İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği mesleki eğitim merkezi faaliyetlerine başlıyor

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği mesleki eğitim merkezi faaliyetlerine başlıyor
banner94
banner90

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği (İEZB) – Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) Faaliyetlerine Başlıyor

İEZB  Başkanı Serkan Kırmızı yaptığı bilgilendirme toplantısında İEZB-MEM hakkında ve faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, Mesleki Eğitim Merkezi ‘nin (İEZB-MEM) amacının öncelikle İskele ve Karpaz bölgesi gençleri ile yetişkinlerine yönelik, ulusal melek standartlarında, mesleki gelişim, meslek edindirme ve buna bağlı olarak mesleki sertifika verme amacı ile kurulan bir meslek okulu olduğunu bildirdi.

Gerek ve talep olduğu durumlarda mesleki eğitim çalışmalarını KKTC’nin diğer bölgelerine de yayabileceklerini belirten Kırmızı, kullanılacak olan Ulusal Meslek Standartlarının halen çalışması yapılıp uygulamada olan KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası  (KTEZO) tarafından hazırlanan standartlarda olacağını vurguladı.

İEZB  Başkanı Serkan Kırmızı şunları söyledi;

Eğitim merkezi olarak İEZB’nin okul binası ve ihtiyaç ve şartlara bağlı olarak da yapılacak protokol ve anlaşmalara bağlı olarak gerek kamu okulları ve gerekse de KKTC’de kayıtlı sektör firmalarının çalışma alanları kullanılacaktır. Eğitmenler İEZB tarafından görevlendirilecek ve mesleğinde uzman elemanlardan oluşacak kadrolardan seçilecek olup pratik uygulama ağırlıklı bir eğitim modeli uygulanacaktır. Eğitim süreçlerinde piyasada faaliyet gösteren ve ilgili meslek belgesine sahip usta ve çıraklardan da yararlanılacaktır.

Mesleki Eğitim Merkezinin Faaliyet Amaçları

İEZM-MEM aşağıda sıralanan ana amaçlara bağlı olarak genelde ülkemiz ve özelde de İskele bölgesi ihtiyaç analizlerine bağlı olarak çok geniş yelpazede tanımlanan birçok dalda mesleki eğitim verecektir. İEZB-MEM’nin cinsiyet, yaş grubu, milliyet ayırımı gözetmeksizin yapacağı eğitim faaliyetlerinde ana amaçları:

 • Ülkemiz yetişkin ve gençlerine yönelik meslek edindirme
 • Ülkemiz yetişkin ve gençlerine sahip oldukları mesleklerde yeni uygulamalar ve teknolojileri öğreterek mesleki gelişim sağlama
 • Ülkemiz yetişkin ve gençlerine ikinci bir meslek kazandırma
 • Yükseköğrenim mezunu olup da aldığı eğitime paralel olarak iş bulamayan veya işinden memnun olmayan gençlerimize yeni meslekler kazandırma
 • Ülke ve bölge ihtiyaç analizlerine ve karakteristik özelliklerine bağlı olarak bilinmeyen ve ülkemizde uygulaması olmayan yeni eğitim sahaları açmak
 • Ülkemiz çalışanlarının emekliliklerinden sonra, yeniden üretim hayatına kazandırılması amacı ile yaş ve özelliklerine uygun veya farklı, yeni meslekler edinmelerini sağlamak ve ekonomiye katkı koymalarının yolunu açmak.

Mesleki Eğitim Merkezinin Faaliyet Alanları

İEZB-MEM’nin başlıca faaliyet alanları aşağıdaki gibidir:

1-Teknik ve Teknolojik faaliyet alanı

 • Bilgisayar tamiri ve montajı
 • Özel yazılım kursları
 • İnternet uygulamaları
 • Bilgisayar ağ kablolama ve kablosuz uygulamaları
 • Bilgisayar çevre elemanları bağlantı ve montajı
 • WEB tasarım ve yazılım
 • Veri dosyalama ve güvenlik
 • Elektronik bakım, tamir ve kurulum
 • Ses ve görüntü sistemleri kayıt, kurulum ile bakım ve tamirleri
 • Araç bakım ve tamiri
 • Otomotiv elektroniği

2-Turizm faaliyet alanı (el zanaatları dahil)

 • Ön büro elemanı yetiştirme
 • Kat görevlisi yetiştirme
 • Servis elemanı yetiştirme
 • Turizmde rehberlik eğitimi
 • İnternet üzerinden turizm pazarlaması
 • İnternet üzerinden müşteri memnuniyeti anket ve analizler
 • Yabancı dil eğitimi (Rusçaü Arapça, İngilizce)
 • Mutfak hizmetleri
 • Ahçılık
 • Pastacılık
 • Kıbrıs meyhane kültürü meze hazırlama

3-Tarım ve hayvancılık faaliyet alanı

 • Seracılık
 • Açık alan sulu tarım uygulamaları
 • Çiçekçilik
 • Balıkçılık eğitimi
 • Hayvan sağlığı ve bakımı ara elemanı yetiştirme
 • Süt ve süt ürünleri üretim tesisleri, üretim ve paketleme ile pazarlama ara eleman yetiştirme
 • Et ve et ürünleri üretim tesisleri üretim, paketleme ve pazarlama ara elamanı yetiştirme
 • Balıkçılık ve balık ürünleri üretim, paketleme ve pazarlama ara elamanı yetiştirme
 • Hayvan yemi ham maddesi yetiştiriciliği
 • Tarım ve hayvancılıkta zararlılar ile mücadelede görev alacak ara elemanlar

banner91

4- İnşaat faaliyet alanı

 • İnşaat demirciliği
 • İnşaat kalıpçılığı
 • İnşaat şantiye yöneticiliği
 • Beton üretim tesislerinde görev yapacak ara elemanlar
 • Beton testi ve numune analizi yapabilecek ara elemanlar
 • Kum ve çakıl ocaklarında çalışabilecek iş makineleri operatörleri
 • Çimento ve kireç üretim tesislerinde çalışacak ara elemanlar
 • Boya ve diğer benzer malzeme üreten tesislerde çalışabilecek ara elemanlar

