir an önce geri çekilmesini talep etmekte; kamu alımlarının yasalara uygun bir şekilde, adalet ilkeleri gözetilerek ve tam bir açıklıkla yapılmasının takipçisi olacağını kamuoyu ile paylaşmaktadır.”

Editör: TE Bilisim