Cumhurbaşkanı Akıncı : "Büyük bir dönüşüme odaklanmalıyız"

Cumhurbaşkanı Akıncı : "Büyük bir dönüşüme odaklanmalıyız"
banner83
banner80

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ramazan Bayramı nedeniyle bayram mesajı yayınladı….

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bayram konuşması bu sabah BRT ve diğer televizyon kanallarında yayınlandı.

“Mübarek Ramazan ayının ardından ulaştığımız bayramı, hep birlikte sevgi ve dayanışma içerisinde en yoğun duygularla karşılıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, virüs salgını ile mücadelede halkın büyük çoğunlukla sorumlu ve tedbirli davranışları sayesinde iyi bir noktaya gelindiğini belirtti. “Yine de tedbiri elden bırakmadan, geçmiş yıllardan farklı olarak bu bayramda el sıkışıp, sarılıp kucaklaşamayacak, sevgimizi sözlerimiz ve gözlerimizle paylaşacağız” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu süreçte salgın tehdidi karşısında karamsarlığa yenilmeden ama gerçekleri de görmezden gelmeden, akıl ve bilim ışığında hareket etmenin ne derece hayati olduğunun görüldüğünü söyledi.

TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ TAKDİRİ HAK EDİYOR

Doktorlarımız, hemşirelerimiz, eczacılarımız ve tüm sağlık çalışanlarımızın takdiri hak eden özverili çalışmaları ile halkın sorumlu davranmasıyla muhtemel bir yaygınlaşmanın engellendiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, gelinen noktada, tedbiri elden bırakmadan salgın döneminin diğer alanlardaki olumsuz yansımalarını ortadan kaldırmaya odaklanmak gerektiğini vurguladı.

Salgınla birlikte tüm dünyadan artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak seslerinin yükselmeye başladığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ancak sadece hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak demek yeterli değil. Bundan sonra neyin nasıl olması gerektiğini çok geniş bir katılım mekanizmasını hayata geçirerek, tartışıp uzlaşarak hayata geçirmeliyiz” dedi.

YENİ DÖNEMDE YA İÇE KAPANIP OTORİTERLEŞME, YA DAYANIŞARAK ÖZGÜRLEŞME

“Yeni dönemde, nasıl bir gelecek istediğimizi sadece söylemekle yetinmeden, bu geleceği el birliği ile kurmak için hep beraber çalışmalı, mücadele etmeli ve hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçirmeliyiz” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, pandemi sonrası dünya siyasetinin iki farklı yöne evrilebileceğinin düşünüldüğünü belirtti.

Ya içe kapanıp otoriterleşmeye ya da yeni dayanışma mekanizmalarının hayata geçeceği daha özgürlükçü bir yola girileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu: “Önümüzde duran iki seçenekten biri içe kapalı otoriter bir yapı, diğeri ise özgürlüklerin genişleyeceği dayanışmacı seçenektir. Kıbrıs Türk halkının tercihi ve hedefi kuşkusuz ki dayanışmacı ve özgürlükçü yeni bir dönem olmalıdır.”

SİLAHLAMA YARIŞI ve GÜÇ MÜCADELESİ ÜZERİNE KURULU DÜNYA DÜZENİ SALGIN KARŞISINDA ÇARESİZ KALDI

Silahlanma yarışı ve güç mücadelesi üzerine kurulu dünya düzeninin virüs salgını karşısındaki çaresizliğinin açıkça görüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, eşitlikçi, özgürlükçü ve insan hayatının kutsallığını kabul eden, güç savaşlarını derinleştiren değil, dayanışma anlayışını zenginleştiren yaklaşımların tüm insanlığın ortak ve adil geleceğinin temeli olması gerektiğini vurguladı.