5-Kültür ve el zanaatları faaliyet alanı

 • El zanaatları üretimi
 • Turizmde kültür organizasyonları yapabilecek elemanlar
 • Rehberlik
 • Müzik aletleri kullanabilme kursları

6-Sanat eğitimi faaliyet alanı

 • Koro elemanı
 • Resim
 • Diğer sanat dalları

7-Basın ve yayıncılık faaliyet alanı ve dijital medya çalışmalarım alanı

 • Matbaacılık ara elemanı
 • Dijital medyada görevlendirilecek bilgisayarda ilgili programları kullanabilen ara elemanlar
 • Yazılı basın sektöründe görev alacak ara elemanlar
 • Görsel basında görev alacak kameraman

8-Aile ve çocuk gelişimi faaliyet alanı

 • Çocuk sağlığı ve bakımı ara elamanları
 • Çocuk yuvaları ile çocuk okul öncesi kurumlarda görev alacak ara elemanlar

9-Balıkçılık ve arıcılık faaliyet alanı (Hayvancılık faaliyet alanı olmasına rağmen bu konu özel olarak ele alınacaktır)

 • Balıkçılık sektöründe çalışacak elamanları
 • Arıcılık sektöründe çalışacak elemanlar

(Bu alanlar ihtiyaç, teknolojik gelişim veya talep üzerine artırılabilecektir)

Mesleki Eğitim Merkezinin Faaliyet Dalları, Yurtdışı Kıbrıslı Türk gençlere yönelik faaliyetler, Üretim ve Kooperatifçilik

Yukarıda sıralanan faaliyet alanlarına bağlı olarak ilgili faaliyet alanına giren, talep ve ihtiyaç duyulan, eğitmen ve eğitim alanı (özel koşullarda) bulunabilen tüm dallarda mesleki eğitim verilecektir. Bu dallar sınırlı kalmayacak olup aynı zamanda başlangıç seviyesi ile birlikte üst seviyeleri de ihtiyaca göre verilecektir. Başlıca faaliyet dalları (alan sınıflandırılması yapılmadan) aşağıdaki gibi olabilecektir Bu sıralama değişken olabilecektir

Matbaacılık, inşaatlar ile ilgili tüm talepler, el zanaatları, balıkçılık, arıcılık, dijital medya ara elemanı, yazılım dünyasının ihtiyaç duyduğu ara elemanlar, sanat dallarından resim, müzik ve müzik aleti çalabilme, araç bakım ve onarım, berberlik, kuaförlük, saç ve tırnak bakımı, turist rehberliği, pazarlama, üretime dayalı kurslar, bilgisayar tamiri, muhasebede özel paket programlar, gibi alanları sıralayabiliriz. Bu alanlar her zaman çeşitlenmeye ve artırılmaya açıktır.

İEZB-MEM’nin vereceği sertifikalar İEZB ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliği protokolü çerçevesinde olup  MEB tarafından onaylanıp tanınır olacaktır. MEB onayı alan sertifikalar gerek devlet münhallerine başvuruda ve gerekse de özel sektör münhallerinde etkili ve kabul edilir olacaktır.

Ulusal mesleki ihtiyaç analizi ve mesleki yeterliliklerin belirlenmesinde İEZB-MEM gerek KKTCMilli Eğitim Bakanlığı (MEB’nın) veya benzer kuruluşların (MEB onayı alan) yaptığı çalışmaları değerlendirip kullanır. Yeni ve eksik kalan alan, yeterlilik ve ihtiyaçın ortaya çıktığı durumlarda ise kendi ekipleri ile bu çalışmaları yapar ve bu çalışmaları diğer benzer kuruluşlar ile de paylaşır. Bu çalışmalar ilgili yasalar çerçevesinde yapılır ve MEB’nın da onayı alınarak paylaşılır.

İEZB-MEM’nin eğitimde en önemli hedef kitlelerinden bir diğer ise yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türk yetişkin ve gençlerine yönelik yapacağı meslek edindirme faaliyetleridir. Çalışmaları kapsamında yer alan tüm faaliyetleri yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türk veya Türkiyeli Türk yetişkin ve gençlere yönelik de yerine getirir. Yabancı dil gerektiren alanlarda da yabancı dil yeterliliği olan eğitmenler istihdam eder. Özellikle İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türklere ve Almanya’da yaşayan Türkiyeli Türklere yönelik özel faaliyetler yürütür. Bu faaliyetler uygun alanlarda “online” uygulamalar ile de yapılabilecektir.

İEZB-MEM eğitim faaliyetlerinin yanısıra, kursiyerlerinin katkıda bulunacağı üretim model ve alanları ile ürünlerinin tanıtım ve ticari faaliyetinin yer alacağı kooperatifleşmeye de açıktır. Burada amaç hem üretim motivasyonunu sağlamak, hem bu faaliyetlere ilgiyi artırmak hem de kursiyerlere ek gelir kaynağı yaratarak topluma örnek oluşturmaktır. Kooperatifçilik konusunda öncülük ve örnek teşkil etmenin yanısıra bu düşüncede olan gruplara da bu anlamda kooperatifleşmede yardımcı olunacaktır.

Toplumumuzun tüm bireylerini İEZB-MEM’den birşeyler öğrenmeye ve bilgilerine yeni birşeyler eklemeye davet ederiz…

banner79
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER