Rum halkının yüzde 90’ının Rum yönetiminin mülteciler konusunda uyguladığı politikalardan memnun olmadığı, yüzde 50’sinin ise ara bölgenin Güney Kıbrıs tarafına dikenli tel çekilmesini yanlış bulduğu bildirildi.

Haftalık Simerini, IMR/Lefkoşa Üniversitesi’ne, 1-2 Kasım 2022’de 18 yaş ve üzeri 500 kişinin katılımıyla yaptırdığı mülteciler konulu anketin sonuçlarını okurlarıyla paylaştı.

Ankette sorulan “mülteci akışındaki artışın en büyük sorumlusu kim” sorusuna katılımcıların yüzde 43’ü “hükümet”, yüzde 25’i “Avrupa Birliği”, yüzde 14’ü “Türkiye”, yüzde 14’ü “uluslararası gelişmeler”, yüzde 3’ü “meclis” ve yüzde 1’i “polis” cevabını verdi.

Kontrolsüz "düzensiz mülteci" akışının yarattığı en büyük endişelerinin ne olduğu sorulduğunda, katılımcıların yüzde 41’i “demografik yapının bozulması”, yüzde 30’u “suçtaki artış”, yüzde 17’si “mültecilere yapılan harcamalar yüzünden ekonominin kötüleşmesi”, yüzde 5’i “işsizlikteki artış”, yüzde 4’ü “diğer” ve yüzde 3’ü “terörle bağlantı” dedi.

Ara bölgeye Güney Kıbrıs tarafına dikenli tel çekilmesini, mülteci sorununun azaltılması açısından doğru mu yanlış mı buldukları sorulan katılımcıların yüzde 50’si “yanlış”, yüzde 47’si “doğru” cevabını verirken, yüzde 3’ü yanıtlamadı.

“Mülteci geçişinin sınırlandırılması için Yeşil Hat’ta set çekilmesi konusunda size göre en iyi uygulama hangisidir” sorusuna yüzde 44 “Yeşil Hat’tın tamamı boyunca dikenli tel çekilmesi”, yüzde, yüzde 33 “Yeşil Hat’tın hiçbir noktasına dikenli tel çekilmemesi”, yüzde 22 “Yeşil Hat’tın gerekli görülen noktalarına dikenli tel çekilmesi” yanıtını verirken, yüzde 2 soruyu cevapsız bıraktı.

Rum Yönetimi'nin mülteci sorunuyla mücadele için uyguladığı politikalardan memnuniyet dereceleri sorulan katılımcıların yüzde 59’u “hiç memnun değilim”, yüzde 33’ü “biraz memnunum”, yüzde 6’sı “oldukça memnunum” ve yüzde 2’si “çok memnunum” dedi.

Şubat 2023’teki başkanlık seçiminde, adayların mülteciler konusunda ortaya koyduğu tezlerin, kullanacakları oyları ne ölçüde etkileyeceği sorulan katılımcılardan yüzde 41 “büyük ölçüde”, yüzde 28 “oldukça”, yüzde 14 “küçük ölçüde” ve yüzde 17 “hiç” cevabı geldi.

Mülteci sorununun göğüslenmesinde, katılımcıların yüzde 37’si “siyasi sığınma ve sınır dışı prosedürlerinin hızlandırılmasını”, yüzde 33’ü “ülkeye girişlerinin engellenmesi için daha etkin önlemler alınmasını”, yüzde 13’ü “AB’den muafiyetler sağlanmasını”, yüzde 9’u “yapılması gereken bütün faaliyetleri ve yetkili birimleri koordine etmekten sorumlu bir mülteci müsteşarlığı kurulmasını” ve yüzde 8’i “mültecilerin, geri gönderilmeleri için ülkeleri ile ikili anlaşmalar yapılmasını” önemli buluyor.