Avrupa Komisyonu, Covid-19 salgınının Kıbrıs Türk toplumunda yarattığı geniş çaplı sosyo-ekonomik etkinin azaltılmasına katkı sağlayacak bir dizi yeni ekonomik önlemi uygulamaya koyacak. 
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, söz konusu ekonomik destek paketinde; yapısal iş reformlarına yönelik destekler, mikro işletmelere ve sanayiye yönelik hibeler ve enerji verimliliğine yönelik doğrudan yatırımlar yer alacak, yeşil büyüme ve istihdamın yaratılması teşvik edilecek. İlk faaliyetler Temmuz 2020'de başlayacak.  
Yapılan açıklamada, “Acil durum ekonomik destek önlemlerinin amacı, Kıbrıs Türk toplumunda derin ve uzun süreli bir sosyo-ekonomik krizin yaşanmasının önüne geçilmesine yardımcı olmaktır.” denildi.
Sağlanacak desteklerin; finans desteğinin onaylanmasına bağlı olarak, küçük işletmelere hibe desteği, yapısal iş reform destekleri ve enerji verimliliği altyapısına yapılacak yatırımlar ile istihdam yaratılması şeklinde uygulanacağı kaydedildi.
11 Milyon Euro’luk Acil Durum Ekonomik Destek Paketinde şu unsurlar yer alacak: 
“Küçük işletmelere hibe desteği sağlayarak ekonominin 'yeniden canlandırılması' ve normal şartlarda ayakta kalabilecek işletmelerin kapanmasının önlenmesi. Mikro işletmeler için önerilen bütçe 3 milyon Euro, küçük ölçekli sanayi şirketleri için ise 3,5 milyon Euro olacaktır.
 Sosyal ve ekonomik kalkınma, Dünya Bankası tarafından yürütülen ekonomik izleme faaliyetleriyle ve yapılan çalışmalarla teşvik edilmeye devam edecektir. Bu çalışmalar, iş ortamını iyileştirmeye yönelik yardımlarla bir toparlanma planının hazırlanmasına destek olacaktır. Uygulanacak güçlü bir yeşil enerji bileşeniyle Covid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krize bir müdahale olanağı sağlanacaktır. Bu bölüm için önerilen bütçe miktarı 1 milyon Euro'dur.
Önde gelen projelerden birisi olan 'Enerji Verimli Okullar' projesi kapsamlı bir programla desteklenecektir. Program, yerel iş gücünün beceri seviyesini yükselterek ve yerelde inovatif ve sürdürülebilir çözümler geliştirerek daha yeşil bir ekonomik kalkınmanın elde edilmesini ve daha fazla istihdamın yaratılmasını amaçlayacaktır. Bu bölüm için önerilen bütçe miktarı 3.6 milyon Euro'dur.”

Editör: TE Bilisim