UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu,  Azerbaycan Milli Meclisi'nde, Azerbaycan - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası İlişkiler Dostluk Grubu kurulmasını değerlendirdi 

2024 Mali Yılı Genel Bütçe (değişiklik No.2) Yasa Tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi 2024 Mali Yılı Genel Bütçe (değişiklik No.2) Yasa Tasarısı oyçokluğuyla kabul edildi

Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında parlamentolar arası Dostluk grubu kurulmasına dair kararın Azerbaycan Milli Meclis'ine onaylanması ile, Ülkemizin resmen tanınması  yolunda çok önemli bir adım atılmıştır. 

UBP’sinin başlatmış olduğu ve İşbirliği Prokolü ile hayat bulan Azerbaycan ile olan siyasal partiler düzeyindeki resmi ilişkilerimizin, Meclis seviyesine çıkarak, Meclisten alınan bir karar ile KKTC -Azerbaycan dostluk grubunun kurulmuş olması tarihi bir karardır . Türkiye Cumhuriyeti haricinde ilk kez başka bir ülkenin meclisinde, ülkemizin ve  meclisimizin resmi adıyla bizlerle işbirliğine başlamak için resmi bir karar alınmıştır.

Azerbaycan - KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu kurulmasına vesile olan değerli Anavatan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'e, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sayın Sabiha Gafarova'ya, KKTC ile ilişkilerini her zaman sıcak tutan ve partimizle anlaşmanın imzalanmasını sağlayan Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Tahir Budagov' ve Milletvekilii Sayın Ramil Hassn ‘a ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Bir millet Üç Devlet söylemimizin hayat bulduğunu görmek, uluslararası alanda daha görünür olmak adına verdiğimiz mücadelenin meyvelerini görmeye başlamak, bizlerin hergeçen gün hedefimize daha çok yaklaştığımızı göstermektedir.

Editör: Burhan CANBAZ