DAHA ADİL GELİR DAĞILIMI İLE YOKSULLUK ORTADAN KALDIRILMALI

Cumhurbaşkanı, Covid-19 sonrası dönemde, ülkemizde gelir dağılımının daha adil olduğu, yoksulluğun ortadan kalktığı, olabildiğince kendine yeten ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı kurmanın yolunun bulunmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, sınırlı işgücü ve doğal kaynakları daha iyi kullanarak, çevreye daha az zarar verilmesini sağlayacak, özellikle katma değeri yüksek, organik ve doğal tarımsal üretimin payını artırmaya odaklanılması gerektiğini söyledi.

TURİZM SEKTÖRÜ YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Konuşmasında yeni dönemde turizm sektörünün geleceğine ilişkin düşüncelerini de ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, küçük aile işletmelerinin yoğun olduğu, çevreye duyarlı, özel ilgi modeline dayalı, turizm gelirlerinin geniş toplum kesimlerine ulaşmasını mümkün hale getirecek yeni bir turizm ekosistemi oluşturmak için sektörün yeniden yapılandırılması gerektiğini dile getirdi.

EĞİTİME BAKIŞ AÇISINDA RADİKAL DEĞİŞİM

Yüksek öğretim alanının, nitelikli ve günümüz dünyasının her alandaki dönüşümünü dikkate alarak eğitim veren ve ileri teknoloji üretebilecek şekilde dönüştürmek yönünde gerekli adımları atmak için önümüzde bir fırsat bulunduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, pandemi sürecinde ilk ve ortaöğretim altyapımıza yatırım yaparak, tüm çocuklarımızı iletişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlandırmanın ne kadar acil bir gereklilik olduğunun da anlaşıldığını belirtti.

“Devlet okullarımızda uzaktan eğitimin etkin bir şekilde sürdürülemediğini maalesef hep birlikte yaşayarak gördük” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, eğitim alanının, dünyanın en iyi eğitim sistemine sahip ülkelerindeki düzeyde mekânsal, teknolojik ve mali olanaklara ulaşması, toplumsal önceliklerle ilgili bakış açısının radikal bir şekilde değiştirilmesiyle söz konusu olabileceğini vurguladı.

banner69
ÖLÇÜLÜ, MAKUL ve TUTUMLU TÜKETİM

Temel ihtiyaçları karşılamakta yeterli ve sürdürülebilir bir ekonomik modelin en az üretim kadar önemli olan bir diğer bacağının ölçülü, makul ve tutumlu tüketim olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“Kamusal sağlık ve kamusal eğitim sistemimizi güçlendirmek; bilim ve araştırmada atılım yapmak; sosyal güvenlik sistemimizin kapsam ve niteliğini genişletmek gibi kamu yararına adımlar atabilmemiz için borçlu yaşama alışkanlığından kurtulmamız gerekiyor. Tasarrufu yaşam biçimimizin bir parçası haline getiremediğimiz sürece, daha büyük sıkıntılarla yüz yüze gelme riski hep önümüzde duracaktır. Bu riskin ortadan kalkıp tüm bunların mümkün olabilmesi için atılması gereken ilk adımlardan biri, öncelikle toplumsal dayanışma bilincimizin gelişmesidir.”

DAYANIŞMA YAŞAM BİÇİMİMİZİN EN ÖNEMLİ ÖĞELERİNDEN BİRİ OLMALI

Kıbrıs Türk halkının zor zamanlarda hayata geçirdiği dayanışma anlayışının, toplumsal yaşam biçiminin en önemli öğelerinden birine dönüşmesi gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu dönüşümün sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel boyutlarını bir bütünlük içinde, demokratik ve katılımcı süreçlerle, aklın ve bilimin ışığında, özgür düşünce ve hür irade ile kolektif bir anlayışla biçimlendirmeliyiz” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun, tüm bunları başarabilecek bilgi, birikim ve kültüre sahip olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, önemli olanın tüm bunları, kişisel ve zümresel çekişmeleri bir kenara bırakarak ortak hedef ve toplumsal çıkarlar zemininde buluşturabilmek olduğunu vurguladı.

BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜME ODAKLANMALIYIZ

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs Türk toplumunun dünyada hak ettiği eşit ve onurlu yeri almak için çözüm mücadelesi ile eş zamanlı bir şekilde, bu topraklarda kök salmak için ekonomisi ve demokrasisi ile güçlü bir yapı oluşturmasının ortak toplumsal hedef olması gerektiğine işaret etti. Cumhurbaşkanı, bu hedefe hızlı bir şekilde ulaşmak için artık her alanda dönüşümün başlatılarak sonuç alana kadar kararlılıkla çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, önümüzdeki günlerde, işgücü ve doğal kaynakları etkin şekilde kullanarak üretmeyi; daha ölçülü tüketmeyi özendirecek, dayanışmanın önemini ve bilincini artıracak büyük bir dönüşüme odaklanmak ve bunları hayata geçirmek için kararlılık göstermek gerektiğine dikkati çekti.

YANGIN MÜDAHELESİNDE NE KADAR YETERSİZ OLUNDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde yaşanan büyük yangında adamızın ve dünyanın ortak zenginliği olan ormanlardan ciddi bir kısmının yok olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, aralarında yüzyıllardır ayakta kalmayı başarmış anıt zeytin ağaçlarının da olduğu çok değerli orman alanlarının yitirildiğini söyledi.

Yangına karşı gerek erken uyarı sistemi açısından gerekse havadan müdahale konusunda ne kadar yetersiz olunduğunun bir kez daha acıyla gözlemlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

 

SİYASİ ÜSTÜNLÜK OYUNUNA PRİM VERMEDEN ÇEVREMİZ İÇİN DOĞRU OLANI YAPTIK

“Ülkemizin bu kaybı hepimizi derinden üzerken, diğer yandan da doğal afetlere karşı Kıbrıs’ta dayanışmanın bir ilk örneğinin sergilenmiş olmasından da, buruk da olsa bir memnuniyet duyduk.  Siyasi üstünlük sağlama oyununa hiç prim vermeden, çevremiz için doğru olan neyse o yönde girişim yaparak Türkiye’den gelen helikopterlere ek olarak güney Kıbrıs’tan da katkı talep ettim. Bunu hükümetimizle istişare ederek, onların da olumlu görüşlerini alarak yaptım. Bu yardımlaşmanın talebimiz üzerine gerçekleşmiş olması bir tabunun yıkılmasıdır. Benzer durumlarda, aynı davranışın güneyden de sergilenmesi durumunda, bu tabunun ikinci bacağının da yıkıldığını söyleyebileceğiz.”

SAVAŞA DEĞİL BARIŞA, SİLAHA DEĞİL SAĞLIĞA ve EĞİTİME YATIRIM YAPILMALI

Milyarlarca dolarlık silahlanma harcamalarına karşın, dünyanın en güçlü ordularıyla silahlarına sahip ülkelerin, bir virüse karşı insanlarını korumakta çaresiz kaldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, çöken sağlık sistemlerini, doktorların yetersiz altyapı nedeniyle, hangi hastaya yaşam hakkı verip hangi hastayı ölüme terk etmek konusunda acı içinde karar vermek zorunda kaldıklarının görüldüğünü belirtti.

“İnsanlığın kaynaklarını silahlanmaya, lükse, gösterişe değil bilime, sağlığa ve eğitime ayırmasının ne kadar büyük önem taşıdığına şahit olduk” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu süreçte, savaşlara değil barışa, silahlanmaya değil sağlık sistemlerinin geliştirilmesine ve gelecek nesillerin eğitimine yatırım yapılmasının ne kadar gerekli olduğunun ortaya çıktığını dile getirdi.

Bu kadar açık bir şekilde ortaya çıkan bu gerçek karşısında, tüm dünyanın harcamalarını planlarken önceliklerini yeniden düşünmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Barış, dayanışma, sosyal adalet, sağlık, eğitim ve çevre bundan böyle en öncelikli konular olarak ele alınmalıdır. Daha güzel bir dünya ancak böyle kurulabilecektir” dedi.

banner71
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER