Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ Akademik ve yönetsel hizmetler personeline gönderilen yazının içeriğinde rektörlükle ilgili hatalı değerlendirmeler yapıldığını ve eksik yanlış bilgiler aktarıldığını belirtti.

DAÜ Rektörü Hocanın yaptığı yazılı açıklamada, DAÜ’nün seçilmiş ve üniversitenin yasasına uygun atanan Rektörü olarak, mali açıdan yaşanan bu sıkıntılı süreçte, üniversite kurullarının kararlarıyla üniversite iradesinin yaşanan süreçlerde belirleyici olmasının her zaman gözetildiğini söyledi.

Alınan ve alınacak olan tedbirlerin mevzuat çerçevesinde, kurulların kararları doğrultusunda olması yönünde tutarlı bir duruş sergilendiğini de dile getiren Hocanın, göreve geldiği Haziran 2020 tarihinden itibaren üniversitenin mali durumu ile ilgili olarak düzenli ve periyodik olarak VYK başkan ve üyelerine bilgi aktarıldığını da kaydetti.

Kısa bir zaman önce, VYK’nın tek taraflı olarak Üniversite Senatosu’nun yetkilerini sınırlandıran bir tüzük değişikliği önerisini Bakanlar Kurulu’na göndererek bilahare Resmî Gazetede yayımlanmasını sağladığını hatırlatan Hocanın, buna ek olarak Senatonun önerisi olmadan başka tüzük değişikliklerinin de Bakanlar Kurulu’na gönderildiğini belirtti.

Hocanın, bu gerçekler ışığında, VYK’nın, Rektörlüğü kurulları çalıştırmamakla suçlamasının ve Senatoya üniversitenin tüm paydaşları tarafından seçilen Rektörün görevden alınması için çağrı yapmasının yazısında beyan ettiği şeffaf, demokratik yönetim anlayışıyla bağdaşmadığını ifade etti.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın üniversitede yaşanan son gelişmelerle ilgili söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli DAÜ akademik ve yönetsel hizmetler personeli,

Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu tarafından 14 Eylül 2023 tarihinde sizlere gönderilen yazının içeriğinde Rektörlüğümüz ile ilgili hatalı değerlendirmeler yapılmış ve eksik ve/veya yanlış bilgi aktarılmıştır.

Değerli DAÜ’lüler öncelikle DAÜ’nün seçilmiş ve üniversitemizin yasasına uygun olarak atanan Rektörü olarak, mali açıdan yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte, üniversite kurullarının kararlarıyla üniversitemizin iradesinin yaşanan süreçlerde belirleyici olması her zaman gözetilmiştir. Alınan ve alınacak olan tedbirlerin mevzuat çerçevesinde, kurulların kararları doğrultusunda olması yönünde tutarlı bir duruş sergilenmiştir.

Göreve geldiğimiz Haziran 2020 tarihinden itibaren üniversitenin mali durumu ile ilgili olarak düzenli ve periyodik olarak VYK başkan ve üyelerine bilgi aktarılmıştır. 2020 yılının sonunda onaylanan 2020 bütçesi de dahil olmak üzere 2021, 2022 ve 2023 yılı bütçeleri, ÜYK, VYK ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bütçe uygulamaları her zaman tasarruf ön planda tutularak ve bütçe yasalarına uygun olarak yapılmıştır. Bütçe uygulamalarında yaşanan sapmaların ana nedeni bizim dışımızda gelişen etkenlerden dolayı pandemi ve sonrasında oluşan yüksek enflasyon ve döviz kuru gibi ekonomik parametrelerin değişkenlik göstermesi ve bir devlet üniversitesi olarak mevzuata bağlı olarak mali yükümlülüklerimizin artmış olmasıdır.

Özellikle 2022 yılında yaşanan yüksek enflasyon öncesinde bütçemizde yaratacağı muhtemel olumsuzluklar VYK toplantılarında Sayın Başkan ve üyelere aktarılmış, detaylı bilgiler verilerek yapısal ve köklü mevzuat değişikliği gerektiren adımların devletin desteği ile atılması ihtiyacı ortaya konmuştur. 2023 yılı Nisan ayında Rektörlük tarafından hazırlanan ekonomik plan VYK, sendikalar ve üniversite kayıtları amuoyuyla paylaşılmıştır. Ciddi önlemlerin alınmasının gerekli ve kaçınılmaz olduğu defalarca vurgulanmıştır. Ortaya konulan plan VYK tarafından değerlendirilmemiş ve onay gerektiren bazı önemli tedbirler yürürlüğe konulamamıştır. Sunulan planın içeriğinin kısmen yer aldığı başka bir protokol taslağı VYK ve Akademik Personel Sendikası arasında yaklaşık 3 ay süren görüşmeler sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Bahse konu protokol çalışmalarına Rektörlük, yönetsel personel sendikaları, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu dahil edilmemiştir. Temmuz ayı ortasında Rektörlük ve diğer paydaşlarla paylaşılan taslak protokol, hükümet yetkililerinin bilgisine de getirilmiştir. VYK’nın 4 Ağustos tarihli yazısı ile Rektörlüğe iletilen taslak protokol ve ekleri, 10 Ağustos tarihine kadar yeterli bir süre tanınmadan, Senato ve ÜYK görüşleri alınarak bitirilmesi talep edilmiştir. İlgili mevzuat çalışmaları, Rektörlük tarafından geciktirilmeden 7 Ağustos tarihinden itibaren bir dizi toplantı yapılarak Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato gündemine getirilmiştir. DAÜ Senatosu, talep edilen çalışmaların kapsamlı mevzuat değişiklikleri ve özlük hakları ile önemli konuları içerdiğini değerlendirerek, çalışma kurullarının oluşturulmasına ve 15 Eylül 2023 tarihine kadar tamamlanabilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yapılması yönünde kararlar almış ve bu kararlar Rektörlük tarafından VYK Başkanlığı’na iletilmiştir.

Sürecin uzamasının esas nedeni taslak protokolün ortaya çıkarılmasında, Rektörlüğün ve dolayısı ile ÜYK ve Senatonun görüşlerinin üniversitemiz çalışanlarının iradesini yansıtacak şekilde yer almamasıdır. Rektörlüğün taslak protokolü üniversite çalışanları ile paylaşması ve görüşlerin alınmasına yönelik yapılan yoğun çalışmalar sonucunda, Rektörlüğümüz aşağıdaki çalışmaları tamamlamış ve VYK Başkanlığına sunmuştur:

1- Yönetsel Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü değişiklik

2- Yönetsel Personelin Performans Yönetmeliği

3- Akademik Personelin Performans Yönetmeliği

4- Akademik Personelin Kadro ve Çalışma Tüzüğü değişiklik

5- Öğrenci Bursları ve İndirimli Öğrenim Ücreti Uygulama Yönetmeliği değişiklik

Sosyal Hizmetler Dairesi: “Çocuk dilenciliğinin önüne geçilmesi için dairemiz gerekeni yapacak” Sosyal Hizmetler Dairesi: “Çocuk dilenciliğinin önüne geçilmesi için dairemiz gerekeni yapacak”

6- Ders Kayıt Yönetmeliği değişiklik

Bahse konu çalışmaların 15 Eylül 2023 tarihine kadar VYK Başkanlığına iletileceği konusunda mutabakat sağlanmışken ve bugün itibarı ile de bu gerçekleşmişken, 14 Eylül 2023 tarihinde bu içerikte bir yazının tüm üniversite ve tüm KKTC medya organları ile paylaşılmasındaki nedenin, sürecin yanlış zeminde başlamasının sorumluluğunun Rektörlüğe yüklenmesi olarak değerlendirilmektedir.

Ocak 2023 yılından bu yana, VYK toplantılarında gündeme getirdiğimiz ve protokol çalışmalarına da temel teşkil eden, “Emeklilik Yasası” ve/veya alınacak tedbirler etkisini gösterene kadar dış borçlanma yapılması gerektiği ve bunun devlet yetkilileri ile görüşerek hayata geçirilmesine yönelik VYK tarafından yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştır.

Vakıf Başkanlığı tarafından gönderilen yazıda, 2023 yılı bütçesindeki açığın, planlananın iki katı olarak gerçekleşeceği belirtilmiştir. Durumun böyle olmadığı, 4 Eylül 2023 tarihinde, Mali İşler Müdürlüğümüzün yaptığı ve Maliye Bakanlığındaki uzmanlar ile paylaştığı çalışmada, 2023 mali yılı, yıl sonu gerçekleşme beklentisi tablosunda, ağustos kesin olmayan aylık gerçekleşme verileri eklenerek eylül-aralık dönemi gelir gider tahminlerini güncellenmesi ile ortaya konmuştur. Ortaya çıkan sonuçlar Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı ile de paylaşılmıştır.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversitemizin düzgün, hesap verebilir ve yasal mevzuat çerçevesinde yönetilmesi yönünde yoğun bir çaba ortaya koyduk. Bu süre içerisinde üniversiteden ayrılan personelin yerine kısıtlı sayıda istihdam yapılmıştır. Özellikle Rektörlük tarafından ihtiyaç doğrultusunda VYK’ya önerilen münhal sayıları en az seviyede tutulmuştur. İstihdamların Rektörlüğün VYK’ya yapmış olduğu önergeler doğrultusunda gerçekleştirilmiş olsaydı daha üst düzeyde tasarruf sağlanabilecekti. Gelinen aşamada, Haziran 2020-Ağustos 2023 tarihleri arasında üniversitemizden toplam 286 personel ayrılmış ve yerlerine sadece 116 personel istihdam edilmiştir. Her alanda tasarruf tedbiri alınmış, gereksiz harcamalardan kaçınılmıştır.

Görevde olduğumuz dönemde, özellikle Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen öğrenci sayısında her yıl art arda önemli artış sağlanmıştır. Bu yıl, YKS sonuçlarına göre, KKTC üniversiteleri arasında en çok öğrencinin kayıt yaptığı üniversite DAÜ olmuştur. 2020 yılında Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenci sayısı 6754 iken bu rakam bugün 8450 civarındadır. KKTC’den öğrenci sayımız 2020 yılında 3867 iken şuan 4400’ün üzerindedir. Yabancı öğrenci sayısı, 4100 civarındadır. Özellikle son yıllarda yabancı öğrenci tedariki ile ilgili, gerek ülkeye girişte gerekse vize uygulamalarında yaşanan zorluklar göz ardı edilmemelidir. Şu an itibarıyla, Güz döneminde kayıt yapması beklenen öğrenci sayısı 17,000 civarındadır.

Üniversitemiz, görevde bulunduğumuz dünyanın en saygın kuruluşlarının yaptığı dünya sıralamalarındaki yükselişine hızla devam etmiştir. Bu yıl yapılan THE (Times Higher Education) sıralamalarında üniversitemiz tarihinin en yüksek seviyesi olan 501-600 bandında yer almıştır. Bu sonuçlara göre üniversitemiz KKTC’de birinci, Türkiye Cumhuriyeti’nde 2. sırada yer almıştır.

Değerli DAÜ’lüler, çok kısa bir zaman önce, VYK tek taraflı olarak üniversite senatosunun yetkilerini sınırlandıran bir tüzük değişikliği önerisini Bakanlar Kurulu’na göndererek bilahare Resmî Gazetede yayımlanmasını sağlamıştır. Buna ek olarak Senatonun önerisi olmadan başka tüzük değişiklikleri de Bakanlar Kurulu’na gönderilmiştir. Bu gerçekler ışığında, VYK’nın Rektörlüğü kurulları çalıştırmamakla suçlaması ve Senatoya üniversitemizin tüm paydaşları tarafından seçilen Rektörün görevden alınması için çağrı yapması yazısında beyan ettiği şeffaf, demokratik yönetim anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Yeni akademik yıl başlangıcında, öğrenci alımının devam ettiği bir dönemde böylesi bir yazının üniversite ile paylaşılması kaygı ve belirsizliğe yol açacaktır. Eğitim, araştırma ve topluma hizmet alanlarındaki öncü bir görev üstlenen üniversitemizde, içerisinde bulunduğu mali sorunların giderilmesi yönünde görevlerini büyük bir özveri ile yürüten Rektörlüğümüz sorumluluğunun bilincindedir. Mevzuatımız gereği en önemli sorumluluklarından birisinin üniversitemize kaynak yaratmak olan, VYK’nın da aynı sorumluluğu taşıması beklenmektedir.

Bu aşamada, tüm DAÜ çalışanlarının kenetlenmesi ve üniversitemizin gurur duyduğu demokratik ve özerk yapısının korunmasına hiç olmadığı kadar ihtiyaç vardır. DAÜ Rektörlüğü olarak görevimizin başındayız ve üniversitemizi yüceltmek üzere görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz”.

Editör: TE Bilisim