İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi bugün video konferans yöntemiyle Birleşmiş Milletler İyi Niyet Misyonu yetkililerinin de katıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.

Şubat ayından bu güne yeni tip koronavirüsü (Covid-19) salgınına ilişkin yakın işbirliği ve iletişimini sürdüren komite, bugün gerçekleştirdiği toplantıda, adanın her iki tarafındaki duruma dair güncel bilgi ve veri paylaşımı yanında her iki tarafta da normalleşmeye yönelik atılan adımlara ilişkin bilgi teatisinde bulundu.

Elzem sağlık ve insani nedenlerle geçişler konusunun da ele alındığı toplantıda, tarafları doğrudan ilgilendiren konuların çözümü için var olan işbirliği ve koordinasyonun devamının sağlanması ve daha sık bir araya gelinmesi hususunda mutabık kalındı.

KOORDİNATÖRLER DE GÖRÜŞTÜ

Bugün ayrıca iki taraf genel koordinatörleri Meltem Onurkan Samani ile Adrianos Kyriakides ve BM koordinatörlerinin katılımıyla sabah saat 11.00’de bir toplantı daha gerçekleştirildi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda teknik komitelerin çalışmaları değerlendirildi. Teknik komitelerin normalleşme sağlanana kadarki süreç içerisinde telekonferans yöntemiyle toplantılarını düzenli olarak sürdürmeleri ve yürütmekte oldukları projelerin aksamaması için komitelere gerekli desteğin verilmesi hususlarında görüş birliğine varıldı.