Bağımsızlık Yolu bugün Başbakanlık önünde Kamu İhale Yasası’nda yapılmak istenen değişikliği protesto etti.

Zorunlu deprem sigortasının KKTC’de de yürürlüğe girmesi için ortak çalışma Zorunlu deprem sigortasının KKTC’de de yürürlüğe girmesi için ortak çalışma

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, Kamu İhale Yasası’ndaki değişiklikle özellikle AKSA’ya rant sağlanacağını, ülkede sermaye odaklarına sürekli kaynak aktaran bir düzen olduğunu savundu.

Rahvancıoğlu, AKSA’ya yılda 28 milyon dolar kira bedeli ödendiğini, külliye inşaatına devam edildiğini ancak çocukların çadırlarda eğitim almaya layık görüldüğünü söyledi.

Bağımsızlık Yolu’nun basın bildirisini ise Parti Meclisi Üyesi Umut Ersoy okudu. Bildiride şunlar kaydedildi:

“Geçtiğimiz hafta Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Yasası Değişiklik önerisi ile doğrudan alımın önü açılarak AKSA’nın sözleşmesi ihalesiz ve adrese teslim olarak yenilenmek isteniyor. AKSA’nın sözleşmesi derhal feshedilmeli ve Kalecik Santrali kamulaştırılmalıdır. Böylece Kıb-Tek’e yatırım yapabilmek için gerekli kaynak da çıkacak. Kamusal hizmet verme kapasitesini yitirmiş Kıb-Tek, demokratik özerkliğe kavuşturularak yeniden yapılandırılmalı ve halkın denetimine açık hale getirilmelidir"