KKTC Tüketiciler Derneği kapıdan satışlarda tüketicinin, mal veya hizmet satış tarihinden 7 gün içerisinde, hizmet veya malı reddetme hakkına sahip olduğunu belirtti.

Töre’den bayram ziyaretleri Töre’den bayram ziyaretleri

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Tüketicileri Koruma Yasası kapsamında, kapıdan satışlar’da satıcıların tüketicilere satış tarihinden itibaren 7 gün içerisinde cayma hakkı olduğunu belirten belge vermesi gerektiğini, ancak söz konusu bildirim yapılmadan satış yapıldığı konusunda şikayetler aldıklarını ifade etti.

Tüketicilere söz konusu bildirimi yapmadan satış yapanların faaliyetlerinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından durdurulması gerektiğini kaydeden Işık, şu ifadeleri kullandı: “Bu satışlar yasa dışı olarak sürdürülmektedir. Derneğimize ulaşan tüketicilere bu sözleşmeler ilgili firmaya kesinlikle iptal  ettirilmekte ve onların borç altına alınmaları önlenmektedir. Yasa gereği bu tür satışlarda, tüketici, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde malı kabul etmekte veya hiçbir gerekçe göstermeden ve hiçbir yükümlülük altına girmeden reddetmekte serbesttir. Hizmetlerin satımında ise bu süre, sözleşme  tarihinde  başlar”

Işık, söz konusu süre dolmadan konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden ödeme yapması veya senet imzalamasının istenmesinin yasak olduğunu kaydetti.

Editör: Burhan CANBAZ