Meclis Genel Kurulu’nda ilk olarak 2024 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine başlanmasına ilişkin tezkere okundu ve onaylandı.

Tasarıya ilişkin komite raporu komite başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay tarafından okundu. Canaltay raporu okumasının ardından yaptığı konuşmada, geçen hafta vefat eden ilk kadın kaymakan Beran Bertuğ’a rahmet diledi. Komite üyelerine ve çalışmalara katılanlara teşekkür eden Canaltay, Meclis çalışanlarına da teşekkürlerini iletti.

Genel Kurul görüşmelerinde ifade edilecek görüşlerin kendilerine rehber olacağını belirten Canaltay, bütçenin hayırlı olmasını diledi.   

-Maliye Bakanı Berova: “Bütçe 88 Milyar 264 Milyon TL olarak onaylandı… Bütçe açığı 6 Milyar 785 Milyon TL”

Sunuş konuşmasını yapan Maliye Bakanı Özdemir Berova, 2024 Mali yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçesi’nin, Ekonomi Maliye ve Bütçe Komitesi tarafından toplamda 88 Milyar 264 Milyon TL olarak onaylanarak, Genel Kurul’a sevk edildiğini belirtti.

Berova, bütçede 6 Milyar 785 Milyon TL bütçe açığı bulunduğunu söyleyerek, bütçenin ana unsuru olan Genel Bütçenin ise toplamda 78 Milyar 717 Milyon TL olarak öngörüldüğünü kaydetti.

Genel Bütçe kapsamında Türkiye Cumhuriyeti’nin toplamda 14 Milyar katkısı öngörüldüğünü belirten Berova, “Bunun 9 Milyar Türk Lirası hibe 5 Milyar Türk Lirası ise   kredi olmak üzere 14 Milyar Türk Lirası olarak düzenlenmiştir.    Her yıl olduğu gibi bu yılda verecekleri katkı ve destek için Türkiye Cumhuriyeti’ne ve yetkili organlarına sonsuz teşekkür eder müteşekkir olduğumuzu bildiririz” dedi.

Berova, bütçe açığının kapatılmasına yönelik tedbirlerin alınmasının kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, harcama disiplinini etkin olarak sağlama ve gelir artırıcı önlemler almayı hedeflediklerini belirtti.

- Bu yıl ilk kez 41/2019 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası olarak Meclis’e sunuldu

2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi bütçesinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunarak, bütçenin bu yıl ilk kez 41/2019 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Yasası olarak Meclise sunularak komiteden geçirildiğini belirtti.

“Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı Yasaya uygun olarak  Mecliste oluşan kararla , Genel Bütçe Özel Bütçeli İdareler, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ve Fonlar (Genel Bütçe Kapsamı Dışı) olmak üzere hazırlanmıştır” diyen Berova, bu doğrultuda Meclis’te oluşan karar uyarınca genel bütçenin; özel bütçeli idareler, TAK, BRTK, TÜK, SÜTEK, Vakıflar İdaresi, DAÜ, LAÜ bütçeleri, Din İşleri Dairesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Yayın Yüksek Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, fonlar (Genel Kapsam Dışı Fonlar) ve Genel Tarım Sigortası Bütçelerinin eş zamanlı sunulduğunu kaydetti.

Bütçe görüşmelerinin bugün başlayıp 22 Aralık tarihine kadar kesintisiz devam edeceğini dile getiren Berova, geçmiş yıllara göre daha yoğun bir görüşme süreci yaşanmasının beklendiğini, genel bütçe ile birlikte 35 bütçenin görüşülüp onaylanacağını söyledi.

Bütçe görüşmelerinin ilk gün sunuş konuşmaları ile başlayıp sonlandırıldığını kaydeden Berova, ancak bu yıl yoğun program nedeni ile sunuş konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Bütçelerinin de görüşüleceğini bu nedenle konuşmasını kısa tutup 22 Aralık tarihinde görüşülecek Maliye Bakanlığı bütçe görüşmelerinde detaya ineceğini ifade etti.

Berova, bütçenin hazırlık aşamasından Genel Kurula gelişine kadar katkı koyan Bütçe Dairesi çalışanlarına, bürokratlara, ilgili idarenin teknik personeli ve bürokratlarına, komite çalışmaları esnasında görev yapan tüm Meclis çalışanlarına, bürokratlara komitede katkı koyan milletvekillerine, komite başkanı ve üyelerine teşekkür etti.

- “Bu açığın kapatılmasına yönelik tedbirlerin alınması kaçınılmazdır”

2024 Mali Yılı Devlet Bütçesinin hedeflerine de değinen Berova, sürdürülebilir kamu finansman dengesinin kurulması, kamunun etkinliğinin ve özel sektörün rekabet gücünün artırılması, üretime dayalı büyümenin ve istihdamın önünün açılması, mali disiplinin sağlanarak devam ettirilmesi, yapısal tedbirlerin uygulamaya konulması, ekonominin istikrarlı bir hale getirilmesi, mevcut kaynakların üretken alanlara yönlendirilmesi ve gelir tedbirler yanında harcama disiplininin sağlanarak kamu kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılmasının amaçlandığını belirtti.

Bütçenin 6 Milyar 785 Milyon açık öngördüğünü belirten Berova, “Bu açığın kapatılmasına yönelik tedbirlerin alınmasının kaçınılmazdır. Bu hedefe ulaşmak için mali disiplini sağlamak, sürdürülebilir kamu finansmanı dengesini kurmak ve gelir artırıcı tedbirler almak elzemdir” dedi.

“Özetle önümüzde 2 ana yol vardır” diyen Berova, şöyle devam etti:

“Harcama disiplinini etkin olarak sağlamak için Bakanlığımız 41/2019 sayılı Kamu Mali Kontrol Yasası’nın kendine verdiği yetkiler çerçevesinde iradeli ve etkin bir yönetim anlayışı koyacaktır.

Gelir artırıcı önlemler ise, Vergide adalet prensibi ile kayıt dışılığın kayıt altına alınması için Bakanlığımız tüm gayreti ile çalışacaktır. Burada en önemli enstrümanımız ise Kamu Mali Bilişim Altyapımızı süratle geliştirmektir. Bu çalışmalarımıza Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın da teknik desteği başlamış olup 6 ay içerisinde gözle görülür gelişim için hedef konmuştur.

Sağlık Bakanlığı: “Ada genelindeki 102 plajda halk sağlığını tehdit eden bir bulguya rastlanmadı” Sağlık Bakanlığı: “Ada genelindeki 102 plajda halk sağlığını tehdit eden bir bulguya rastlanmadı”

Yasal mevzuat çalışmalarımızla yeni gelirler yaratmaktır. Maliye Bütçe Komitemizde bulunan Para Kambiyo Değişiklik Yasa Tasarısı, Şans Oyunları Değişiklik Yasa Tasarısı, Şans oyunları Hizmetleri Vergisi Değişiklik Yasa Tasarısı, Muhasebe ve Meslek Denetim Yasa Tasarıları yanında Bakanlığımızca hazırlıkları son safhada olan pek çok yasa süratle hayata geçirilecektir.”

Alınan önlemler ile Orta Vadeli Bütçe Planı çerçevesinde 2025 yılından itibaren bütçe açığının kademeli olarak düşmesi 2026 sonunda ise denk bütçeye ulaşmayı hedeflediklerini dile getiren Berova, “2024 yılının küresel krizlerden uzak barış ve huzur içinde ülkemiz ve insanlarımız için hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Editör: Burhan CANBAZ