Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, UBP-DP-YDP hükümetinin istifasını beklenen bir gelişme olarak nitelendirerek, “Meclisi açıp kapayamaz duruma düşen koalisyon hükümetinden farklı bir tutum beklenemeyeceğini” söyledi.

İzcan, 10 ay süren koalisyon hükümeti döneminde, “yolsuzluklar yapıldığını, 10 bine yakın yeni vatandaşlık dağıtıldığını, partizanca uygulamalarla üretici ve emekçi kesimlerin ezildiğini” ileri sürerek, “Gidişinize kimse üzülmedi” dedi.

Kıbrıs’ta “hükümet sorunu değil, rejim sorunu” olduğunu savunan İzcan, “Türkiye’deki AKP iktidarı tarafından kurdurtulan kukla yönetimin çöküşü hiçbir şeyi değiştirmeyecektir” ifadesinde bulundu.

Gelinen aşamada, federal çözüme inanan tüm kesimlerin ortak bir programı benimseyerek, bir araya gelmesinin “kaçınılmaz” olduğunu söyleyen İzcan, “ilhak karşıtı, barış ittifakının tek çıkar yol olduğunu” savundu.

İzzet İzcan, “Önümüzdeki seçimler, bu amaç doğrultusunda kullanıldığı taktirde bir anlam ifade edecektir” dedi.